Meninger

Innovasjon har mye til felles med graffiti | Tore Frellumstad

  • Tore Frellumstad
Tidlig på 1980-tallet dukket de første sjablonggrafittiene opp på vegger i Oslo og Trondheim. Omtrent samtidig kom den første Macintosh-modellen fra Apple. I dag er Apple en enorm suksess, og graffiti av kjente kunstnere omsettes på gallerier og kunstauksjoner.

Hva kan graffiti og "street art" lære oss om offentlige anskaffelser og innovasjon?

Regjeringen har nettopp lagt frem forslag til nylov om offentlige anskaffelser for Stortinget. Bakgrunnen er at EUs direktiver om offentligeanskaffelser skal innlemmes i norsk rett i løpet av våren. For EU har det vært viktig å legge til rette for innovative anskaffelser, og dette må følges opp også i Norge. Det er de innovative løsningene som skal ivareta fremtidige behov.

Gammeldagse løsninger

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde rundt 462 milliarder kroner i 2014. Undersøkelser blant leverandører viser at anskaffelser i altfor stor grad baserer seg på etterspørsel etter gammeldagse løsninger. Oppdragsgivere kjøper det samme som sist. Professor Clayton M. Christensen ved Harvard University betegner det som "innovatørens dilemma" å legge for stor vekt på kundens nåværende behov og for liten vekt på å forberede fremtidig etterspørsel. Det vil uunngåelig lede til at selskapene kommer på etterskudd i utviklingen.

Tore Frellumstad

Samtidig må leverandørene forholde seg til dagens etterspørsel. Men det offentlige har mulighet til å bruke anskaffelsene til å drive frem innovasjon gjennom å etterspørre nye løsninger på eksisterende og fremtidige behov. Det krever mot og vilje til å se fremover.

— Jævla ensretting

Guttorm Nordø, en av pionérene i Norge innenfor «street art» og graffiti, uttalte i et intervju med Irene Aasen at "et altoverskyggende problem, er den jævla ensrettingen av smaken, som finnes overalt, på alle mulige felter. Heldigvis har det gjennom alle tider eksistert alternative miljøer og kraftfulle understrømninger der kunsten blir utført og tolket på måter som skiller seg markant fra de oppleste og vedtatte maksnormer, en undergrunn der frie mennesker følger sin egen vilje".

Nordøs utsagn er direkte overførbart på løsninger av ulike offentlige behov og svaret på professor Christensens dilemma. Noen tenker alltid annerledes, og de skaper fremtiden. Ofte kan det være gründere, men også etablerte selskaper tenker nytt.

Graffiti og Macintosh

Tidlig på 1980-tallet dukket de første sjablonggrafittiene opp på vegger i Oslo og Trondheim. Omtrent samtidig kom den første Macintosh-modellen fra Apple. Begge deler var et resultat av mennesker som tenkte annerledes.

Utover på 1990-tallet møtte gatekunsten sterk motstand og offentlige kampanjer hvor ungdommene ble fremstilt som hjernedøde taggerhuer og voldspøbler. I samme periode stupte Apples aksjekurser. I dag er Apple en enorm suksess, og graffiti av Banksy, Dolk og Nordø omsettes på gallerier og kunstauksjoner.

Hæverk inn i hverdagen

Det som i går ble sett på som hærverk eller morsomme påfunn uten praktisk betydning er i dag viktige deler av hverdagen som vi knapt kan forestille oss uten. Det er usannsynlig at det ikke allerede nå finnes teknologi, tjenester og løsninger som blir avgjørende for å håndtere de store lokale og globale utfordringene fremover. Der det ikke finnes, kan innkjøpsreglene brukes til å utvikle og kommersialisere ideer.

Det offentliges ansvar

Det kan spekuleres i hva elbil-produsenten Think kunne ha utviklet seg til å bli dersom det offentlige hadde etterspurt null-utslippsbiler allerede for 20 år siden. Den første prototyp-serien var klar til OL på Lillehammer i 1994. Eller om staten kjøpte inn kunstnerisk utsmykning på 80-tallet som også omfattet gatekunst. Nå er det viktig at det offentlige følger opp intensjonen i de nye anskaffelsesreglene og etterspør innovasjon som danner grunnlag for næringsutvikling og konkurransekraft.

Les mer om offentlige innkjøp og innovasjon:

Les også

  1. Ny innkjøpsmetode skaper innovasjon

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Næringsliv