Meninger

Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, svekkes eldreomsorgen i Oslo | Svendsen og Elgsaas

  • Karin Svendsen
  • Knut Elgsaas
I motsetning til Inga Marte Thorkildsen (SV), tror vi ikke at færre sykehjemsplasser er løsningen på utfordringene i eldreomsorgen, skriver artikkelforfatterne.

Færre sykehjemsplasser ville spare bydelen vår for store utgifter, men ville føre til en redusert livskvalitet for mange eldre i Østensjø.

I Aftenposten 4. januar varsler eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen at hun ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen.

Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, betyr det en alvorlig svekkelse av eldreomsorgen i Oslo.

Det medfører at mange eldre med demens og alvorlige sykdommer, i hovedsak enslige kvinner, som i dag får plass på sykehjem, må bo lenger hjemme.

Byråden var en dag før jul i bydel St. Hanshaugen, der de har redusert bruk av sykehjem de siste årene. Hadde den bydelen brukt like mye penger på sykehjem som en gjennomsnitts bydel, ville den brukt 30 millioner mer i 2015.

Bydelen har også noe lavere kostnader pr. bruker av hjemmetjenester enn gjennomsnittet.

Færre plasser ingen løsning

I motsetning til Thorkildsen, tror vi ikke at færre sykehjemsplasser er løsningen på utfordringene i eldreomsorgen.

Etter å ha deltatt mange år i bydelsutvalg, omsorgskomiteer og tilsynsvalg i bydel Østensjø, reagerer vi på Thorkildsens påstand «Det handler om at vi ikke må hjelpe folk ihjel, men at vi ser de eldres individuelle ressurser».

Eldreomsorgen i Østensjø er ikke preget av at noen blir hjulpet ihjel. Eldreomsorgen er god, men den bør bli bedre. Østensjø, bydelen med flest eldre over 80 år, driver også med hverdagsrehabilitering og trening, og vi vet det hjelper.

Terskelen for å få plass er blitt høyere.

Gode hjemmetjenester er viktig for at eldre kan bo godt hjemme så lenge som mulig. Men når eldre ikke kan bo godt hjemme lenger, når de egentlig trenger tilsyn døgnet rundt, da har de behov for plass på sykehjem.

Av dem som fikk langtidsplass i sykehjem i tre bydeler i 2015 hadde 70 prosent demens/stor hukommelsessvikt, 30 prosent fysisk sykdom, 75 prosent bodde alene, 55 prosent var feilernært.

Ledelse og ansatte på sykehjem forteller at pasientene som får plass i dag er sykere og mer hjelpetrengende enn de var tidligere. Terskelen for å få plass er blitt høyere.

I Østensjø har ca. 40 prosent av eldre over 90 år plass på sykehjem. Bygjennomsnittet er 35,5 prosent og St. Hanshaugen ligger på 21,3 prosent. Ca 40 prosent av eldre over 90 år har demens.

En del av de uten demens har alvorlige fysiske sykdommer. Vi ville ha blitt svært bekymret om administrasjonen i Østensjø planla en utvikling der bare 22 prosent av eldre over 90 år skulle få plass på sykehjem.

Flere brukere

Mindre bruk av sykehjem i St. Hanshaugen har ført til en betydelig økning i antall brukere av hjemmetjenester med et omfattende bistandsbehov. Disse brukerne har omtrent det samme bistandsbehovet som personer med fast plass på sykehjem.

I aldersgruppen 80–89 år får slike brukere i St Hanshaugen 8,5 timer i hjemmetjenester i gjennomsnitt pr. uke, litt mer enn gjennomsnittet i Oslo.Skulle Østensjø følge St. Hanshaugen, betyr det langt flere brukere av hjemmetjenester med et omfattende bistandsbehov.

Det ville spare bydelen for store utgifter, men ville føre til en redusert livskvalitet for mange eldre i Østensjø.


Her er saken om at Thorkildsen varsler omlegging av Oslos eldreomsorg:

Les også

Eldrebyråden vil satse mindre på sykehjem

Les mer om den nye byråden her: Inga Marte Thorkildsen gjør comeback som Oslo-byråd

Les også

Hver dag meldes det om ni alvorlige avvik i Oslos sykehjem

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Eldre
  2. Eldreomsorg