Meninger

Aftenposten mener: Norge skal omstilles. Ikke restartes.

Den politiske utfordringen er å gjøre omstillingen til en overgang og ikke et økonomisk sjokk.

Miljøpartiet De Grønne har vedtatt av oljeindustrien skal utfases innen 2032. Olsen, Geir / NTB scanpix

 • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har vedtatt at partiet skal jobbe for utfasing av oljeindustrien innen 2032. Det er 15 år til. Begrunnelsen er at det er nødvendig for at Norge og verden skal nå nødvendige klimaforpliktelser. Videre tar partiet utgangspunkt i Norges sterke avhengighet til oljeindustrien. Med stadig raskere teknologiutvikling og prisfall på energi fra vind og sol, vil olje og gass bli stadig mer overflødig, er tanken. Da kan ikke Norge låse så mye arbeidskraft, eller andel av privat og offentlig økonomi i en solnedgangsnæring, argumenteres det.

Les også

MDG antyder at partiets egen politikk kan oppfattes som utopisk

Fremskrittspartiet mener MDGs standpunkt er galskap. Det er det ikke. Hovedtrekkene i analysene deles av mange. Det er et faktum at verdens klimagassutslipp må ned. Det er et faktum at prisen på vind- og solenergi faller. Det er videre et faktum at Norge er svært avhengig av oljeindustrien, noe som gjør oss sårbar for prisfall som det vi så i 2014. Spørsmålet er hvordan og hvor raskt Norge skal tilpasse seg disse forholdene.

Det er liten tvil om at utfasingen av norsk oljeindustri vil gå raskt hvis ingen flere letekonsesjoner tildeles, eller lyses ut. Spørsmålet er om det også vil utgjøre et vesentlig kutt i verdens utslipp. Det er ikke sannsynliggjort at verdens behov for olje og gass vil være borte innenfor denne tidshorisonten, men det er svært sannsynlig at produksjonen overtas av andre.

Norge må omstilles både på grunn av klimautfordringen og på grunn av vår sterke avhengighet til en næring. Selv om utslippene som følge av produksjon og forbruk av olje og gass skulle reduseres drastisk, må Norge utvikle flere bein å stå på. Teknologisk utvikling vil gjøre oljeindustrien mindre arbeidsintensiv i årene som kommer. Næringen vil sysselsette færre. Inntektene fra næringen vil falle, fordi flere energiformer konkurrerer i det samme markedet.

De nye arbeidsplassene må vokse frem fra, og ved siden av, de vi kjenner i dag. Et politisk vedtak om utfasing vil raskt avslutte all rekruttering og investering til et miljø med en erfaring og en kunnskap som er et konkurransefortrinn for Norge. Det kan påføre Norge et økonomisk sjokk på linje med et drastisk fall i oljeprisen, før vi har klart å bygge nye, lønnsomme arbeidsplasser. Den store politiske utfordringen er å gjøre omstillingen til en overgang og ikke til et dramatisk, økonomisk sjokk. Norge skal omstilles. Ikke restartes.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 3. Klima
 4. Klimapolitikk
 5. Oljeindustrien
 6. Parisavtalen

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.