Meninger

Fra u-hjelp til bistandsuavhengighet | Børge Brende

 • Børge Brende

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaring med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer økonomisk vekst og velferd. Vi har et ansvar for å dele disse erfaringene internasjonalt. Norsk bistand på dette området er ytterst etterspurt, skriver Børge Brende. Grøtt, Vegard Wivestad

Øst-Timor var inntil nylig avhengig av bistand. I dag har landet et oljefond på 134 milliarder kroner og finansierer sine egne budsjetter.

Øst-Timor er ett av flere land som har fått norsk hjelp gjennom bistandsprogrammet «Olje for utvikling» til å bygge opp en bærekraftig oljesektor.

Et annet er Mosambik, et av verdens fattigste land med en av verdens største gassforekomster. Mosambik har mulighet til å eksportere flytende naturgass til en årlig inntekt til staten på mer enn 45 milliarder kroner.

Hvis rikdommen forvaltes riktig, har landet et grunnlag for økonomisk vekst og bistandsuavhengighet. Gjennom «Olje for utvikling» er Norge en nøkkelpartner for Mosambik.

Bistand som er ytterst etterspurt

Ti år er gått siden «Olje for utvikling» ble lansert. Gjennom disse årene har norske eksperter bidratt i mer enn 25 land, særlig i Afrika, til å utvinne naturressurser til beste for økonomisk vekst og utvikling.

Stater som Ghana, Uganda, Libanon og Sør-Sudan har etablert rammeverk for petroleumssektoren med norsk hjelp.

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaring med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer økonomisk vekst og velferd.

Vi har et ansvar for å dele disse erfaringene internasjonalt. Norsk bistand på dette området er ytterst etterspurt.

Programmet er nå aktivt i 11 land – hovedtyngden av samarbeidslandene er i Afrika, i tråd med overordnet norsk utviklingspolitikk. Programmet er en viktig del av samlet norsk innsats for næringsutvikling i sør.

Dette er kjernen i programmet

Næringsutvikling og jobbskaping er høyt prioritert; fordi det bidrar til å redusere fattigdom, og fordi mulighet til jobb er en faktor som bidrar til å stabilisere urolige land og regioner.

Kjernen i programmet er denne: lover og forskrifter utvikles, ressurser kartlegges, konsekvensutredninger for miljø og samfunn gjennomføres, og det gis råd om inntektsforvaltning og beskatning.

Det gjennomføres opplæring av folkevalgte, frivillige organisasjoner og mediene. Dette skal styrke den demokratiske kontrollen med hvordan myndighetene forvalter petroleumsressursene.

Godt styresett er avgjørende. En åpen forvaltning og stabile rammebetingelser legger til rette for nasjonale og internasjonale investeringer. Det sikrer også statens andel av inntektene, hindrer korrupsjon og sørger for at utvinningsvirksomheten skjer miljøforsvarlig.

Virker det?

Petroleumssektoren er særlig utsatt for korrupsjon. Korrupsjon undergraver det politiske systemet og er ødeleggende for et lands utvikling.

I «Olje for utvikling» deler vi norske erfaringer om åpenhet i petroleumsforvaltningen – fra gjennomføring av åpne lisensrunder til åpenhet om kontrakter, produksjonsdata og pengestrømmene fra petroleumsvirksomheten.

Norge har selv sluttet seg til og støtter Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som arbeider for større åpenhet om betalingsstrømmer i petroleumsvirksomhet og gruvedrift.

Virker det? En uavhengig konsulentanalyse fra 2013 viser at programmet langt på vei når sine ambisjoner i krevende land, og at overføring av den norske kompetansen kommer samfunnene til gode.

Dette er godt utviklingssamarbeid for vår tid.

På Twitter: @borgebrende

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Opptatt av spørsmål pm bistand og utvikling? Her er flere saker som kan interessere deg:

Norge skal kanalisere mer ressurser til sårbare stater slik at kriser kan hindres, og ikke kun bøtes på dem når de har oppstått:

Les også

Brende varsler ny kurs i bistandspolitikken

FN-forhandlinger om nye utviklingssmål:

Les også

To ord er ikke nevnt én eneste gang i FNs nye utviklingsmål

Live Aid-landet er blitt flinkest i klassen:

Les også

Partiet har styrt Etiopia i 25 år. I dag vinner de nok en gang valget. 

Norsk bistand til godt styresett og mindre korrupsjon virker ikke. Både planlegging og oppfølging viser svikt, ifølge Riksrevisjonen:

Les også

26 milliarder til godt styresett og antikorrupsjon - få tegn til at pengene har effekt

Vi må se på årsakene til at verden er delt inn i i— og u-landslag, skriver Mina Adampour i denne kronikken fra 2014:

 1. Les også

  Hva om nordiske barn ble portrettert løpende etter en trailer full av rissekker på reklameplakater over hele Kina?

Les mer om

 1. Bistand

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Meninger. Nå tar olje-Norge av igjen

 2. DEBATT

  Vi må heie frem bedrifter som er villige til å investere i utviklingsland

 3. KRONIKK

  Bistand er ikke nok, næringslivet må med

 4. VERDEN

  De er presidenter i land hvor folk sulter. De får milliarder i norsk bistand. Og vil ha samme luksusfly som Beyoncé.

 5. DEBATT

  Krevende veivalg for bistand

 6. KRONIKK

  Det største talet er kostnadane ved å ikkje gjere noko