Meninger

Integrering krever to parter

afp000864427-Xb6qGp6rPc.jpg

Det er godt å se at flertallet mener at innvandring er positivt for Norge, og at befolkningsandelen som ikke er enig ikke er større enn 12 prosent. Hadde vi ikke hatt friheten til å flytte fritt over hele verden, hadde både lokalsamfunn og hele verdenssamfunnet vært vanskeligere å leve i.

Mennesker fra andre land og kulturer bringer med seg sine vaner og tradisjoner, og introduserer oss for en annerledes hverdag som vi kan lære mye av om vi er åpne for det.

Vi får også tilgang til enestående kompetanse og arbeidskraft som har enorm betydning for utviklingen av velferdsstaten.

Men det er et faktum at deler av samfunnet opplever den økte innvandringen som noe uheldig, til og med truende. Det er derfor utrolig viktig å integrere de som flytter inn i landet.

Individer og folkegrupper må bli involverte og likestilte i samfunnet, samtidig som de får beholde sitt kulturelle preg. Men for at dette skal kunne fungere, er samfunnet avhengig av gjensidig respekt og toleranse.

Enkeltindivider og folkegrupper med annen bakgrunn er faktisk nødt til å forstå hvordan det nye samfunnet fungerer, og tilpasse seg noenlunde deretter. Dette er ikke det samme som å gi slipp på sin kultur, men å respektere at de nå lever i en annen kultur som har andre normer og regler. Å lære seg språket og forsøke å bidra til samfunnet, bør være et realistisk og oppnåelig mål for alle som flytter inn i Norge.

Å finne en fredelig balanse mellom de ulike kulturene i et land, er veldig krevende, men jeg har tro på at dette er noe vi kan få til i Norge.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. Ei farlegare europeisk framtid?

  2. Hvorfor kan vi ikke respektere hverandre?

  3. Hvorfor får ikke vennen min bli i Norge?

Jente (18)

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Integrering