Meninger

Er palestinere likeverdige mennesker?

  • Gada Azam

Palestinske Gada Azam utfordrer den Israel-vennlige organisasjonen Med Israel for fred.

Den Israel-vennlige organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) har siden Israels siste angrep på Gazastripen hatt en del uttalelser i mediene som jeg mener er urovekkende og forvirrende.

Gada Azam

Jeg ønsker derfor å stille organisasjonen tre spørsmål slik at de kan redegjøre for sitt standpunkt rundt palestineres menneskeverd og Israels okkupasjon av Palestina.

1. Tar MIFF avstand fra Israels drap på palestinere?

I et intervju i Aftenposten 14. juli, sier Jan Benjamin Rødner, styremedlem i MIFF, «Jeg synes egentlig det er få som er blitt skadet og drept», og «Det dreier seg ikke om hvor mange som blir drept. Det handler om å fri seg fra bombeangrep, og Israel må gjøre det de kan for å hindre det». Videre tar Rødner ikke avstand fra drap på palestinere, hverken barn, kvinner eller andre sivile. er Rødners uttalelser representative for MIFF? Anerkjenner MIFF at palestinere og israelere er likeverdige mennesker? Tar MIFF avstand fra drap på sivile palestinere?

2. Anerkjenner MIFF palestineres rett til egen stat?

Det er mye snakk om at palestinere må anerkjenne Israel som en jødisk stat, men at det er lite fokus på at Israel ikke anerkjenner en palestinsk stat til tross for resolusjoner i FN og så videre. På nettsiden til MIFF står det at «MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Eretz Israel». Eretz Israel er betegnelsen på Stor-Israel som inkluderer området fra Nilen til Eufrat. Det vil si landgrenser som går ut over 1967-grensene jevnfør FN-resolusjon 242. Mener MIFF at Israel har rett til å okkupere landområdet mellom Nilen og Eufrat? Anerkjenner MIFF at Israel må trekke seg ut av de palestinske, okkuperte områdene i samsvar med FN-resolusjon 242? Hvilket syn har MIFF på en egen palestinsk stat innenfor 1967-grensen?

3. Hvilket verdigrunnlag ligger til grunn for MIFFs politiske syn?

I Dagbladet 18. juli sier MIFFs daglige leder Conrad Myrland at MIFF er religiøst nøytrale, og på hjemmesiden til organisasjonen står det at «MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning». Allikevel er det i organisasjonens nettbutikk mange artikler med et kristent budskap: bibler, bibelfilmer, bibelske romaner, bøker blant annet om «Israel i bibelens lys». Videre selges det også islamkritiske bøker. Hvorfor selger dere religiøse effekter dersom dere er religiøst nøytrale?

Les også

  1. Israel-venn mener at over 160 drepte i Gaza er få

Les mer om

  1. Israel
  2. Midtøsten