Meninger

Salg av sex er sjeldent luksus

 • May Sundvall Andersen

may sundvall andersen.jpg

Luksusprostituert Hege Grostad (27) hadde fått mye mer respekt av meg om hun hadde latt argumentene tale for seg.

Hege Grostad, også kjent som Frk X, (27) gikk inn for å tillate sexkjøp da hun forrige helg kastet klærne og sto frem som prostituert i VG. Jeg reagerer sterkt på måten Grostad glorifiserer prostitusjonstilværelsen. For selv om hun trives som luksusprostituert, tviler jeg på at sexarbeiderne i Skippergata nødvendigvis synes det er like givende.

Ingen garantier

Sexkjøpsloven ble innført i 2009 for å redde kvinner fra et liv som prostituerte og forhindre menneskehandel, og tall fra Politidirektoratet viser at antallet ofre hittil ikke har endret seg, men holdt seg på et stabilt nivå. Dette viser at innføringen av sexkjøpsloven og hallikloven har fungert ettersom det ikke har blitt en økning i antallet prostituerte.

Hvis vi ser på sexmarkedet i Amsterdam, hvor kjøp og salg er tillatt, viser undersøkelser at åpenhet omkring kjøp og salg av sex har medført en rekke utilsiktede konsekvenser: Nederland er på topplisten til UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) over steder hvor det er flest ofre for menneskehandel og trafficking. Grostad fremstiller derfor denne svært komplekse og vanskelige saken på en svart-hvitt måte ved å garantere at en endring i lovverket i Norge vil føre til en forbedring for de prostituerte. For noen garanti finnes ikke.

Mange er offer for menneskehandel eller tyr til prostitusjon på grunn av fattigdom, rus eller andre årsaker som ikke gir dem noe valg

Null kontroll

En risiko ved endring av lovverket er at etterspørselen etter prostituerte vil øke, og at dette igjen vil føre til et større og mer ukontrollert sexmarked. Og hvis markedet vokser, hvordan skal vi da kunne klare å skille mellom de som selger seg av sin egen frie vilje, og de som er ofre for menneskehandel og trafficking? Det er nok for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner om hvilken effekt sexkjøpsloven har hatt på sexhandelen, og hvordan langtidsvirkningen av lovgivningen blir, slik Petter Krogstad påpeker i gårsdagens kommentar på Aftenposten. Vi har riktignok ikke særlig kontroll på sexmarkedet slik det er i dag, men med tanke på hvordan det har gått i Amsterdam ser det ut som om vi har gjort riktig i å forby kjøp av sex i Norge. I hvertfall inntil vi finner en måte å faktisk få kontroll på sexmarkedet og kan garantere at de prostituerte vil få det bedre.

Taper ansikt

Grostad skal ha for at hun har satt sinnene i kok hos mange, meg selv inkludert, og blåst nytt liv i en viktig debatt. Men jeg er uenig i påstanden til Kristian Tonning Riise (nettkronikk på Aftenposten.no) om at Grostad er en representant for en gruppe prostituerte som det bør fokuseres mer på i debatten. Greit at hun liker å selge sex og gjør det av sin egen frie vilje, men det er mange prostituerte i Norge som ikke har dette privilegiet. Mange er offer for menneskehandel eller tyr til prostitusjon på grunn av fattigdom, rus eller andre årsaker som ikke gir dem noe valg. Grostad mister mye av sin troverdighet som talskvinne for de prostituerte når hun glorifiserer en business som egentlig er ganske så luguber for de fleste. Når det er sagt, hadde hun også fått mye mer respekt av meg hvis hun hadde latt argumentene tale for seg uten å posere lettkledd på forsiden av VGs magasin.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Foregangslandet?

 2. DEBATT

  Det må gjentas gang etter gang: Prostitusjon er ikke et yrke | Andrea Sjøvoll

 3. DEBATT

  «At prostitusjon handler om et forkvaklet kvinnesyn, forties fullstendig»

 4. DEBATT

  Brasils barneprostitusjon | Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland

 5. POLITIKK

  Full krangel om sexkjøpslovens fremtid: - Naivt å tro at forholdene for de prostituerte blir bedre uten forbud

 6. DEBATT

  Kvinnegruppa Ottar: Staten skal ikke være hallik