Det er kvinner som føder barn

Det er først og fremst kvinner som trenger permisjon fra lønnsarbeid etter er en fødsel, skriver Anne Eskild.

Det er merkelig hvor raskt kvinner har tapt sine rettigheter som mor.

Innlegget ble publisert for en tid tilbake, men temaet er fortsatt aktuelt Redaksjonen.

I Norge har flertallet i Stortinget vedtatt bort kjønn. Kvinner skal inn i forsvaret på lik linje med menn. Menn skal ha omsorg for barn på lik linje med kvinner. Kan det tenkes at dette er vedtak på kollisjonskurs med biologien? Kan biologi vedtas bort?

Å være gravid, føde og amme er et stort arbeid. Det tar tid å komme seg til hektene etter svangerskap og fødsel. Mange gravide har komplikasjoner i svangerskapet og under fødsel. For eksempel har 20 prosent av gravide bekkenløsning, fem prosent har svangerskapsforgiftning og 10–20 prosent er deprimert eller er engstelige for fødselen. I tillegg opplever 10 prosent stort blodtap og rundt 30 prosent av alle gravide blir forløst med operasjon, keisersnitt eller operativ vaginal forløsning. Noen opplever flere komplikasjoner samtidig.

Opplever komplikasjoner

Svangerskap og fødsel er et stort arbeid med potensiell stor risiko for mor og barn. Ettersom kvinner er blitt eldre når de føder barn, er det også flere som opplever komplikasjoner. Flere trenger lang tid for å komme til hektene etter en fødsel. Kvinner skal også amme. Ett år er det gjeldende Helserådet. Det politiske mantraet er likevel: Far er viktig for barnet. Mor skal tilbake på jobb.

For 50 år siden hadde kvinner respekt og rettigheter som mødre. De fikk være over en uke på sykehuset etter fødselen. På sykehuset tok noen seg av barnet slik at den nybakte moren fikk hvile. Hun fikk gratis husmorvikar når hun kom hjem. Det var en selvfølge at pappaen forsørget mor slik at hun fikk gi barnet omsorg de første årene av barnets liv. Helsestasjoner var utbygd som støtte for mor og barn.

Det er merkelig hvor raskt kvinner har tapt sine rettigheter som mor. For å få rettigheter til foreldrepenger må hun ha lønnet arbeid. Lønnet arbeid er dermed er blitt en forutsetning for å bli mor. Men reproduksjonsarbeid er kanskje det viktigste arbeidet som gjøres og har lite med lønnsarbeid med å gjøre.

Kan ikke vedtas bort

Politiske vedtak om familiepolitikk bør spille på lag med biologien. Det er store biologiske forskjeller mellom kjønnene. Hvis man søker på PubMed, en database for medisinsk vitenskapelig litteratur, får man mer enn 133 000 treff ved bruk av søkerordene kjønn og adferd (sex and behavior). Gir man ammehormonet oksytocin til en hannrotte, begynner den å bygge reir. Biologiske forutsetninger som styrer legning og adferd, kan ikke uten videre vedtas bort. Det er kvinner som føder barn. Det er først og fremst kvinner som trenger permisjon fra lønnsarbeid etter en fødsel.

Anne Eskild, professor, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus