Meninger

Kulturlandskapet på Bygdøy blir ikke rasert

  • Åse Rasmussen, prosjektleder i Bymiljøetaten
  • Rune Gjøs, sykkeldirektør i Sykkelprosjektet i Bymiljøetaen
Bildet viser hvordan sykkelstien og fortauet vil se ut oppover Dronning Blancas vei etter utbyggingen.

Ved å bygge sykkelvei bevares turveiene på Bygdøy, samtidig som vi gir de som sykler til jobb gode forhold.

Torsdag 25. august kom det på trykk et leserinnlegg i Aftenposten under overskriften «Ikke rasér kulturlandskapet». Det er en påstand vi som har jobbet med planene mener må besvares: Kulturlandskapet på Bygdøy vil nemlig forbli like vakkert som det er i dag.

For at Oslo skal være en attraktiv, velfungerende og klimavennlig by i fremtiden, må flere enn i dag velge sykkelen på sine hverdagsreiser. En av Oslo kommunes viktigste arbeidsoppgaver er derfor å bygge en by som er fremkommelig og trygg å sykle i.

Et vell av flotte turveier

Leserinnleggets forfatter mener at den planlagte sykkelveien og fortauet i Dronning Blancas vei på Bygdøy er unødvendig, fordi det finnes mange andre alternativer – i form av turveier. Det er riktig at det er et vell av flotte turveier her. Men en turvei kan ikke fungere både som en turvei og samtidig som en effektiv sykkeltrasé: Turveier er ment for dem som søker ro, stillhet og naturopplevelser i lavt tempo. Det er fullt mulig å sykle der, men det er en vei som deles med de gående. Sykling må derfor foregå aktsomt og hensynsfullt.

Sykkelveiens primære funksjon er å gjøre det enkelt, raskt og trafikksikkert å komme seg frem, uten å måtte sykle sammen med biler eller snirkle seg forbi hundeluftere eller turgåere med barnevogn. Dersom turveinettet ble rustet opp til en standard som tilfredsstiller rask pendlersykling, ville disse veiene ikke lenger vært et sted for å søke skogens ro eller la barna løpe fritt. Mangelen på sosial trygghet ville dessuten gjort det lite attraktivt å sykle eller gå gjennom skogen på kvelds- og nattestid.

Sykler på fortau og i veibanen

Å sykle sammen med biler i høy fart er hverken trygt eller attraktivt. Likevel viser trafikktelleringer at enkelte dager velger over 1600 syklister i døgnet Dronning Blancas vei. Og de sykler både på fortau og i veibanen, til tross for det eksisterende turveinett. Dette høye tallet viser at den planlagte sykkelveien med tilhørende fortau gir en nødvendig og etterlengtet forbindelse for både gående og syklende helt fra sentrum til Norsk Folkemuseum.

Ved å bygge sykkelvei bevares turveiene på Bygdøy, samtidig som vi gir de som sykler til jobb gode forhold.

Det er trist å felle de store trærne i Kongsgårdalleen. Dessverre er det ikke mulig å gi trær evig liv. Av de 12 trærne som står igjen i alleen på denne strekningen er de fleste i ferd med å dø. Trærne står tett på veien og har dårlige vekstforhold. 12 andre trær er allerede døde, og har blitt fjernet. I dag er dette derfor en ufullstendig allé.

Noen ganger må man tenke langsiktig, og gjøre valg som smerter på kort sikt. Etter ombygging plantes det ut 48 nye trær. Nyplanting av trær krever graving og utskifting av masser som det ikke er mulig å få til når det står trær der fra før. Når det gjelder «Musebakken», så er det kun en stripe langs ytterkanten av jordet som blir berørt.  Det meste av jordet blir værende som før.

Når sykkelveien står klar, vil flere foretrekke å gå og sykle fremfor å kjøre bil. Det er bra for både by, folk og natur. Og kulturlandskapet på Bygdøy vil forbli like vakkert som det er i dag.

Les også:

Les også

  1. Naboer på Bygdøy ser rødt, mener utbygging av sykkelvei ødelegger Kongsgårdalléen

  2. Dette er planene for ny sykkelvei på Bygdøy

Les mer om

  1. Sykkel
  2. Trafikksikkerhet