Meninger

Menneskerettighetene er udelelige

 • 18 Latin-amerika-forskere

Menneskerettigheter må sees på som en helhet, skriver de 18 akademikerne som signerer dette innlegget. Bildet er fra fjorårets arrangement. Foto: Aas, Erlend/NTB Scanpix

Menneskerettighetene henger uløselig sammen. Sivile, økonomiske og kulturelle rettigheter er komplementære til de sivile og politiske rettighetene, skriver innleggsforfatterne.

For å avslutte debatten for denne gang med leder av Oslo Freedom Forum (OFF) Thor Halvorssen, sender vi her vårt siste svar til ham. Hensikten med å starte debatten fra vår side var å sette spørsmålstegn ved den snevre definisjonen av menneskerettigheter som ligger til grunn for OFF, og forumets politiske slagside når det gjelder inviterte og saker fra Latin-Amerika.

Vi er uenige med Halvorssen og hans meningsfeller iCivita (Klassekampen 16.06) om en deling av menneskerettighetene, derde har en ensidig prioritering av sivile og politiske rettigheter.

Vi argumenterer ikke for at sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter er viktigere enn sivile og politiske rettigheter. Vi hevder at disse henger uløselig sammen.

At menneskerettigheter må sees på som en helhet anerkjennes i FN-systemet. Utgangspunktet for Menneskerettighetserklæringen fra 1948 var en felles internasjonal avtale der alle rettigheter skulle være like viktige. Dette betyr at de ulike menneskerettighetskonvensjonene må forstås i sammenheng.

Tre generasjoner

De sivile og politiske rettighetene omfatter rettigheter slik som retten til liv og fysisk integritet, retten til ikke å bli utsatt for tortur, retten til ikke å bli fengslet vilkårlig uten lov og dom, bevegelsesfrihet, retten til en rettferdig og offentlig rettergang, retten til privatliv, retten til ytrings— og trosfrihet, retten til tilgang til informasjon, samt politiske rettigheter som organisasjonsfrihet og stemmerett.

Les også

- Jeg tar gjerne en offentlig debatt!

De økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene omfatter retten til arbeid, retten til en tilfredsstillende levestandard, retten til rimelige arbeidsvilkår, retten til å danne fagforeninger, rett til utdanning og helse, retten til sosial trygghet, samt retten til kulturell identitet og deltakelse i kulturliv.I tillegg til første og andre generasjons rettigheter, vil vi også legge til de kollektive rettighetene (tredje generasjons rettigheter), slik som urfolksrettigheter.

Økonomisk og sosial ulikhet påvirker utvilsomt sivile og politiske rettigheter. Klasse (økonomisk og sosial status og ressurser) og etnisitet, har dessverre en påvirkning på hvem som har tilgang til politiske og juridiske arenaer, og får sine sivile og politiske rettigheter oppfylt.

Ulikheten grovest i Latin-Amerika

Rettigheter handler ikke bare, som Oslo Freedom Forum legger det frem, om å begrense staters inngripen i innbyggernes liv. Det handler om å beskytte innbyggerne, og at noen blir stilt til ansvar dersom dette ikke er tilfelle. Menneskerettighetene skal både respekteres og sikres av FNs medlemsstater.

Les også

- Hykleri fra en privilegert akademisk elite i Norge

Latin-Amerika er den regionen i verden der ulikhet kommer til sitt groveste uttrykk. Dette gjelder fordeling av jord, så vel som inntekt og tilgang til ressurser, samt skjeve maktforhold.Jord er fortsatt konsentrert på få hender. Mektige familier dominerer enkelte økonomiske sektorer. Juridiske prosesser blir politiserte og korrumperes. Det at marginaliserte grupper nå har større tilgang til den politiske arena er knyttet sammen med prosesser som setter fokus på refordeling, inkludering, helse, utdanning, arbeiderrettigheter og sivilsamfunnets rett og mulighet til å organiseres seg.

Fordreid og løgnaktig

Ulikhet kommer også til uttrykk i mediesektoren (TV, radio, aviser). Mulighet til å ytre seg henger også sammen med tilgang til medier, inkludert fordeling av frekvenser og konsesjoner, kontroll av medier og hvem som dermed blir hørt i den offentlige debatten.

Det er videre et problem at presseskikk og etikk har fulgt et lavmål i mange latinamerikanske land, der selektiv, fordreid, og i verste fall løgnaktig informasjon stadig blir presentert. Dette er noe mange profesjonelle journalister i Latin-Amerika reagerer på.

Les også

Helheten forsvinner

De fleste Europeiske stater har et medietilsyn, og i Norge har vi i tillegg «vær varsom-plakaten», men forslag om tilsvarende i Latin-Amerika blir avvist av de store mediene.Det er derfor problematisk når medier i Latin-Amerika gjemmer seg bak argumenter om ytringsfrihet ved enhver kritikk av tvilsom praksis, og deres presentasjon av saker ukritisk blir reprodusert i internasjonal presse.

Utover det er vi glade for at Thor Halvorssen og Oslo Freedom Forum nå har avklart for oss at forumet har en klar ideologisk slagside, og at publikum og samarbeidspartnere også nå kan være klar over dette.

Innlegget er signert av:

John-Andrew McNeish , Førsteamanuensis, Noragric, Universitet for Miljø— og Biovitenskap

Lars Leer , Førsteamanuensis, Institutt for internasjonale Studier og tolkeutdanning, Høyskolen i Oslo og Akershus

Roy Krøvel , Førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo og Akershus

Johannes Nymark , Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole

Siri Gloppen , Professor Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen, seniorforsker CMI

Esben Leifsen , Førsteamanuensis, Noragric, Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Benedicte Bull , Førsteamanuensis, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo

Jemima García-Godos , Førsteamanuensis, Institutt for Sosiologi- og Samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo

Mariel Aguilar-Støen , seniorforsker, Senter for Utvikling og Miljø, Universitet i Oslo

Einar Braathen, seniorforsker, Avdeling for Internasjonale studier, Norsk Institutt for By- og regionsforskning (NIBR)

Vegard Bye , seniorforsker, avdeling internasjonal økonomi, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Wenche Hauge , seniorforsker, Institutt for fredforskning, PRIO

Håvard Haarstad , postdoktor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Maria Guzman-Gallegos , forsker på FAFO, Institute for Applied International Studies

Anne Margrethe Sønneland , førstelektor, Diakonhjemmet Høyskole

Daniela Orge Fuentes , doktorgradsstipendiat, Norsk Institutt for By og regionsforskning (NIBR)

Arnhild Helgesen , doktorgradsstipendiat, Misjonshøgskolen (MHS)

Cecilie Hirsch , doktorgradsstipendiat, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo/Noragric, Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Maren Bjune , doktorgradsstipendiat, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

 1. Les også

  Kritikk med slagside

 2. Les også

  Ta debatten her!

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Frihetskamp for alle | Andreas Halse

 2. A-MAGASINET

  «Middelmådighet er godt nok, mens det er flaut å gjøre suksess. Hva slags giftig holdning er det?»

 3. DEBATT

  Bård Larsens Venezuela i rødt og blått

 4. KARRIERE

  Se den fulle oversikten: Her er årets studienyheter

 5. VERDEN

  Dagen før det historiske bildet ble tatt: Han reddet en medstudent, men rakk ikke selv å komme unna før stridsvognen traff

 6. VERDEN

  Eksperter tror Maduro kan ha iscenesatt det presidenten selv kaller et terrorangrep