Meninger

Villedet om Pakistan

 • Farhat Taj

Mange pashtunske intellektuelle og aktivister anser det som skjer for å være systematisk folkemord på pashtunerne, skriver Farhat Taj. Her et angrep i Peshawar, Pakistan. Mohammad Sajjad

Misvisende forskning har villedet folk verden over om krigen mot terror.

Helge Lurås kommenterer i Aftenposten 27. juli mitt syn på konflikten med Taliban i det pashtunske stammeområdet. Mitt svar til Lurås bygger på min empirisk begrunnede forskning i den pashtunske region av Pakistan, og retter seg mot flere internasjonale forskningsrapporter som jeg har lest, blant disse noen skrevet av norske forskere.

Pakistans sikkerhetstjeneste ISI inngår fullt ut som en del av det militære apparat i Pakistan. USA har vært klar over ISIs tvilsomme rolle i krigen mot terror, i det minste siden 2004, da det første amerikanske droneangrepet i stammeområdet eliminerte Taliban-kommandanten Nek Mohammad. Siden er mange ledende militante blitt drept i de målrettede droneangrepene, noe som har vært en kilde til spenning i forholdet mellom USA og Pakistan. USA gjør hva som står i dets makt for å bringe Pakistan tilbake til sin tidligere rolle for amerikanerne – en klientstat som ytet tjenester i vederlag for økonomisk støtte.

Farhat Taj

Den pakistanske offentligheten kan deles i to grupper: Pashtuner og ikke-pashtuner. De sistnevnte, særlig i byene, er påvirket av fortellingene fra Pakistans intelligentsia og mediene, som er knyttet til de ledende krefter i hæren og fremmer deres synspunkter gjennom forvrengning av fakta. Pashtunene opplever at deres område utgjør den fremste slagmarken i krigen mot terror, og de har derfor en klarere oppfatning av hvem som gjør hva på deres jord, men deres frihet til å ytre seg er under press. De som fritt uttrykker sin ærlige mening blir på mystisk vis drept, dager eller uker etter at de har stått frem. Folk har lært seg til å ligge lavt om de skal overleve. Dette utgjør en dyster utfordring for den som prøver å drive forskning.

Ukritiske forskere

Forskerne har ukritisk og eksklusivt støttet seg på tre informasjonskilder som alle gir et skjevt bilde: De militære, de militante og Pakistans medier. Forskerne har ignorert informasjonskilder fra pashtunsk side som er offentlig tilgjengelige. De har formidlet påstander uten grunnlag om den pashtunske stammebefolkningen – som at stammene skulle ha gitt Al-Qaida tilfluktssteder og at kvinner fra stammene skulle ha blitt giftet bort til menn fra Al-Qaida. Forskerne undersøkte aldri hvorfor over 1000 motstandere av Taliban blant stammelederne er blitt snikmyrdet.

Les også

Maktesløshet i Pakistan

Vet forskerne overhodet at pashtunske nasjonalister i ledelsen for provinsen Khyber-Pakhtunkhwa privat klager over at deres politi ikke har våget å arrestere Taliban-ledere fra det militante Haqqani-nettverket, fordi disse har identifikasjonskort fra ISI? Ofrene for terrorisme i Pakistan er for det meste pashtunere – sivile, politifolk og soldater. Mange pashtunske intellektuelle og aktivister anser det som skjer for å være systematisk folkemord på pashtunerne. Det temaet blir aldri berørt av forskerne.

En illusjon av kunnskap

Det pashtunske stammeområdet er en konfliktsone under kontroll av hæren og de militante. Siden 11. september 2001 har forskerne etter hvert konstruert hva som ikke er kunnskap, men en illusjon av kunnskap, om mine hjemtrakter. De har tilgang til mektige informasjonskilder som stammefolket mangler, og de har derfor vært i stand til å presentere sin misvisende forskning for omverdenen som "ekspertise". Dette har skapt et klisjépreget feil bilde av det terroriserte pashtunske stammefolket og villedet folk verden over om krigen mot terror.

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Exit Afghanistan?

 2. KOMMENTAR

  Trump prøver hardere linje overfor Pakistan og økt press mot Taliban. Få vil bli overrasket hvis heller ikke dette klaffer | Frank Rossavik

 3. VERDEN

  Dødstallene stiger etter angrep på politiskole i Pakistan

 4. VERDEN

  IS-terror rammer i mer enn dobbelt så mange land

 5. DEBATT

  Ingen av de norske hovedmålene er oppnådd fullt ut

 6. VERDEN

  Langs denne veien flommer heroinen til Europa. Det sørger for at krigen aldri tar slutt.