Avskaff vinterferien. Skoleferiene er for mange og kommer til feil tid | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
«Vinterferien skal muligens legge til rette for at barna skal ut på ski. Men det klarer de vel uten en uke fri fra skolen?»

Om et par uker er det vinterferie i skolen – mindre enn to måneder etter juleferien, og mindre enn en måned før påskeferien. Så snart skolen har kommet i god flyt, så er det avbrudd og ferie igjen her i landet.

Verst er det egentlig med høstferien. Når elevene endelig har kommet i gang igjen etter en lang sommerferie, så er det pause etter bare en drøy måned.

Hvorfor har vi det slik?

Gammel vane, gamle tradisjoner. Høstferien er jo kjent som «potetferie» og skulle skaffe ekstra hender i innhøstingen.

afp000603275_doc6c68fpoynown1noxc4q.jpg

Det behovet er forlengst borte. Vinterferien skal muligens legge til rette for at barna skal ut på ski. Men det klarer de vel uten en uke fri fra skolen?

Nye ferievaner

Vi vet at mange familier de siste årene har lagt om ferievanene sine og reiser bort flere ganger i året, gjerne til utlandet. Mange forsøker å legge dette i tilknytning til fri fra jobben, det vil si jul og påske, og tar gjerne ut noen ekstra fridager i den forbindelse, dersom det er mulig.

Det hadde vært mye mer praktisk om høstferien ble fjernet og juleferien ble utvidet i stedet, mens vinterferien ble lagt til påskeferien.

Da ville heller ikke avbruddet i undervisningen komme så ofte.

Det er opp til kommunene å fastsette tidspunktet for feriene, men bare unntaksvis går de utenfor opptråkkede stier – eller skal vi si skispor.

Bergen kommune gjør dette i år, og flytter vinterferien til påsken.

Ta fridager når det passer

En annen mulighet er å fjerne de to feriene og la barna ta ut fridagene når det passer dem og familien.

Det foreslo Arbeiderpartiets skolepolitiske talskvinne Marianne Aasen i 2014, og gjentok det i fjor.

Det er tydeligvis Høyre som er bremseklossen

Et problem med slik fleksibilitet er at elevene går glipp av undervisning som de andre får mens de er borte. På den annen side er det også i dag mange elever som tar ut ekstra fri fra skolen for å få det til å passe med foreldrenes ferieplaner. En slik omlegging vil ha som nettoeffekt at elevene fikk mer tid på skolen.

I fjor var Høyres skoletalsmann Henrik Aasheim uenig med Aasens forslag om fjerne høstferien og hadde «sans for at elevene får et avbrekk på høsten».

Ja, stakkars, det er jo mer enn en måned siden de hadde to måneders ferie.

Derimot fikk Aasen støtte i Fremskrittspartiet og Venstre. Det er tydeligvis Høyre som er bremseklossen.

Øke undervisningstiden

Internasjonale undersøkelser viser at norsk skole leverer temmelig middelmådige resultater. Samtidig har norske elever relativt få undervisningstimer.

I barneskolen har norske elever 748 timer i året. Det er 56 timer mindre enn gjennomsnittet innen OECD. I ungdomsskolen er gapet på 42 timer.

Derfor finnes også et tredje alternativ – å kutte ut disse to feriene og øke undervisningstiden. Det burde ikke være en fjern tanke for en blå regjering som er svært opptatt av kunnskap.

Lærerne vil sikkert kreve kompensasjon, både dersom disse to feriene gjøres om til fleksible feriedager og dersom de ble avskaffet.

Men husk da at selv om norske lærere samlet sett jobber like mye som lærere i andre land, bruker de mindre av denne tiden i klasserommet. Det er altså ikke snakk om at lærerne skal jobbe mer, men hva de gjør i sine arbeidstimer.


Diskutér videre med artikkelforfatteren på Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Når poden har åtte ukers ferie, mens foreldrene har tre-fire. Den uendelig lange sommerdrømmen av en skoleferie kan skape hodebry:

Og fra tegneserienes verden:

Her kan du også lese mer fra Internrevisjonen:

Halse:

Snoen:

Halse: