For og mot

Per-Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør i Aftenposten.

SPRÅKET VÅRT. Dagens emne er beslektet med gårsdagens.

Vi ble enige om at å forebygge noe er å (forsøke å) hindre, avverge eller begrense noe, og at sykdomsforebyggende tiltak er det samme som helseskapende eller helseforbedrende virkemidler eller levevis. Så er spørsmålet: Kan for bety det samme som mot? Ja, det forekommer, særlig i organisasjonsprosa: «Vi arbeider mot våre partnere i Sverige» betyr ikke at vi motarbeider dem, men at vi arbeider for samme resultat og mot — altså i retning av - samme mål.

Det må være denne ordbruken som inspirerte Finansavisens redaktør til en tankevekkende oppsummering 28. mars. I en lederartikkel om Norges nyeste parti, Feministisk Initiativ (FI) nevnes de viktigste målene: «Blant saker det norske FI skal satse på, er vold mot kvinner, likelønn og et oppgjør med heteronormaktiviteten.» Hva det siste betyr, får ekspertene ta seg av; en rimelig gjetning kan være at partiet har innvendinger mot at alt annet enn heteroseksualitet skal stemples som unormalt. Vi må ta det forbehold at vi ikke har finlest partiprogrammet.

Derimot, og takk for det, behøver de færreste av oss eksperter før vi vender tommelen ned for vold mot kvinner som et naturlig politisk satsingsområde her i landet. Avisens setningskonstruksjon reiser også spørsmålet om FI vil oppfordre til vold mot likelønn, men ut fra det som er allment kjent som kvinnepolitiske merkesaker, faller den muligheten ved selv det mest tafatte forsøk på å koble inn litt logikk.

Et annet for eller mot-problem meldte seg i en oppsummering i Dagbladet etter flykatastrofen i Alpene for vel tre uker siden. Om annenpiloten Andreas Lubitz skrev avisen at han var «under behandling mot selvmordstanker». Det vanlige er å si at man behandles, eller får behandling, for noe - «for» nærmest i betydningen på grunn av. Men man tar helst piller mot hodepine og svimmelhet.