Meninger

Historieløst om islam

 • Assad Nasir
  Lærer og forfatter, Oslo

Ikke bare sier Amundsen at muslimer er under vestens religiøse på utviklingsstigen, men han forventer også at de arabiske diktaturene skal bli demokratier på et blunk, og motsier dermed seg selv, skriver Assad Nasir. Scanpix

Islam. Per-Willy Amundsen forsøker å gjøre sin kritiske islamholdning større enn den er ved å "historisere" den som en motsetning mellom ulike "sivilisasjoner".

afp000268918.jpg

Per-Willy Amundsen (Frp) forsøker i Aftenposten fredag å forklare sin kritiske holdning til islam. Han åpner kronikken med å trekke frem en rekke fyndord som menneskets egenverdi, en rett til frihet og personlig utfoldelse, vitenskap, kunnskap, innsikt og et fritt ordskifte som han knytter opp til "Den vestlige sivilisasjon". Så forteller Amundsen at veien til dagens "vestlige sivilisasjon" ikke var en selvfølge, at den var vanskelig, og til tider brutal. Han sporer grunnlaget for Vesten tilbake til antikken, og sier at våre forfedre måtte gjennom 1000 år med undertrykkelse og kristenfundamentalisme før vi igjen fant tilbake til våre gamle verdier.

Videreutviklet kunnskap

Vi forstår hva Amundsen vil. Han prøver å gjøre sin kritiske islamholdning større enn den er ved å historisere den som en motsetning mellom ulike "sivilisasjoner". Dessverre har han nok ikke fulgt så godt med i historietimen. Amundsen glemmer helt å nevne at mens Europa lå under middelalderens mørke skygge så var det de muslimske folk som tok vare på og videreutviklet antikkens kunnskaper slik at den kunnskapen kunne vende tilbake til Europa, med renter. Kunnskap innen mange felt kunne ha gått tapt hvis ikke de muslimske nasjonene hadde tatt vare på og videreutviklet dem.

Les også

Hvorfor jeg er kritisk til islam

Og slik fortsetter Amundsen på sin ferd. Han skriver at Vestens kristendom har tilpasset seg et sekulært samfunn, noe islam i hovedsak ikke har gjort, og i så måte befinner store deler av den muslimske verden seg på et nivå som kan sammenlignes med Europas middelalder. Og han sier at det vet vi, for det er vel derfor vi har, eller hadde, store forhåpninger til Den arabiske våren? Ikke bare sier Amundsen at muslimer er under vestens religiøse på utviklingsstigen, men han forventer også at de arabiske diktaturene skal bli demokratier på et blunk, og motsier dermed seg selv.

Opprettholdt diktaturer

Og så viser Amundsen til forskning fra Storbritannia, men sier ingenting om hvilken forskning, fra når eller gjort av hvem. Det holder ikke å bare skrive ”forskning viser at...” uten å oppgi kilder, uten at jeg som leser kan gå til den opprinnelige kilden for å sjekke om det faktisk er riktig.

Amundsen avslutter sin kronikk ved å stille seg en del spørsmål om muslimske land. Men da må jeg bare spørre tilbake. Hvordan har kolonitiden påvirket disse landene? Og hva med vestlige lands politikk overfor landene, en politikk som har bidratt til å opprettholde diktaturer, enmannsvelde og nettopp nepotisme. Hvordan har landene blitt påvirket av vestlige lands krigføringer? Det er fint at man kan bruke retoriske spørsmål som et virkemiddel, men at Amundsen stiller seg de spørsmålene som han gjør viser kunnskapsløshet og historieløshet som ikke er en parlamentariker verdig.

Det skremmer meg å se slik kunnskapsløshet hos en parlamentariker. Jeg forventer mer fra en som er valgt til å sitte i det øverste politiske organet i Norge.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Bekjempelse av høyreekstrem terror krever andre metoder enn forebygging av negative holdninger hos folk flest

 2. SID

  Mye skiller Abid Raja og meg, men vi har begge kjent rasisme på kroppen

 3. MENINGER

  En samtaleguide til middagsselskapene i trøbbelåret 2016

 4. KRONIKK

  Seyran Ates er en sekstiåtter i islamsk kamuflasje

 5. KOMMENTAR

  New Zealand har fått sitt 22. juli. Landet kan ha noe å lære av de norske erfaringene

 6. DEBATT

  Islamiseringen styrkes hvert år