Meninger

Lysbakken har vist en uvanlig handlekraft

  • Nils August Andresen
En stadig mer aggressiv statsrådsjakt i ukene etter å ha blitt valgt som ny SV-leder, ville svekket Lysbakken langt mer enn å stille som en nybakt, eller i hvert fall gjenoppvarmet, stortingsrepresentant som nettopp har vist frem for hele folket sin integritet og ansvarsfølelse, skriver Nils August Andresen.

Sjelden har en statsråd i så stor grad tatt regien for sin egen avgang.

Avgangen kan gis både en idealistisk, en realistisk og en kynisk tolkning.

Les også

Minerva

I dagens politiske landskap er det ofte vanskelig å skille mellom ærlighet og kommunikasjonsstrategi. ”Det er viktig å fremstå ærlig”, lyder en trist gammel politisk maksime.

Relativt genuin

Jeg velger enn så lenge å tro at Lysbakkens pressekonferanse i dag var relativt genuin: Han understreket selv at han er opptatt av at feil skal få konsekvenser, og han var tydelig på at feilene han var ansvarlig for, var så prinsipielt alvorlige at han ikke ville ha det på seg at de var begått uten konsekvenser.

I den grad det er den hele og fulle sannhet, gir det inntrykk av en sympatisk og, om ikke renhårig, etter de avslørte feil, så i hvert fall lærevillig, påtroppende partileder med tiltagende integritet. Jeg er overbevist om at Lysbakken selv også tenker slik: At han faktisk utviser ansvar, at han faktisk lærer av feil, at han faktisk vokser på opplevelsen.

Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at vi står overfor en Super-Lysbakken: Det kan også tolkes som hans superego, som forteller ham hva som er rett og godt, og formulerer seg i tråd med dette.

I egen regi

Men mennesket er mer enn enkel idealisme. Når idealismen faller sammen med egeninteressen, kan det være vanskelig å vite hva som er reell motivasjon. Eller, for å si det med et språk Lysbakken kjenner, her kan det være falsk bevissthet ute og går. Den idealistiske overbygning kan være resultatet av en basis som tilsier at avgang uansett kunne blitt resultatet til slutt. Da er det bedre at den skjer i egen regi enn i motstandernes.

Vi vet ennå ikke det fulle innholdet i dokumentene Lysbakken nå oversender Stortinget. Men vi vet at flere millioner kroner er utdelt i 2011 alene til stiftelsen Reform, hvor en mulig habilitetskonflikt foreligger, i tillegg til et ukjent antall brudd av ukjent størrelse på økonomiregelverket. Hvem som visste hva når, er også foreløpig uklart.

En stadig mer aggressiv statsrådsjakt i ukene etter å ha blitt valgt som ny SV-leder, ville svekket Lysbakken langt mer enn å stille som en nybakt, eller i hvert fall gjenoppvarmet, stortingsrepresentant som nettopp har vist frem for hele folket sin integritet og ansvarsfølelse.

Andre motiver

Å gjøre det man må, er realisme, også når det er moralsk rett. Realisme er jeg-ets – egoets – kjerne. Normalt er det interessante aspekter å hente her for en forståelse av politisk adferd.

I dette tilfellet kan også andre motiver ligge under: SV har slitt i regjering. Mange, særlig på venstresiden i SV, oppfatter det dithen at det at SVs partileder er så bundet av regjeringsmakt som Kristin Halvorsen har vært, har bidratt til å svekke partiet. Om det faktisk er et stort velgermarked til venstre for regjeringen, gjenstår å se: Men at mange i SV tror det er slik, er et faktum. For dem er en partileder på Stortinget en mulighet, mer enn et tap.

Problematisk for regjeringen

Dertil er det slik at det ville være enklere for SV å gå ut av regjering i en slik situasjon, om partiet skulle finne ut at det er taktisk fornuftig før valget til neste år. Om dette er et trekk som gjøres for å vinne poeng mot Arbeiderpartiet, ligger det her et element av kynisme i håndteringen: Statsrådsavgangen kan, i hvert fall i gitte kalkulasjoner og tolkninger, være problematisk for både regjeringen og Arbeiderpartiet, men kan i gitte scenarier styrke SV frem mot valget. Drømmen om at partiet og dets organer skal vokse og reise seg igjen, ligger dypt i SV om dagen. Om den driften har bidratt til denne beslutningen, kan man kanskje si at det er Lysbakkens id som har vist seg.

Men for kynisk skal vi heller ikke tolke politikken. Lysbakken fremsto på pressekonferansen som en så oppriktig politiker som vi kan forvente i en slik situasjon. Min karakter blir en brukelig dose idealisme, en klar dæsj realisme, og noen innimellom oppdukkende tanker bak i hodet om at det kan komme situasjoner der det ikke er så dumt med en partileder på Stortinget.

Nils August Andresen (f. 1978) er ansvarlig redaktør i Minerva. Twitter: @nilaug

Les også

  1. Lysbakken går av som statsråd

  2. Kristin Halvorsen overtar etter Lysbakken