Meninger

Absurd museumsbesøk-tellemåte | Per B. Rekdal

  • Per B. Rekdal
Nasjonalgalleriet er en kjempesuksess, mens for eksempel Museet for Samtidskunst – selv om forutsetningene er forskjellige – er det langt fra i like stor grad, skriver artikkelforfatteren.

Kulturrådet opplyser ikke om hvilket museum som har trukket mest publikum, men hvilke sammenslåtte museer som summerer seg frem til de høyeste tallene.

I en reportasje i Aftenposten nylig, «Reisetips: Unngå museer», får vi vite at Norges best besøkte museer er Naturhistorisk museum i Oslo med 809.000 besøkende, etterfulgt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norsk Folkemuseum.

Sammenslåtte museer

Dette er både sant og ikke sant, avhengig av hva en mener et museum er. Naturhistorisk museums besøkstall er basert på et estimat over antallet besøk i Botanisk hage (600.000?), pluss de talte besøkene på henholdsvis Zoologisk og Geologisk museum. Slått sammen gir dette et veldig høyt og tillitvekkende nøyaktig tall.

Per B. Rekdal

Nasjonalmuseets høye besøkstall skyldes hovedsakelig Nasjonalgalleriet, kombinert med Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og Museet for samtidskunst.Norsk Folkemuseums tall er basert på Folkemuseet, Ibsenmuseet, Bogstad og «Eidsvoldsbygningen» (Eidsvold 1814) (ev. også Bygdøy besøksgård og etterhvert Norsk Maritimt Museum). Selve museet på Bogstad har et beskjedent besøk, men besøkstallet inkluderer et estimat over hvor mange som besøker det åpne gårdsanlegget, som kan regnes som et museum i seg selv og som naturlig nok gir svært høye besøkstall.

Hvis en i stedet for å regne museumskorporasjoner tok for seg hvert enkelt besøkssted, vil listen over Norges best besøkte museer kanskje være omtrent slik: Vikingskipshuset, Nasjonalgalleriet, Frammuseet, Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum.

Tallene i Aftenpostens reportasje er basert på Norsk kulturråds årlige besøksstatistikk. Byråkratisk sett er listen riktig, ettersom de små selvstendige museumsenheters tid er forbi i Norge.

Men absurditeten i målemetoden kan illustreres ved hvor villedende det ville vært om Ibsenmuseet ble slått opp i mediene som Norges nest mest besøkte museum med 528.000 besøkende i 2014, uten at det ble nevnt at Ibsenmuseet i så fall er det overordnede navnet for en rekke andre visningsenheter.

Tall for hvert enkelt museum

Suksess måles mest sannferdig og mest opplysende dersom en tar utgangspunkt i hver enkelt attraksjon. Nasjonalgalleriet er en kjempesuksess, mens for eksempel Museet for Samtidskunst – selv om forutsetningene er forskjellige – er det langt fra i like stor grad.

Det er på høy tid at Kulturrådet begynner å gi oss tallene fra hvert enkelt «museum», slik et museum oppfattes av dem som besøker dem.

Kulturrådet opplyser ikke om hvilket museum som har trukket mest publikum, men om hvilken korporasjon av sammenslåtte museer som summerer seg frem til de høyeste tallene.

Enda verre er det at besøksstatistikken sidestiller estimerte tall fra parker og åpne anlegg på linje med nøyaktig talte besøk fra andre museer. Det burde være en selvfølge å ha egne tabeller for parker og åpne anlegg, med merknad om når tallene er basert på estimater.

Visst kan de også være som museer å regne, men besøkstallene deres er likevel basert på helt andre forutsetninger, både når det gjelder besøksmotivasjon og hvordan en har talt.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på FacebookogTwitter