Skoler som taper | 21 lærere ved Ulsrud videregående skole

Lærer Simon Malkenes ved Ulsrud videregående skole leser sitt dikt fra klasserommet på Dagsnytt atten 5. mars. Se lenke til tv-innslaget i teksten nedenfor.

Lærer Simon Malkenes’ beskrivelse av en norsktime var ikke et forsøk på å krenke elever ved Ulsrud videregående skole.

I Aftenposten 11. mars etterlyser Jostein Alberti- Espenes lærerstemmer som kan fortelle om mestring og kvalitet i undervisningen.

Vi er mange som kan fortelle om fantastiske elever i klasserommene våre. Elever som kjemper for å bestå i alle fag og elever som går ut av Ulsrud vgs. med snitt på over 5.

Faglig svake elever og fritt skolevalg

Det er ikke dette debatten i Dagsnytt Atten 5. mars handlet om. Simon Malkenes prøvde å sette søkelys på en inntaksordning som gjør at faglig svake elever i praksis ikke har et fritt skolevalg.

Han skisserer en skoletime som mange av oss kan kjenne seg igjen. Malkenes’ beskrivelse av en norsktime var ikke et forsøk på å krenke elever ved skolen, men å rette kraftig kritikk mot et inntakssystem som får fatale konsekvenser for svake elever.

Alberti-Espenes retter skytset i feil retning. Det er politikerne som har mulighet til å gjøre noe med denne inntaksordningen. Det er vi som jobber her som ser hvor mye tid som går til å få arbeidsro i enkelte klasser, og som ofte må forklare grunnleggende stoff som skulle vært på plass lenge før videregående.

Stygge bemerkninger

Vi mener at dette er uholdbart. Når man som lærer dag ut og dag inn får slengt stygge bemerkninger om alt fra kropp, familie, deg som lærer og faget generelt, er det lett å tenke at man er en dårlig lærer og at innsatsen ikke nytter.

Som norsklærer bør Jostein Alberti-Espenes kjenne til de retoriske appellformene. For å uttale seg om hverdagen på Ulsrud, bør man ha vært her. Det har ikke Alberti- Espenes.

Er ingen klagende lærer

Når Malkenes leser opp et lite sammendrag fra en tilfeldig norsktime på Ulsrud reflekterer ikke det at han er en klagende lærer som ikke gidder å undervise de elevene han er satt til å undervise, slik Alberti-Espenes impliserer. Han beskriver bare det som skjer, og han sier til og med etterpå at det er for disse svake elevene han ønsker å forandre inntaksordningen.

Vi er flere lærere her som kunne laget liknende sammendrag, og som nå ønsker å si tydelig i fra.

Ulsrud vgs. har åtte primærsøkere til 140 skoleplasser for høsten 2018. Likevel vil 132 elever bli plassert her uten et ønske om å gå her. Disse vil bli tatt godt i mot av engasjerte lærere.

Lærere ved Ulsrud videregående skole:

 • Kristine Wærnes Andersen
 • Kaja Rustand Dahl
 • Emmy Johanne Lundgaard Eilertsen
 • Therese Fagerstrand
 • Marius Chapman Gunther
 • Øystein Hageberg
 • Ida Andrine Heggset
 • Henriette Kværneng Johansen
 • Fredric Robert Marchesi
 • Janina Zander Merum
 • Hella Niebuhr
 • Laura Ryan
 • Vilde I. Salas
 • Merete Skogstad
 • Randi Stavrum
 • Kaja Sørli
 • Solveig Andersen
 • Marit Dalen
 • Thore Larsgård
 • Petter S. Drevland
 • Ingunn Bjørnstad