Meninger

Viderebringer rykter

  • Line Stokholm
Line Stokholm,sivilarkitekt MNAL, Kile Stokholm Arkitekter AS og kommunestyremedlem for Frogner Venstre

Som lokalpolitiker må jeg tåle å bli sett i kortene av journalister og andre. Men den jobben gidder ikke Lotte Sandberg å ta.

Aftenpostens Lotte Sandberg har lørdag 23. juni en «kommentar» i Aftenposten over to sider, der hun redegjør for de etter hennes mening begredelige tilstander i Drøbak sett i et kulturvernperspektiv. Hun trekker spesielt frem to byggesaker som er tegnet av vårt arkitektkontor.

Overdrivelser

«Tette bånd mellom utbyggere og politikere preger ofte landets kommuner, og i Drøbak er like godt utbyggernes arkitekt også politiker», heter det. For alle i Drøbak er det åpenbart hvem det siktes til, og Lotte Sandberg kunne like gjerne skrevet navnet mitt. I tillegg til overdrivelser som at to tomannsboliger blir til «to moderne boligblokker», og en enebolig blir til «et omfangsrikt nybygg», sitter leseren igjen med et inntrykk av at jeg holder på med tvilsomme og lysskye ting når byggesaker tegnet av vårt kontor behandles i kommunen.

De fleste lokalpolitikere i Norge driver politikk på fritiden, og vårt demokrati er basert på at et tilstrekkelig antall innbyggere påtar seg dette ansvaret. I realiteten er vår styringsmodell en gigantisk dugnad. Det skjer stadig at en politiker i kraft av yrke, familie, vennskap eller lignende er inhabil når saker behandles. Det er intet tvilsomt eller mistenkelig ved det, og når man er inhabil, deltar man ikke i behandlingen av den aktuelle saken.

Som lokalpolitiker må jeg tåle å bli sett i kortene av journalister og andre, men den jobben gidder ikke Lotte Sandberg å ta. Det er enklere å kalle det en «kommentar», frita seg selv fra journalistens vanlige arbeidsregler som kildesjekk og tilsvarsrett, og viderebringe rykter og avskrift av partsinnlegg fra klagende naboer.

Artikkelen inneholder også flere faktafeil. Sandberg skriver: «Nå er deler av muren i Badehusgata revet, og tiltakshaver er politianmeldt for å ha fjernet deler av en antikvarisk mur, trolig også på annens eiendom». Tiltakshaver er ikke politianmeldt, muren det vises til er ikke ulovlig revet, og den står ikke på annens grunn. Hadde Lotte Sandberg tatt en telefon til tiltakshaver, kommunen eller politiet, ville hun fått avkreftet alle disse påstandene. Kildesjekken er med andre ord helt fraværende.

Lite etterrettelig

Lotte Sandberg liker heller ikke lokalaviser. I artikkelen beskrives lokalavisen i Drøbak som partisk til fordel for utbygger, slik at naboer ikke kommer til orde. Hvor er kildesjekken? Lokalavisen i Drøbak har trykket 18 artikler om byggesaken i Badehusgata. Ingen av dem har vært positive til prosjektet, og naboene og verneforeningen har fått sine synspunkter på trykk mange ganger. I tillegg har naboskapet fått minst åtte leserinnlegg på trykk. Lederen Sandberg henviser til, der nabolaget kritiseres for sin oppførsel, kom etter at de som jobber på byggeplassen ble utsatt for trakassering av medlemmer av gatens velforening.

Det er skuffende at en så lite etterrettelig artikkel har kommet på trykk i Aftenposten. Jeg trodde listen lå litt høyere.

Les også

  1. Hvor ble det av Supermann?

  2. - Riksantikvar Jørn Holme må gå

  3. Utbyggere truer vernet idyll