Skylddeling

  • Ola Storeng
    Ola Storeng

Striden med Røkke har endt med et dobbelt mageplask for næringsminister Sylvia Brustad. Men det blir nå enkelt å sette inn en ny statsråd.

HVA SKAL TIL for at staten sier seg villig til betale 375000 kroner av regningen til pr-agenter hyret av et privatmenneske, riktignok statens styremedlem i en privat bedrift?

Svaret er: Svært mye.

Man kan synes synd på privatpersonen Berit Kjøll. Hun får kanskje ødelagt sin privatøkonomi etter å ha tatt enorme personlige belastninger i sitt forsøk på å tjene staten og Næringsdepartementet.

Men det er ikke nok. En næringsminister kan ikke innvilge billighetserstatning.

Ansvar.

Sylvia Brustad må ha kjent et medansvar. Næringsministeren kan bare godkjenne utbetalinger fra statskassen når staten har pådratt seg en forpliktelse til å betale.

Berit Kjøll har mottatt en regning på nesten 750000 fra PR-selskapet Geelmuyden.Kiese. I gårsdagens pressemelding skriver Brustad at det ikke var avklart på forhånd at departementet skulle dekke regningen.

Likevel tar Brustad halve regningen.

I klartekst kan dette bare bety én ting: Skylddeling.

Teamarbeid.

Når vi nå ser timelistene fra kommunikasjonsrådgiverne, skjønner vi hvorfor. Rådgiverne bisto i nesten daglig «koordinering» med departementet, til og med i arbeidet med å besvare spørsmål fra en stortingsrepresentant, Høyres Thorbjørn Hansen.

Saken er uendelig trist for Kjøll. Hun representerte staten i styret i Aker Holding, som var største eier i Aker Solutions. Hun mente seg lurt da Aker Solutions kjøpte et knippe selskaper fra Kjell Inge Røkke midt under finanskrisen, på det tidspunkt da det var nesten umulig å selge noe som helst. Frykten var at Røkke beriket seg selv.

Da Sylvia Brustad i påsken kom med sin berømte uttalelse om at hun var frustrert og forbannet, fremsto hun og Kjøøø som et slagkraftig radarpar.

Mageplask.

Men Brustad sto ikke løpet ut. Hun bød Røkke opp til kamp, men det endte med mageplask. Hun inngikk et vassent kompromiss med Røkke og hans folk.

Brustads kompromiss med Røkke gjorde at hun ikke lenger kunne forsvare Kjøll offentlig. Men de to var i noen dramatiske dager i vår et team. Det er derfor Brustad vil dele regningen.

Sluttspillet.

Avgjørelsen vil forsterke spekulasjonene om Sylvia Brustads avgang som næringsminister. En vrien sak som kunne ha skremt vekk en etterfølger, forsøkes nå ryddet av veien.