Gummi i grevens tid

Når paven gir sin velsignelse til bruk av kondom, er det et etterlengtet bidrag til verdenshelsen.

–Ah! Francescani! ropte paven. Jeg var ikke mer enn 11 år gammel, og var førstereisgutt med St. Hallvard-guttene til Roma. Men jeg skjønte hva han mente. Munkekuttene tilhørte fransiskanerordenen. Men det var en viktig forskjell. Fransiskanernes kutter var brune, våre var røde. Og nå sto pave Johannes Paul II der, rett foran oss, og spurte om vi var fransiskanere.

–Si! sa en korgutt bak meg. Han klarte nesten ikke holde latteren tilbake.

–Fransiscana communista!

Kommunistmunker! Herregud! Var han helt idiot? Omsider sprakk pavens ansikt opp i et smil.

–Comunisti fransiscano! humret paven, håndhilste på et par av oss og gikk videre.

Vi likte paven. Ingen av oss var katolikker, men vi likte ham. Han var kul.

Virkelighetsfjern

Det skulle vise seg at den katolske kirken var mer konservativ enn jeg fikk inntrykk av der og da. 25 år senere var gamlepaven død. Men noe annet hadde skjedd i løpet av de årene også. Mer enn 25 millioner mennesker hadde dødd av aids. Og så sent som i fjor mente altså den nye paven, Benedict XVI, fortsatt at kondomer var synd og skam, og innledet faktisk fjorårets Afrika-besøk med å si at bruk av kondomer vil gjøre aidsepidemien verre i land der viruset er utbredt. I stedet foreskrev han en kur bestående av ”åndelig og menneskelig oppvåkning” og ”vennskap med dem som lider av sykdommen”.

Farlig forbud

For å sette det i perspektiv: Ifølge Vatikanets årbok for 2010 er nå rundt 17,6 prosent av jordens befolkning katolikker. Og ingen steder øker katolisismen mer enn i Afrika. Når vi i tillegg vet hvordan hiv og aids herjer over det afrikanske kontinentet, skulle det være unødvendig å påpeke at den katolske kirkens holdning til prevensjon er av stor betydning. Å gi den katolske kirken skylden for epidemiens utbredelse vil være å trekke det for langt, men det er ingen overdrivelse å si at de respektive pavers religiøst velbegrunnede, men svært konservative holdninger inntil nå har vært håpløst kontraproduktive, og i alle fall ikke har hatt noen positiv effekt på smittebegrensningen av hiv.

Protester

Det pave Benedict XVI sa i Kamerun var kanskje ikke overraskende, men det var like fullt sjokkerende. Særlig fordi det var stikk i strid med forskningen som lå til grunn for FNs program for forebygging av hiv og aids. Reaksjonene lot ikke vente på seg. For eksempel i Paris, der det kom til håndgemeng mellom unge katolikker og anti-aids-demonstranter. I ukene som fulgte viste en meningsmåling at hele 43 prosent av Frankrikes katolikker ønsket at paven skulle abdisere, og at den katolske kirke skulle endre sitt syn på abort, skilsmisse og homoseksualitet. Det er med andre ord ikke bare katolisismens motstandere som ønsker en endring, det er mye som tyder på at endringsviljen kommer fra innsiden av kirken.

Perfekt timing

Når pave Benedict XVI nå åpner for å bruke kondom ”i visse tilfeller, når formålet er å redusere risikoen for hivsmitte”, er det med andre ord en holdningsendring som tvinger seg frem. Den måtte komme. Og timingen er perfekt. Den 1. desember er det Verdens aidsdag, og hvis den anledningen kunne brukes til å sende et tydelig budskap til nesten en femtedel av verdens befolkning om at det nå er greit å beskytte seg, vil det kunne redde liv. Ubegripelig mange liv. Og én ting vil de fleste kunne enes om, både i og utenfor den katolske kirke: Dette budskapet kom ikke et tiår for tidlig.