Meninger

Trangen til å utfordre

For Einar Gelius har det gått sport i å lete etter grensen for hva en prest kan foreta seg. En dag fant han den.

Les også:

Biskop Ole Christian Kvarme håper sikkert å finne en minnelig ordning med sogneprest Einar Gelius uten å måtte gå inn for oppsigelse. Kontakt har de to fortsatt, både skriftlig og muntlig.

Usikkerheten om veien videre er ikke noe hinder for bombastiske utspill. «Kirkens budskap skal være kjærlighet, men mullah Kvarme vil heller kneble», skrev stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande (Ap) på Twitter i går.

Tøvete

Gelius’ forlegger Arve Juritzen er heller ikke redd for store ord. «At et differensiert syn på Bibelen i 2010 kan føre til at en prest mister jobben og sparkes ut av Kirken, må jo bety at vi ikke lenger har religionsfrihet i Norge», sier Juritzen til Dagbladet.no.

Det er alltid hyggelig når en forlegger forsvarer sin forfatter, men i dette tilfellet er det mer foruroligende at en kjent forlagsmann røper null forståelse for hva som ligger i et såpass sentralt begrep som religionsfrihet.

Gelius-saken handler om mye. Den handler om takhøyde, kompetanse, lojalitet og rolleforståelse. Er det noe den ikke handler om, så er det retten til fri religionsutøvelse.

Uenige

Om Gelius’ «differensierte» bibelsyn er det allerede sagt en del.

Teologiprofessor Jone Salomonsen mener Gelius hadde strøket hvis Sex i Bibelen hadde vært levert som eksamensbesvarelse.

Hun antyder at hans faglighet er i dypt forfall, og dette ikke handler om bekjennelse, men et spørsmål om «profesjonalitet og hva Kirken må kreve av sine medarbeidere med hensyn til refleksjonsnivå, metode og oppdaterte kunnskaper.» (Dagbladet 22.10)

Tre kvinnelige kollegaer av Gelius slakter boken i Vårt Land så sent som fredag. Også de retter søkelyset mot mangel på profesjonalitet og hans manglende refleksjoner over forholdet mellom kjønn og makt.

Jeg skal ikke dømme mellom teologene. Men man må neppe være noen livsfornektende mørkemann for å ha visse problemer med Gelius’ bibelforståelse.

Smakløst

Om han bør miste jobben — dersom dette ender i en oppsigelsessak - er et annet spørsmål.

Det er ikke nok å ha skrevet en omstridt bok. Men Sex i Bibelen er den siste i rekken av belastende saker i forholdet mellom Gelius og hans kirkelige overordnede.

Han har viet et par i en kiosk. Han ville stille opp som dommer i Frøken Norge. Han forrettet i begravelsen til Arne Næss, i kirken, men med totalt fravær av salmer og kirkelig liturgi.

Begravelsesritualene og den kirkelige liturgi var derimot massivt til stede da han i en reklamefilm for Vålerenga lyste fred over fotballklubben Lyns minne – et sjeldent smakløst PR-stunt fordi han her lekte med ritualer som for de fleste mennesker er forbundet med tap og sorg.

«Mullah Kvarme vil kneble», mener den eplekjekke Stokkan Grande. Men hva vil Einar Gelius?

Fenomenet

Han står sterkt hos sine egne i Vålerenga menighet, det skal ingen ta fra ham.

De opplever en prest som står deres egne liv nær. Som taler et språk de forstår. Dette er verdier som er viktig for kirken, og som vil gjøre en oppsigelsessak tyngre.

Men for Gelius later det til å ha gått sport i utfordre grensene for hva en prest kan foreta seg. Da er det jo ikke overraskende at Kirken en dag forteller ham at grensen er nådd og definerer fenomenet Gelius som en personalsak.

Skal han være sogneprest, rikssynser eller underholdningsfigur? Dette er spørsmål Einar Gelius burde stilt seg selv for lenge siden.

Nå får han biskopens hjelp til å stille dem.

 1. Les også

  Teologiprofessor: Gelius faglig svak

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Å skaffe nytt publikum

 2. MENINGER

  Tenke med hjertet

 3. MENINGER

  Det gode stedet

 4. MENINGER

  Kritikkens jakt på kvalitet

 5. MENINGER

  Det glemte Europa

 6. MENINGER

  Kultur på kladdeføre