Meninger

Aftenposten mener: Bredt flyktningforlik i Sverige viser vei for andre

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorer. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

Statsminister Stefan Löfven kan nå støtte seg på et forlik mellom seks partier i asyl- og flyktningpolitikken. Foto: Bjorn Larsson Rosvall / TT

Etter langvarig tautrekking er den svenske regjeringen og den borgerlige opposisjonen blitt enige om en ny migrasjons- og flyktningpolitikk.

At enigheten går på tvers av blokkgrensene, er en god nyhet og en sårt tiltrengt bekreftelse på at det er mulig å finne felles løsninger.

Her kan du lese om hvordan det svenske Migrationsverket ser på utviklingen:

Les også

Sverige kan få 190.000 asylsøkere i år: - Situasjonen er kritisk

Avtalen ble presentert dagen etter at svenske innvandringsmyndigheter justerte det forventede tallet på asylsøkere opp til 190 000 innen utgangen av året. Det er flere ganger så mange som opprinnelig anslått.

Seks partier står sammen

Bak forliket står Socialdemokraterna og Miljöpartiet på regjeringssiden. Vänsterpartiet – som tilsvarer SV i Norge – valgte selv å stille seg utenfor. På borgerlig side støttes avtalen av alliansepartiene: Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna.

Ett av formålene er å hindre at de sterkt innvandringskritiske Sverigedemokraterna får innflytelse på flyktning— og asylpolitikken. Partiet krever at det holdes nyvalg og en folkeavstemning om innvandringen.

Sverigedemokraterna tegner et dystert bilde av fremtiden:

Les også

«I Sverige er det teltleirer, snø, kulde og ingen hjelp å få»

Det kan diskuteres hvor fremsynt det er å isolere Sverigedemokraterna i den politiske ødemarken, men dette var en forutsetning for at det overhodet kunne bli noen overenskomst.

Ny prøving etter tre år

Avtalen fremstår som en lang smørbrødliste med tiltak. Det viktigste er at oppholdstillatelse i Sverige heretter som hovedregel skal innvilges midlertidig i tre år. Deretter skal søknaden vurderes på nytt. Det gjøres imidlertid mange unntak, blant annet for barnefamilier, enslige mindreårige og personer som kan dokumentere at de har en jobb med skattbar inntekt over en viss grense. Ordningen virker fornuftig, men innebærer en betydelig ekstrabelastning for et byråkrati som er hardt presset på forhånd.

I tillegg må flere personer som ønsker familiegjenforening kunne dokumentere at de har forsørgelsesevne.

En praktisk tilnærming

Kommunene tvinges til å ta imot flere nykommere, men det skal tas hensyn til arbeidsmuligheter på stedet og hvor mange flyktninger som bor der fra før. Det loves også store økonomiske tilskudd. Privatpersoner som tilbyr ufaglærte jobber, for eksempel flytting eller hagearbeid, kan få fradrag for utgiftene. Avtalen rommer både stort og smått, men de svenske partiene skal ha ros for at de har prøvd å tenke praktisk. Det har ofte vært mangelvare hittil.

Et forslag om sterkt utvidet grensekontroll nådde ikke opp i dragkampen mellom partiene. Til gjengjeld skal Sverige be EU om å bli behandlet som "overbelastet land", på linje med Hellas og Italia. Om dette vil få noen praktisk betydning, er avhengig av at EU klarer å bli enig om et fungerende kvotesystem.

Gi og ta er politikkens vis

Hestehandel har vært brukt som betegnelse på spillet som har foregått i Sverige. Ordet er unødvendig negativt og røper en svak forståelse for hvordan politikk fungerer. Det er utmerket å formulere idealistiske prinsipper, men flyktningkrisen krever også at man svarer på enkle, konkrete spørsmål av typen "hva gjør vi nå?".

På dette punktet er det lærdommer å trekke også på denne siden av riksgrensen. I likhet med Sverige trenger Norge et bredt forlik om flyktning— og asylpolitikken. Positive signaler fra opposisjonspartiene Ap og Sp gir håp om en konstruktiv løsning. Det er ingen tid å miste.

EU-landene er dypt uenige om hvordan flyktningkrisen skal håndteres:

Les også

  1. Dystre spådommer på europeisk flyktningmøte

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. EU
  3. Flyktninger
  4. Asyl
  5. Sverigedemokraterna
  6. Sverige