Meninger

Hvorfor konkluderer Høyre og Frp om Politihøgskolen før utredningen er klar? | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 • Anne Siri Koksrud Bekkelund
  Politisk økonom, Civita
I juni 2015 kastet avgangsstudentene ved Politihøgskolen i Oslo hattene til værs etter at de har fått sine vitnemål under en seremoni i Oslo rådhus fredag ettermiddag. Hvor vil jubelen lyde når politikerne har bestemt hvor den nye Politihøgskolen skal ligge?

For et års tid siden lanserte Regjeringen planene om at den skal flytte opp mot et tusentalls statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Jeg hadde tidligere kritisert planene for å være kostbar symbolpolitikk med liten effekt.

Før jul kritiserte jeg KrF for å se bort fra pågående utredninger og forskning omkring hva som virker for å få en best mulig skole, etter at Regjeringen og Venstre ga etter for partiets ønske om å innføre en lærernorm. Nå er det Høyre og Frp som konkluderer i en sak, akkurat i det en utredning er påbegynt.

En av institusjonene på «kanskje-listen» var Politihøgskolen i Oslo. Da Jan Bøhler (Ap) i mars stilte spørsmål i Stortingets spørretime om begrunnelsen for dette, svarte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at han var «opptatt av at vi har en grundig, skikkelig utredning her, som vi har i alle sånne saker, nettopp for å kartlegge behov og konsekvenser etter utredningsplikten». Videre sa han at «vi skal være forsiktige med å konkludere på forhånd med hva resultatet av utredningen blir, for dette er en utredning som skal basere seg på kunnskap (…)».

Merknader i statsbudsjettet

En utredning av Politihøgskolens fremtidige behov, dimensjonering med mer er i oppstartsfasen. En slik vurdering bør naturligvis også omfatte mulige plasseringer.

Men Frp og Høyre på Stortinget har allerede konkludert: En ny, moderne politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo.

Det kom frem i finanskomiteens merknader til statsbudsjettet.

Ulf Leirstein (Frp) har forsvart standpunktet med at man vil få mer for pengene utenfor Oslo. Han peker også på at det er et «politisk standpunkt» at man ønsker å flytte flere arbeidsplasser ut av Oslo.

Men det kan være gode grunner til å beholde skolen i Oslo, som nærhet til viktige politifaglige miljø, og landets mest sammensatte kriminalitetsbilde.

I tillegg kommer kostnadene ved flyttingen, og faren for tap av sentral kompetanse.

Venstre og statlige arbeidsplasser

Så hvorfor ikke vente med konklusjonen til utredningen foreligger, ikke minst i en sak hvor det er splittelse i eget parti? Mazyar Keshvari, stortingsrepresentant for Frp fra Oslo, sier til Akers Avis Groruddalen at vedtaket er «sterkt beklagelig». Også Oslo Høyre vil jobbe opp mot stortingsgruppen for å beholde Politihøgskolen i Oslo.
Det var Venstre som i utgangspunktet ville ha utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Nå må de også ta ansvar for en forsvarlig prosess, hvor kunnskap blir lyttet til. Stortingsgruppene til Høyre og Frp ser ikke lenger ut til å synes det er fullt så nøye.

Her finner du flere artikler i Internrevisjonen:

Les også

 1. Går KrF bort fra prinsippet om at politiske forslag skal utredes? | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 2. Det er ikke statlige tilsyn som skal bygge landet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. Overvåking av uskyldige mennesker er ikke løsningen på verdens ondskap | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 4. Civita-økonom kritisk: Bemanningsnormer er politisk latskap | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 5. Statsbudsjettet er altfor detaljert | Anne Siri Koksrud Bekkelund

Les mer om

 1. Regjeringen
 2. Civita
 3. Politikk
 4. Jan Bøhler
 5. Oslo