Meninger

Kommer rikfolk på glid for 25 øre?

 • Veslemøy Østrem

afp000673329-YfmSg9ffjQ.jpg Carl Martin Nordby

Det skal mer til for å skape en kulturnasjon der også private aktører bidrar.

På Norsk Folkemuseum står store deler av hovedkvartalet avstengt. Det har de gjort siden 1994, da ledelsen skjønte at det var for farlig å invitere publikum inn i de falleferdige rommene. I et tiår der kulturtilskuddene har økt kraftig, er det absurd å se hvordan museumsbygg likevel har forfalt, ikke bare i Oslo, men i flere deler av landet.

Museumsfeltet var ikke nevnt da det aller første kulturløftet ble lansert i 2005. Feltet har like fullt blitt en av vinnerne i prosentvis økonomisk realvekst. Men etterslepet har vært stort, museene ser ut til å ha prioritert publikumsaktiviteter fremfor oppussing. Nå får de en pott på ti millioner kroner i en ny, unorsk gaveforsterkningsordning. Det kan være et klokt valg fra Widveys side, men det er også et lite modig valg.

Synlige i Europa

I Norge har vi liten tradisjon for mesenater. Går du på et museum i en hvilken som helst annen europeisk storby, vil private givere være synlige overalt, stort sett nokså diskret markert ved samlinger eller enkeltverk. Et museum som Städel i Frankfurt har nær 60 prosent av sine inntekter fra private kilder. TATE Modern i London henter inn rundt 70 prosent av sine inntekter fra private. De har ikke nødvendigvis gaveforsterkningsordninger å friste med, men en lang tradisjon for tett kontakt mellom private aktører og kulturliv. I Norge er fordelingen stort sett 85/15, i offentlig "favør". Kultursponsingen har stått stille de siste årene.

Laber mottagelse

Ser vi på mottagelsen en mann som Christian Ringnes har fått for å ha investert i kunst og kultur i Oslo, er det ikke rart at rikfolk vegrer seg for å ta kontakt med kulturlivet. Den nye gaveforsterkningsordningen er byråkratisk og ufarlig, og kan helt sikkert falle i smak hos stiftelser og privatpersoner som har penger på bok og et hjerte som banker for kunst eller fredede hus. Spørsmålet er om 25 øre ekstra pr. krone gitt i gave er nok til å få rikfolket på gli. Widvey har gitt dem ett år på å bevise at de har andre tanker i hodet enn fotball og olje.

Ingen quickfix

En ordning til ti millioner kroner er ingen quickfix for å få private aktører på banen, men en begynnelse som må ønskes velkommen. Neste år forventer vi mer mot. Skal ordningen virkelig få noe å si for en bredere kulturfinansiering, må også private gaver til kontroversiell og nyskapende kunst også støttes opp av det offentlige. Og det stedet en 25-øring ekstra virkelig ville utgjort en forskjell, er i det frivillige kulturlivet.

Relevante artikler

 1. KULTUR

  50 millioner mer til å forsterke kunst- og kulturgaver

 2. KULTUR

  Kulturministeren frykter oppstyret rundt Fredriksen-søstrene skremmer rike fra å sponse kunst

 3. KULTUR

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland om statsbudsjettet: – Vi er privilegert

 4. KULTUR

  Abid Raja med nye krisepakker til kulturen

 5. DEBATT

  «Famlende og uten et tydelig mål»? Kulturministeren svarer på kritikken

 6. KULTUR

  Miljøpartiet De Grønne vil kjempe for kunstnerne