Meninger

Tvilen lever i beste velgående

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Aktor Svein Holden, her med Behring Breiviks forsvarere Vibeke Hein Bæra og Geir Lippestad. SCANPIX

Psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen holder på sitt. Anders Behring Breivik er ikke gal. Tvilen lever, og nå skal det mye til for at aktoratet snur.

De første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, vek ikke en tomme i forrige uke. De fastholdt at Behring Breivik var og er paranoid schizofren.

FS00024504.jpg Signe Dons

Aspaas og Tørrissen viker heller ikke. I den grad de har noen tvil, så er den av ren akademisk og teoretisk art. Behring Breivik lider av narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men han er i stand til å ta sin straff. Mannen er ikke så syk at han ikke kan straffes.

Møte i politiarresten

Tvilen hos sakkyndig Tørressen var langt fra akademisk i begynnelsen av mai. Kunne han ta feil? Han stusset over Behring Breiviks følelseskalde fasade mens resten av landet gråt over obduksjonsrapporter og minneord i sal 250.

Et møte med Behring Breivik i politiarresten brakte imidlertid den sakkyndige tilbake på sporet. Der nede i tinghusets mørke kjeller kjente han igjen den Anders han hadde truffet tidligere på Ila – en ung mann med en helt annen fasade enn den han har i retten. Han var klart orientert om tid og sted og representerte ikke noen psykose. Stadig ifølge Tørrissen.

Ingen drahjelp til aktorene

Innad i påtalemyndigheten håpet man nok at de to psykiaterparene skulle ha nærmet seg hverandre i løpet av den ti uker lange rettssaken. Det håpet er knust. Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden får ingen drahjelp før torsdagens prosedyre.

Aktorene forsøkte så godt de kunne å plassere spørsmålstegn ved konklusjonene til Aspaas og Tørrissen. Det ble deres oppgave; ingen kunne vente at forsvarerne eller bistandsadvokatene skulle stille de mest kritiske spørsmålene til to psykiatere som konkludere slik de selv ønsker — uansett hvor underlig dette rettslige samboerskapet er mellom to juridiske parter som ellers ikke pleier å omfavne hverandre i retten.

Nærgående spørsmål

Aspaas og Tørrissen fikk nærgående spørsmål også fra administrator Wenche Elizabeth Arntzen. Hun har en imponerende oversikt over sakens detaljer – og de sakkyndige fikk kjørt seg både med hensyn til synet på ridderorganisasjonen Knights Templar, begrunnelsen for manglende psykose, og hvorfor de ikke har behandlet Behring Breiviks voldsforherligelse nærmere. Og hvorfor har dere ikke snakket med tiltaltes mor?

Statsadvokatene fortsatte der dommeren sluttet.

Aspaas og Tørrissen svarer greit for seg. De virker noen mer ydmyke og åpne overfor retten enn kollegene Husby og Sørheim, men lar seg altså ikke rokke med hensyn til konklusjonene.

Det var rapporten fra de første sakkyndige som etablert tvilen i saken ved at de konkluderte med utilregnelighet. Rapporten fra de to siste sakkyndige utlignet noe av tvilen, men den er der i fullt monn fremdeles.

Den rettsmedisinske kommisjon kunne ha hjulpet oss. Det skjedde ikke. I stedet medvirket kommisjonen til å forkludre situasjonen.

Nå må det samtidig understrekes at Anders Behring Breivik er enestående i rettspsykiatrisk sammenheng. Han fanges ikke så lett opp av diagnosesystemet. Hverken straffeloven eller psykiatrien er tilpasset 33-åringen fra Oslo vest.

Med tvilen som bakteppe

Slik er situasjonen to dager før statsadvokatene skal legge ned påstand i den mest alvorlige straffesak i norsk historie.

Med tvilen som et betydelig bakteppe skal det noe til for at påstanden ikke blir at Anders Behring Breivik anses for å være strafferettslig utilregnelig og må overføres til tvungent psykisk helsevern.

Men det er lov å være i tvil.

Relevante artikler

 1. NORGE

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring

 2. NORGE

  Vinstra-saken: Retten har bedt om hastebehandling av tilleggserklæring

 3. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 4. NORGE

  Aktor ber om forvaring i Varhaug-saken

 5. NORGE

  - Det er enkelt for de sakkyndige å mene det ene og det andre når de ikke må stå til ansvar for konsekvensene

 6. NORGE

  Vinstra-saken: Kan ende med forvaring