Meninger

En skitten folkeaksjon

  • Trude Helén Hole

At motstanderne av skulpturparken i Ekebergskogen nå velger å trappe opp sitt engasjement i noe som ligner et korstog med skitne påstander og slag under beltestedet mot Ringnes, navngitte kommuneansatte og politikere, er forunderlig, og det hele begynner å bli særdeles skittent, skriver Trude Helén Hole. Her fra Oslo-politikeres befaring i skogen fjor sommer. Foto: Signe Dons

Bør fremlegge skikkelig dokumentasjon for påstandene

Som journalist er det med undring jeg følger debatten om Christian Ringnes og Ekeberg-området. Det som slår meg er hvordan motstanderne, eller "Folkeaksjonen" som de liker å kalle seg, tildeles ufortjent mye spalteplass som fylles med dårlig argumenterer, synsing og påstander som til dels er svært alvorlige, og som av den grunn burde blitt avkrevd et snev av dokumentasjon før trykk. Så jeg vil snu spørsmålet aksjonsleder Marianne Sunde stiller 17. mars i Ditt Oslo, og spørre: Er Folkeaksjonen fredet?

Det er leit at disse menneskene ukritisk og over lang tid har fått slenge ut udokumenterte påstander og beskyldninger i en prosess som har foregått på en skikkelig og ryddig måte og over tid, nettopp for å ivareta alles interesser og ikke minst med hensyn til natur og miljø.

Skitten kamp

Motstand, engasjement og gode argumenter ble i første del av planleggingen av kulturparken vel imøtesett av C. Ludens Ringnes Stiftelse nettopp for å sikre at mangfold av natur, dyre— og fuglearter ble tatt hensyn til og ivaretatt, samt for å tilpasse skulpturparken på en smidig måte i det bestående. Motstand og engasjement ble lyttet til og inkludert i prosessen, og endringer ble gjort. Kommunen har på bakgrunn av dette fattet sitt vedtak. At motstanderne nå velger å trappe opp sitt engasjement i noe som ligner et korstog med skitne påstander og slag under beltestedet mot Ringnes, navngitte kommuneansatte og politikere, er forunderlig, og det hele begynner å bli særdeles skittent.

Folkeaksjonen, med stusslige 2000 "likes" på Facebook, og desto betydelig mindre "aktive" motstandere, bærer altså et navn som er både misvisende og lite fortjent, og det hadde vært en smal sak for Ringnes å snu ryggen til nå som saken er avgjort og prosessen igangsatt. Men i stedet inviterte Ringnes til et videre samarbeid i ettertid av vedtaket for å kvalitetssikre prosessen videre og ivareta mangfoldet som nevnt. Blant annet skulle alle trær med hakkespettboliger merkes slik at de ikke ble felt. Svaret Ringnes og stiftelsen ble møtt med av Folkeaksjonens ledere og "fugleeksperter" var at de ikke ønsket å delta i merkingen av trær. En må da stille seg tvilende til både redelighet, seriøsitet og motiv bak Folkeaksjonen og dennes engasjement. Er de bare ute etter publisitet?

Oppgradering, ikke rasering

Hugsten som er foretatt i skogen er etter klarsignal fra Bymiljøetaten, og fuglenes hekkesesong, samt fuglenes boliger og hultrærne på Ekeberg, vel tatt hensyn til. Stiftelsen etablerer nå en skulptur- og kulturminnepark innenfor retningslinjene som er gitt, og har selvsagt ikke tenkt å "rasere" skogen for all fremtid slik enkelte påstår. Tvert om vil mesteparten av skogen bestå akkurat som den er i dag, med enkelte skulpturer her og der til undring og beundring for dem som ferdes der. Arbeidet som gjøres foregår etter nøye vurderinger og etter skikkelig gjennomgang av reguleringsplaner. At Folkeaksjonen skriker opp med påstander om rasering, korrupsjon, økonomiske motiver og dårlig politisk dømmekraft og styring hver gang de hører en motorsag, blir derfor bare stusslig, lite forståelig og virker mot sin hensikt.

Pinlig synsing

Jeg deltok nylig i en debatt på Facebook om Ekebergskogen der Kari Jaquesson kastet seg på, med følgende førsteinnlegg rettet mot meg, direkte sitert: "Trude, nå bor jo du i Asker, så du er vel ikke så ofte i Ekebergskogen eller skog i det hele tatt?" En antydning som faller på sin egen urimelighet, og som hun møtte flere av oss "andre" med, som om vi ikke var berettiget noen mening om skogen, eller hadde noen kunnskap om saken fordi vi bor utenfor Ring 3. Hvor demokratisk og folkelig er det? Videre understreker denne type tåpelig argumentasjon og håpløse innlegg (for det var mange) den synsing som har preget hele debatten, også i avisene.

Jeg undres derfor over avisredaksjonene som lar innsenderne komme med påstander som er langt under beltestedet og som ikke lar seg dokumentere. De etiske normene og den selvjustis som pressen vanligvis driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Dette bør i høyeste grad også gjelde for kronikker og debattinnlegg.

La ballen ligge

Folkeaksjonen ser altså ikke skogen for bare trær og skriker høyt som den skadeskutte kråken de er, selv etter at saken er demokratisk og skikkelig behandlet i kommunen og oppgraderingen av Ekeberg er igangsatt på en skånsom måte. Mediene bør nå la ballen ligge, og ikke la Folkeaksjonen få mer spalteplass før de kan fremlegge skikkelig dokumentasjon på de skitne påstandene sine.

Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg tror de fleste av Oslos befolkning ikke er imot oppgradering Ekeberg-området. Det var motstand mot Frognerparken også. Mest sannsynlig ville området vært dekket av boliger, hotell eller næringseiendommer i dag om ikke initiativet om Frognerparken ble tatt, og vedtatt – tenk litt på det.