Meninger

Kontroll og kritikk, eller fornuft og folkeskikk?

 • Maria Gjerpe

Vi bloggere har ikke behov for å øke vår troverdighet gjennom et ytre rammeverk eller en bekjennelsesplakat. Troverdigheten til den enkelte blogger skapes hver dag, skriver Maria Gjerpe. Einar Nielsen

De uskrevne regler i sosiale medier er enkle og kan oppsummeres med to f-er «Fornuft og folkeskikk».

I sitt innlegg«Makt uten ansvar» forleder Stine Camilla Bjerkestrand oss til å tro atinternett er et lovløst område. Det er ikke riktig. Vi har lover som regulerernorske bloggeres markedsføring, sjikanering, personvern, trusler og grenser forytringsfrihet på nett som ellers i det offentlige rom.

Leserne trengerytterligere sanksjonsmuligheter og bloggerne trenger fora for etiskerefleksjoner, konkluderer artikkelforfatter.

Jeg mener hun bommer på mål.

Hvordan skal det håndheves?

Artikkelforfatter vil ha «publiseringsetiskerammer» som bloggere skal følge. Det umulige i hvordan reglene skal håndhevesog bruddene skal straffes, sier Bjerkestrand intet om. Slike rammeverk har værtdiskutert tidligere og den omtalte bloggplakaten ble diskutert og funnetunyttig for den som ikke trenger den, og lite attraktiv for den som kunne hanytte av den.

Det som ytres på nettet må følge norsk lov og enhver kan anmeldelovbruddet til politiet. Trakassering, personsjikane og rasistiske ytringerskal ikke godtas. I tillegg har bloggere et juridisk 3. personsansvar for sinekommentarfelt, og skal hindre at andre slik legger inn lovbrytende kommentarerhos bloggeren.

Ønsker du noe slettet, er slettmeg.noet museklikk unna. Det er mange muligheter for beskyttelse, selv om deikke er optimale. Datatilsynet ventes å komme med flere. Skremmebildet som blemalt av artikkelforfatteren er likevel kanskje ikke så skummelt som det kunnese ut til?

Les også

- Bloggere har makt,nå må de ta ansvar

Galt å sidestille

Bjerkestrandsidestiller langt på vei blogger med tradisjonelle medier. Dette er i bestefall en sprelsk sammenligning. Begge er kanaler for skrift og meninger, men derstopper også likheten. På Norges største bloggplattform finner vi ca 1 millionblogger.

Blogger er i sin natur kanaler for uavhengige ytringer og bloggernerepresenterer et konglomerat av ulike mennesker i alle aldre som publiserer detde ønsker å bidra med i samfunnsdebatten, om sitt dagligliv, eller om hest,sminke og klær, til sine lesere.

Troverdighet

Det alle vi somkjenner de indre strukturene i sosiale medier vet, er at en bloggerstroverdighet mistes om bloggeren sjikanerer, farer med tøys og ikke eretterrettelig og saklig i sin kritikk. Du blir påtalt om du bryter nettiketten.

Vi bloggere har ikke behov for å øke vår troverdighet gjennom et ytre rammeverkeller en bekjennelsesplakat. Troverdigheten til den enkelte blogger skapes hverdag, gjennom bloggerens opptreden, omgang med fakta, hvorvidt teksten eraktuell eller nyttig og lesbar for leseren. Like sikkert som at bloggerenforvalter sitt frie ord, like sikkert hersker en indre justis blant bloggerne.Den som ikke er etterrettelig, blir heller ikke tatt seriøst. Vi som ønsker ånå ut med et samfunnsaktuellt budskap, regulerer hverandre i en stadig pågåendeetisk diskusjon gjennom bloggkommentarfeltet, twitter og facebook.

Vårt etiskefora eksisterer på det åpne nett!

Sjikane eller kritikk?

Ja, folk snakker omdeg. De snakker om deg på café, de snakker om deg på bussen. Offentlig debatter ikke en persillebladjobb. Om du deltar i meningsskiftet i det offentligerom, snakker folk om deg og det du står for på blogger, twitter og Facebook.Det er forskjell på sjikane og kritikk. Å mista kritikk for sjikane er en ikkeuvanlig holdning dersom kritikken rammer en selv og ofte dras mobbekortet selvnår sakskritikken er betimelig.

Tilsvarsretten du har i sosiale medier, dersomdu skulle bli kritisert, er å delta på samme arena som kritikken publiseres.

Det vil alltid væremange etiske problemstillinger rundt det frie ord. De debattene tasfortløpende blant deltagerne selv og er blitt tatt gjennom en årrekke. Jeg serartikkelforfatters grunnlag for bekymring, men mener den er overdrevet. Det erallerede laget informasjonssider om blogging for den som er usikker. Post ogteletilsynets «Nettvett» har en gjennomgang og Barneombudet har laget sin.

Folk erfolk. Noen vil komme med slengbemerkninger, noen vil forsøke å tjene noenslanter på å reklamere for et produkt de har fått betalt for å reklamere for ogatter andre krangler med bloggen som plattform. Dette er likevel ikke det somkjennetegner store bloggere som deltar i samfunnsdebatten, som er enforutsetning for å ha det Bjerkestrand omtaler som «makt».

En redaktør harmakt.

At enkelte norske bloggere kan ha påvirkningskraft er riktig. Det betyrikke at vi skal regulere dem ytterligere. De kommer med saklig kritikk, utviderdebatten og er dermed viktige som pådrivere av et demokratiserende samfunn.Bloggere fører til en nødvendig og riktig maktforskyvning. Å bli fratatt(definisjons-)makt og å dele påvirkningsmuligheter kan være fryktfremkallendefor mange.

Likeverdig arena

Les også

- Må noen ordne opp på dette internettet?

Som lege har jeglært mer om hva som rører seg hos folk ved å delta på sosiale medier enn detjeg ville ha lært med frakken på. Her sies ting rett fram og vi møtes på en mer likeverdig arena. Her finner vi mennesker med klare, kloke tanker som kanformidle dem. De er viktige i en demokratiserende prosess av for eksempelhelsevesenet, som er den debatten jeg selv deltar i. Vi snakker oss varme ombrukermedvirkning, synlighet og åpenhet. Jeg er opptatt av kommunikasjon ogbrukerstemmene som uvurdelige erfarere.

Frimeningsutveksling er nettopp grunntanken med sosiale medier. Å skulleunderlegge den et slags redaktørstyre, er å misforstå bloggernaturen. De etiskediskusjonene er en pågående prosess blant bloggere, som hos alle andre deretikk er viktig. Norsk lov gjelder. Som jeg sier når jeg holder foredrag forhelseaktører: De uskrevne regler i sosiale medier er enkle og kan oppsummeresmed to f-er «Fornuft og folkeskikk» .

Maria Gjerpe er lege, foredragsholder og skribent. Hun er medforfatter i kommunikasjonshåndboken «Ta pasienten på alvor», skriver bok om sosiale medier og helsevesenet og om samfunns— og helsepolitikk på sin bloggMarias metode.

Relevante artikler

 1. KULTUR

  «Caroline Berg Eriksen bruker sin egen datter som annonse. Det er kanskje lov, men ikke greit.»

 2. KULTUR

  Erna Solberg om Facebook: – Jeg tror ikke de har tatt inn over seg ansvaret de har

 3. DEBATT

  Norske ledere er noen rause typer

 4. KOMMENTAR

  «Bloggerne: Vanlig kritikk blir hat. Satire blir mobbing. Krangel blir krig.»

 5. SID

  Til mine bloggkolleger: Slutt å lure leserne dine

 6. SID

  Jente (16): «Er det ikke lenger greit å være tynn, Ulrikke Falch?»