Meninger

Kolbein Brede fortsetter runddansen om islam | Rune Berglund Steen

  • Rune Berglund Steen
    Rune Berglund Steen
    Leder, Antirasistisk Senter
Å snakke om en verdensreligion som om den kun består av sine mest reaksjonære former, er svært villedende, og illustrerer igjen hvorfor vi så ofte ikke kommer av bakken i disse diskusjonene, skriver Rune Berglund Steen.

Selvsagt er det både legitimt og nødvendig med kritikk av reaksjonære og undertrykkende trekk ved religion, åpenbart også islam. Men Brede fusker.

Brede skriver i

Les også

sitt tilsvar

til meg: «Tvert imot hevder jeg at venstresiden når det gjelder muslimer, forsvarer noe som ikke er en rettighet, hverken for muslimer eller andre: Krav om å slippe kritikk av egen religion.»

Hvem har forsvart at muslimer skal slippe kritikk av egen religion? Når og hvor har venstresiden eller antirasister gjort dette?

Slik sett illustrerer Brede igjen et av problemene i mye av debatten om islam: Den store mengden stråmenn. Ingenting er bedre for å garantere en evig runddans enn når man velger å danse med en mann av halm.

Men for å si det tydelig, så det ikke skal være noen tvil:

Selvsagt er det både legitimt og nødvendig med kritikk av reaksjonære og undertrykkende trekk ved religion, åpenbart også islam.

Brede kunne ha valgt å plukke opp debatten derfra, nemlig at jeg i mitt tilsvar var tydelig på at de fleste av oss faktisk står sammen i kampen mot kvinneundertrykkelse i religionens navn, akkurat slik vi står sammen i kampen mot homofobi i religionens navn, men at noen av oss ikke kan godta at denne kampen føres gjennom ensidige generaliseringer og skandaliseringer av hele grupper av mennesker. I stedet velger han å videreføre runddansen.

Islam er en høyst sammensatt størrelse

I

Les også

mitt innlegg

gjenga jeg følgende muslimske sentens: «En av de muslimske setningene er at den som redder ett menneske, skal anses som å ha reddet hele menneskeheten.»

Dette var ment som et enkelt poeng for å tilbakevise Bredes nokså utrolige påstand om at mennesket ikke har noen egenverdi i islam.

I det hele tatt å snakke om islam som et lukket, teoretisk system helt på denne måten, er ganske fjernt fra virkeligheten.

Islam er en høyst sammensatt størrelse, akkurat som muslimer er det, hvor man både finner troende som lever ut fra prinsipper om nestekjærlighet, og et lite mindretall av troende som hengir seg til krig mot annerledestroende.

Å snakke om en verdensreligion som om den kun består av sine mest reaksjonære former, er svært villedende, og illustrerer igjen hvorfor vi så ofte ikke kommer av bakken i disse diskusjonene.

Brede fusker

Brede innvender med brask og bram at jeg i dette sitatet (Koranen 5.32) har utelatt en bisetning, nemlig: «Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelser (min uth.), skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.»

Brede mener at jeg enten ikke kjenner formuleringen, eller at jeg selv har redigert den – altså fusket.

Hvis Brede titter litt nærmere på formuleringene, vil han muligens oppdage at han simpelthen ikke har sitert den samme formuleringen som meg: merk forskjellen på redde (hos meg) og drepe (hos Brede).

Innskuddet han klandrer meg for ikke å ha tatt med, hører ikke hjemme i den formuleringen jeg siterte.

Det er altså ikke jeg som har fusket med sitatet. Det er Brede som fusker.

Det vesentlige poenget for meg var uansett hvordan dette prinsippet normalt (ikke alltid) oppfattes av faktiske muslimer, nemlig som et grunnleggende prinsipp om nestekjærlighet, og hvor mennesker faktisk har verdi. Brede fortsetter å illustrere at han forholder seg til muslimer som til en teoretisk tekst.

På Twitter: @rbsteen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også Kolbein Bredes tekst, som Rune Berglund Steen svarer på:

Les også

  1. Hvorfor angripes norske islamkritikere fra norsk venstreside? Jeg begriper det ikke

  2. Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon? spør Bård Larsen

Mer religionsdebatt?

Les også

Det vi faktisk reagerer på, er de mange grovkornede forenklingene av muslimer og viljen til å lage fiendebilder

, skriver Rune Berglund Steen i sitt svar til Kolbein BredeLily Bandehy:

Les også

Hensynet til religion kan ikke alltid veie tyngst

Andreas C. Halse:

Les også

Venstresiden i Sverige havner på feil side i kampen mot æresvold og religiøs undertrykkelse

Hadia Tajik:

Les også

Det er ikke hijaben jeg vil til livs

Kjetil Rolness om debatten mellom Jon Hustad og Hege Storhaug i TV2s Underhuset:

Les også

Revolverjournalisten som skjøt på seg selv

Bård Larsen:

Les også

«Tekster i kristendom og særlig islam har budskap som kan legitimere vold»

Les mer om

  1. Religion
  2. Islam