Meninger

Barneombudet sjokkerer på Dagsnytt 18!

  • Dag Furuholmen
OPT_afp000789868_doc6hly2iinvbb13nltcf6b2-tbiyEWUAl5.jpg

«Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke», mener psykiater og forfatter Dag Furuholmen.

I debatt med professor Frode Thuen krever barneombudet garanti for at forskning på delt bosted må ha gyldighet for alle barn om hun skal ta hensyn til den. Dette er en hårreisende uprofesjonell uttalelse fra en fagperson. Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke. Det er som å hevde at man ikke kan behandle barnekreft med cellegift fordi forskning ikke viser at den virker på alle. Hun fastholder slik dagens praksis basert på myter om at mor er best, at barns tilknytning til far spiller liten rolle, og at barn under tre-fire år ikke tåler å overnatte andre steder enn hos mor. Dette er tydelig tilbakevist i en konsensusrapport av Richard A. Warchak fra 2014 og støttes også av Europarådet.

Kan ombudet garantere at status quo fungerer for alle barn? 25 prosent bor med bare en av foreldrene. I praksis mor i 84 prosent av tilfellene. Vitenskapeliggjøringen av morspresumpsjonen er betinget av forskningen til John Bowlby og Mary Ainsworth på 50-60 tallet. De forsket bare på tilknytning til mor, tilknytning til fedre ble aldri undersøkt! Likevel refereres forskningen ukritisk i dagens maktkamp om barnefordeling, og som grunntese for juridisk praksis. De faktiske resultatene av denne forskningen viste at én tredjedel av alle mødre ikke skaper trygg tilknytning mellom seg og barnet. Normal logikk tilsier at for disse barna vil far være særlig viktig som alternativ tilknytningsperson.

Anita Skårstad Storhaugs forskning på barnevernet viser at om mor fremstiller far i et dårlig lys, tar saksbehandler gjerne hennes ord for sannhet. Han rådes til å flytte ut og de bryter kontakten. Slik får mor større sjanse til å beholde omsorgen.

Ca. 13.000 barn utsettes for samværssabotasje, i hovedsak av mødre. Det offentliges praksis er å være pengeinnkrevere på vegne av mødre som begår lovbrudd. Mødres falske anklager i retten mot fedre får heller ingen strafferettslige konsekvenser «av hensyn til barnet».

En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at barn som mister kontakten med en av foreldrene etter en skilsmisse, oftere sliter med psykiske helseplager. Dette gjelder særlig gutter. Det politisk korrekte perspektiv er at fedres følelser er irrelevante. Det finnes ingen forskning på hvordan det går med utestengte fedres liv, helse, økonomi, eller om det foreligger selvskading og selvmord blant dem. Tror barneombudet dette er irrelevant for barn?

Les også

  1. Lytt til barna ved samlivsbrudd! | Anne Lindboe

  2. Du verden hvor sikker Frode Thuen er

  3. Delt bosted som hovedregel er et skritt tilbake for barna | Anne Lindboe

  4. Barneombudet tar feil om skilsmissebarn: Mye taler for færre konflikter ved delt bosted | Frode Thuen