For ti år siden var jeg imot bevæpning av politiet. Det er jeg ikke i dag | Politibetjent Jan Erik Bresil

Jeg blir dessverre mer og mer overbevist om at Norge må miste flere uskyldige eller politifolk før politiet blir bevæpnet også her, skriver artikkelforfatter.

Bevæpnet politi vil nok over tid føre til at flere gjerningspersoner vil bli skutt. Men dette er bedre enn at uskyldige blir skadet eller drept mens ubevæpnede politifolk står og ser på.

Diskusjonen rundt terror og midlertidig bevæpning av politiet raser i Norge.

Da jeg startet på Politihøgskolen for over ti år siden ,var jeg i mot bevæpning av norsk politi.

Etter noen år i operativ tjeneste snudde dette synet.

Jeg forstod at et ubevæpnet politi ikke effektivt kan beskytte befolkningen eller seg selv.

Noen etterlyser forskning om hvor vidt terror kan forebygges med bevæpning, som om dette er den eneste grunnen til at vi skal ha et bevæpnet politi.

Det er ingen tvil om at terror kan skje uavhengig av et bevæpnet politi, men synlig bevæpnet politi vil i mange tilfeller være forebyggende.

Heller gjerningsmenn enn uskyldige

Overvåkning og etterretning kan heller ikke fange opp alle hendelser.

Politi.JPG

Når en gjerningsmann først skader andre, står det om sekunder. Politiets jobb er også å begrense skadene ved å uskadeliggjøre gjerningspersonen så raskt som mulig.

Et bevæpnet politi vil nok over tid føre til at flere gjerningspersoner som forsøker å skade andre vil bli skutt, men det må være lov å si at dette er bedre enn at uskyldige blir skadet eller drept mens ubevæpnede politifolk må stå og se på.

Når en gjerningsmann først skader andre, står det om sekunder.

I Sverige valgte man akkurat i Gävleborg å kreve at alle politifolk, også de som har sin daglige arbeidsplass inne, skulle bevæpne seg til enhver tid på jobb.

I Frankrike er det gitt åpning for at politifolk skal kunne bevæpne seg på fritiden.

I Englandraser debatten om deres fast bevæpnede politi har for dårlige våpen til rådighet og er for få.

Man anerkjenner at det like gjerne kan være politimannen som handler mat, underviser på skolen eller er på vei til et møte, som kan reagere først når alvorlige hendelser skjer.

Tiden det tar å låse ut og klargjøre våpenet blir sett på som uakseptabel hvis det kan redde menneskeliv.

Les også

Den midlertidige bevæpningen av politiet fortsetter til 1. desember, opplyser Politidirektoratet.

Vil være vanskelig å tilgi om noe skjer

I Norge kunne man i forbindelse med at to politifolk ble knivstukket den 20.11.15, på den andre siden lese at ikke en gang alle operative politifolk bevæpnes i dagens situasjon.

Fokuset for debatt i Norge virker å være mer på å begrense bevæpningen og at politiets egenbeskyttelse hjemler bevæpning mer enn responstid for å redde liv i befolkningen.

For oss i politiet kommer befolkningens sikkerhet alltid først.

Jeg vil ha vanskelig med å tilgi de ansvarlige hvis dagens situasjon fører til unødvendige tap av menneskeliv.

Under et alvorlig angrep på befolkningen i dag, er det ikke usannsynlig at de nærmeste politifolkene er ubevæpnet, uavhengig av dagens midlertidige bevæpning.

Flere politifolk, inkludert meg selv, vil ha vanskelig med å tilgi de ansvarlige hvis dagens situasjon fører til unødvendige tap av menneskeliv.

Jeg synes at våre ledere har vært fraværende når mediene har villedet den norske befolkningen til å tro at norsk politi ikke kan håndtere skytevåpen.

Politiets Fellesforbund

Les også

vil ikke gi fra seg våpnene.

Flere jeg har snakket med tror at de jevnlig flyr ukontrollerte kuler rundt i gatene.

De vet ikke at vanlig norsk politi sannsynligvis trener mer, også med skytevåpen, enn alle andre politikorps.

De gangene politiet har måtet løsne skudd det siste året bekrefter dette høye treningsnivået.

Lest denne? Justisminister Anders Anundsen innrømmer at de hadde for dårlig kunnskap om alle vådeskuddene da bevæpning

Les også

ble innført. 

Mediene sprer unødvendig frykt

Sannheten er at det skytes 2-4 ganger færre vådeskudd per ansatt i politiet enn i forsvaret.

Dette selv om politiet nå er pålagt å rapportere alle vådeskudd.

Når tusenvis av personer skal håndtere skytevåpen, vil man få vådeskudd, selv om dette ikke skal skje

Kun en håndfull av disse vådeskuddene har vært farlige og ville blitt omtalt uten den debatten som foregår nå.

Resten har vært i sikker retning under avvæpning og burde forblitt en intern sak for å unngå unødig frykt i befolkningen.

Når tusenvis av personer skal håndtere skytevåpen, vil man få vådeskudd, selv om dette ikke skal skje.

Forfatter Malin Stensønes:

Les også

Debatten om bevæpning trenger flere nyanser, mer fakta og færre absolutter

Det skjer i sivile skytterlag, blant jegere og i forsvaret.

Skjer vådeskudd i usikker retning, må dette selvfølgelig få konsekvenser for den ansvarlige.

Dagens situasjon hvor befolkningen skremmes i mediene hver gang noen gjør en større feil på jobb, er med på å spre unødvendig frykt i befolkningen.

Dagens situasjon hvor befolkningen skremmes i media hver gang noen gjør en større feil på jobb, er med på å spre unødvendig frykt

Skal man begynne å ha førstesideoppslag over hundre ganger i året om vådeskudd i forsvaret, eller hver gang en elektriker gjør en feilkobling?

Pasifist (16):

Les også

Bevæpnet politi fører ikke til et tryggere samfunn

Flaks at det går bra

Terror skjer svært sjelden i Norge og bør ikke brukes som eneste argument for fast bevæpning.

NRK viste nettopptil noen få dagligdagse hendelser, hvor den midlertidige bevæpningen kan ha bidratt til å redde liv det siste året.

Jeg kjenner til langt flere, og debatten bør handle om fast bevæpning i politiets daglige arbeid.

Hver dag pågriper norsk politi personer som bærer kniv eller andre våpen.

Hver dag tar politifolk seg inn i private hjem, i ukjente situasjoner med høyt konfliktnivå, for å stanse vold eller avdekke annen kriminalitet.

Les også

Advokatforeningen: Nei til bevæpnet politi

Hvert eneste år er det flere situasjoner hvor politifolk blir angrepet eller truet med kniv, skytevåpen eller andre farlige gjenstander. Da er veien ned fra åttende etasje til bilen veldig lang.

Hvert eneste år er det flere situasjoner hvor politifolk blir angrepet eller truet. Da er veien ned fra åttende etasje til bilen veldig lang.

Minuttene mens politiet rykker ut til et farlige oppdrag bør brukes til å forberede og planlegge innsatsen. i stedet for å låse ut våpen og feste hylster.

Det er riktig at politiet uansett ville vært bevæpnet på flere av oppdragene det har blitt løsnet skudd det siste året.

Forskjellen er at patruljene kunne kommet noen minutter senere, mer stresset og mindre forberedet.

Flaksen gjør at det nesten alltid gå bra.

Det er derfor vi ikke har et bevæpnet politi i Norge.

I 1965 gikk det ikke bra i Danmark. Fire politifolk ble drept i samme episode, og danskene fikk et fast bevæpnet politi.

Jeg blir dessverre mer og mer overbevist om at Norge må miste flere uskyldige eller politifolk før denne beslutningen blir tatt også her.


Lese mer om bevæpning av politiet?

Forfatter Malin Stensønes:

Les også

Forsvarsanalytiker: Politiet må bevæpnes

Humlegård bommer når han skylder på mediene for politiets vådeskudd, mener Joacim Lund:

Les også

Politidirektøren skyter budbringeren

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter