Meninger

Islam-utdannelse i Norge er en god idé

 • Knut Olav Åmås
  kultur- og debattredaktør

Universitetet i Oslo vil utdanne muslimske ledere sammen med Uppsala universitet – slik de i dag utdanner kristne prester. Det er en god idé. Religioner bør formelt likebehandles.

Les også

Islam trenger et akademisk fotfeste

SAKEN ER HITTIL kjent som diskusjonen om imamutdannelse. En slik merkelapp er litt misforstått, for den måtte innebære et formelt godkjent-stempel fra trossamfunnene selv. Og det kan ikke et forskningsbasert universitet leve med. Det som er aktuelt nå, er derfor teologisk orienterte islamstudier. Altså: Et systematisk, historisk-kritisk studium i islams teologi, på samme måte som Teologisk fakultet og Menighetsfakultetet i dag tilbyr det for luthersk kristendom. I ettermiddag arrangerer Stortinget høring om saken, etter at Venstre har foreslått en fellesnordisk islam-utdannelse.

Men er det virkelig et offentlig ansvar å utdanne folk i islamsk teologi? Ja, det er faktisk et poeng å likebehandle religionene som er representert i Norge. Kristendommen er og vil være meget dominerende i overskuelig fremtid. Men samtidig har islam i dag kanskje 150000 tilhengere i Norge, og mange norske imamer utdannes ved til dels svært konservative institusjoner i Pakistan. Flere av dem bør snart for samfunnets og religionens del utdannes i Norge. Men obligatorisk blir det neppe.

Kritiske blikk

En utdannelse i islamsk teologi i Norge kan tilføre den samme kildekritiske kontekst som kristen tro utsettes for, og kan bidra til å utvikle religionen. Det har de to presteutdannelsene i Oslo i høy grad og på hvert sitt vis gjort med luthersk kristendom.

Slik sett bør en offentlig kvalitetssikret utdannelse være en del av religionenes «kontrakt» med samfunnet. De er offentlig privilegert og mottar store tilskudd. I et samfunn med en revitalisert religiøs debatt må også utdannelsesinstitusjonene bidra aktivt til religionenes utvikling som trossystemer. Alternativet er å gjøre all teologisk utdannelse til et privat ansvar for religionene selv. Det er ikke i samfunnets interesse.

Problemfritt er det imidlertid ikke å likebehandle teologisk utdannelse i de største religionene. Det oppstår for det første et kompetanseproblem: Har man virkelig tilstrekkelig med lærerkrefter til å undervise på høyt nivå i islamsk teologi? For det annet har man et etterspørselsproblem. Islamsk Råd har sagt tydelig fra om at en slik utdannelse på Blindern ikke vil ha legitimitet, og jo mer konservative menighetene er, desto mer avvisende vil de være. Og statsråd Tora Aasland (SV) har satt som én av forutsetningene for å opprette en utdannelse på universitetsnivå for muslimske ledere, at islam-miljøene i Norge selv ønsker det.

Felles nordisk

Til høringen i dag er underlig nok bare én institusjon påmeldt, nemlig Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dekan Trygve Wyller foreslår konstruktivt å samarbeide med fremragende Uppsala, eventuelt også Københavns universitet, om en nordisk islam-utdannelse. Det er lovende.

Universitetene kan opprette nye studier uten godkjennelse fra storting og regjering, så hele prosessen er formelt sett litt underlig, men dreier seg om forankring og legitimitet. Den politiske situasjonen er uklar. Klart er iallfall at Frp og Venstre er for, mens Ap er mot.

Alle trossystemer trenger å bli seriøst utfordret som tro. Derfor er det en god idé å opprette et studium i islamsk teologi i Norge.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter, den var aldri avgrenset kirkelig, men var hele tiden en omfattende samfunnsmessig og kulturell omveltning.

 2. DEBATT

  Snikislamisering er ikke mulig i et sekularisert samfunn

 3. KRONIKK

  Hva skjer med staten når den løsrives fra kirken? | Marius Timmann Mjaaland

 4. KRONIKK

  Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme | Usman Rana

 5. KRONIKK

  Seyran Ates er en sekstiåtter i islamsk kamuflasje

 6. KULTUR

  Bokanmeldelse: Ytterst velskrevet og interessant om hvordan det norske storsamfunnet har sviktet mange muslimer