Meninger

Utlandet avgjør Norge Banks rente

 • Ola Storeng
  Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

Kopiavimg445-wnAVM7L7ni.jpg

Det vil bare ta måneder før Norges Bank tar et nytt skritt etter andre sentralbanker – nærmere nullrente. Alle slåss om å svekke sin egen valuta.

Hva er en normal rente i Norge? Hva bør norske lånekunder være forberedt på?

Den som vet svaret, vet mer enn sentralbanksjefen.

I fjor på denne tiden sa sentralbanksjef Øystein Olsen at en normal styringsrente i Norge når inflasjonen og arbeidsledighet er under kontroll, er i underkant av fire prosent. Oversatt til boliglån svarer det til en boliglånsrente i underkant av fem prosent.

Torsdag så sentralbanksjefen inn i krystallkulen. Han fortalte hvilken utvikling han venter i norsk økonomi de neste tre-fire årene. Han tegnet et påfallende optimistisk bilde når man tar hensyn til fallet i oljeprisene og forventningene om mye lavere investeringer i oljevirksomheten.

Lønninger og kjøpekraft vil fortsette å øke, omtrent som i glansårene som ligger bak oss. Arbeidsledigheten vil etter en forbigående økning komme tilbake til dagens nivå.

Da skulle vi vel også vente normale renter?

Nei, sa sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Innen sommeren vil Norges Bank senke styringsrenten fra 1,25 til 1 prosent, den laveste i Norges Banks historie.

Slik forteller Olsen oss i realiteten at begrepet "normalrente" har gått ut på dato.

Norges Bank må følge med på ferden

I et lite land som Norge, med stor utenrikshandel, bestemmes prisstigningen – som Norges Bank skal styre etter – et godt stykke på vei av prisene på varene som vi importerer. Dermed blir inflasjonen i andre land og ikke minst valutakursen viktig.

Men det stanser ikke der. Når oljenæringen har passert toppunktet, må andre norske næringer som konkurrerer med utlandet, vokse. Da må lønns— og kostnadsnivået – regnet om i utenlandsk valuta – ned.

Dermed får Norges Bank en ekstra grunn til å legge stor vekt på valutakursen. Den bør være svak.

Derfor får renten bli hva den blir.

I en verden hvor pengene flyter friere over landegrensene enn noen gang, må Norge følge med på ferden, helt eller delvis, når andre land senker renten. Det gjelder å hindre at for mange vil kjøpe norske kroner. For da går kursen opp.

– Det korte svaret er at rentene i Norge er lave fordi rentene er lave i utlandet, sa Olsen til Aftenposten etter rentemøtet.

Han kunne nesten ha sagt at Norges Bank må følge med opp og ned som en kork på havet.

I en verden hvor pengene flyter friere over landegrensene enn noen gang, må Norge følge med på ferden når andre land senker renten

Med andre ord: Den som vil vite noe om rentene i Norge i årene fremover, må lete etter svaret langt utenfor Norges grenser.

Gjennom flere år har renten i de fleste industriland falt raskere enn Norges Bank har forutsett. Noen sentralbanker – som i Sverige og Sveits – betaler ikke lenger rente, men tar seg i stedet betalt for å ta imot innskudd fra bankene.

Når krybben er tom, bites hestene

Utenfor Norge er verden ikke normal. Mange land, ikke bare i Europa, sliter med å få fart på økonomien. Den samlede etterspørselen i verdensøkonomien er for liten.

I en slik situasjon blir det lett alles kamp mot alle. Land etter land forsøker å eksportere seg ut av problemene – på bekostning av naboen. Den klassiske fremgangsmåten er å forsøke å styrke sin konkurranseevne og øke sine markedsandeler ved å gjøre egen valuta billigere.

Historien er full av eksempler på valutakrig, gjennom såkalte konkurrerende devalueringer. Flere land konkurrerer da om å skrive ned verdien av sin valuta mest.

I dag, hvor kapital kan flyte fritt over landegrensene, skjer valutakriger på en ny måte. Det gjelder å gjøre egen valuta mindre attraktiv for bedrifter og investorer, både innenlandske og utenlandske. For da synker valutakursen.

Slik presses renten mot null i store deler av verden.

Når nullrente ikke er nok, lar sentralbankene seddelpressen gå, slik USA og Storbritannia begynte med etter finanskrisen. Japan fulgte etter. Nå trykker selv Den europeiske sentralbanken penger. Det sies ikke høyt, men hensikten er ikke minst å svekke eurokursen.

Da må renten ned også i Norge for å hindre at vi oversvømmes av penger fra norske og utenlandske bedrifter – og spekulanter.

Norges Banks kunstpause

– Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, skrev Olsen i en pressemelding torsdag.

Klarere uttaler ikke sentralbanksjefer seg.

For dem som likevel var i tvil, kom Norges Banks sjeføkonom, Birger Vikøren, med en leserveiledning på Norges Banks pressekonferanse samme dag:

– I 2. kvartal er det 100 prosent sannsynlighet for kutt, sa Vikøren.

Man kan si at det var pussig at Norges Bank ikke lot handling følge ord allerede denne uken. Men avgjørelsen i Norges Bank hovedstyre om å vente til forsommeren med å senke renten er mest som en kunstpause å regne.

Realiteten er at Norges Bank det siste halve året klarere enn noen gang har meldt seg på i konkurransen om å gjøre egen valuta billigere målt mot andres lands valuta.

I desember ble styringsrenten satt ned – fra 1,50 til 1,25 prosent, til overraskelse for de fleste, inkludert de bankøkonomer som bommet også denne uken.

Nå varsler Norges Bank at styringsrenten skal reduseres en gang til, senest i juni. Et så klart forhåndsvarsel har Norges Bank knapt noen gang gitt.

Og Norges Bank signaliserte samtidig at renten skal holde seg på dette rekordlave nivået i minst to år fremover.

Norges Bank kan forandre mening. Men hvis historien er en veiviser, er det i så fall sannsynlig at renten kan bli enda lavere. Det gjelder enda mer hvis Norges Banks spådommer for norsk økonomi viser seg for optimistiske.

Når det gjelder renten, er det unormale i ferd med å bli den nye normalen.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

 1. Les også

  - Tvungen nedbetaling av store lån er riktig og viktig

 2. Les også

  Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere å få lån

 3. Les også

  Norges Bank holder styringsrenten uendret

Lave renter i utlandet gir lave renter i Norge, sier sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Kallestad, Gorm

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Danskene har lenge hatt rente under null. Det skjer neppe i Norge.

 2. ØKONOMI

  Norges Bank venter nullrente ut 2023

 3. ØKONOMI

  Norges Bank kutter renten til null for første gang

 4. ØKONOMI

  Storbank kutter boliglånsrenten med inntil 0,40 prosent

 5. ØKONOMI

  Norges Bank holder renten uendret

 6. ØKONOMI

  Madrassen kan bli alternativ til banken