Meninger

Frigi hasjen

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist

Hasj og marihuana er ikke ufarlig, men skadevirkningene er relativt beskjedne, og i et fritt samfunn forbyr man ikke alt som medfører risiko, påpeker Jan Arild Snoen. Foto: Jose Manuel Gelpi Diaz

Høyresiden står for en liberal alkoholpolitikk. De bør ta konsekvensen av forskning og legalisere cannabis.

For et par uker siden trykket flere norske aviser reportasjer fra Colorado, etter at innbyggerne i en folkeavstemning med stort flertall sa ja til en avgift på 25 prosent på omsetning av marihuana. Det var et naturlig neste skritt, etter at en tilsvarende folkeavstemning i fjor legaliserte salg av små kvanta. Ikke bare til medisinsk bruk, men også til «rekreasjonsformål». Omsetningen av stoffet er nå lovlig, men regulert og skattlagt, akkurat som tobakk og alkohol.

Meningsmålinger viser en kraftig endring i amerikanernes syn på marihuanaforbudet. I Gallups oktobermåling støttet 58 prosent legalisering.

Selv om flere fagfolk etter hvert har gått ut med støtte til liberalisering, er det i Norge bare unntaksvis at politikere i det hele tatt diskuterer dette. Vi har riktignok fått et parti på Stortinget som går inn for cannabislegalisering, nemlig Miljøpartiet De Grønne.

I fjor kastet Høyre en stortingsrepresentant på hodet ut etter bruk av amfetamin. Arbeiderpartiet kunne ikke være dårligere, og fjernet en stortingsrepresentant i nominasjonsprosessen, etter bruk av cannabis.

I mange europeiske land har venstresiden og grønne partier gått i spissen for en mer liberal linje. Deres argumenter dreier seg gjerne om skadebegrensning. Det vil si at skadevirkningene ved forbudet, både for den enkelte bruker og for samfunnet rundt, er større enn ved selve bruken.

Handler også om frihet

Men det finnes også et annet sett med argumenter, som burde appellere spesielt til høyresiden. Narkotikalovgivningen dreier seg også om personlig frihet og hva som gir staten rett til å straffe. Det er ikke rimelig samsvar mellom rusmidlers egenskaper og skadevirkninger og hvordan staten behandler brukerne. Når vi dømmer brukerne av mer harmløse stoffer til bøter eller fengsel, er det et brudd på grunnleggende liberale prinsipper.

Les også

- Det er klart at man skal tukte den man elsker

Den ultrakonservative Tom Tancredo, som kan bli Colorados neste guvernør, reagerer på det som mange norske liberalere og konservative for lett aksepterer: At staten forbyr voksne mennesker å bruke noe som objektivt sett er mindre skadelig enn alkohol. "Marihuana-forbudet er kanskje den eldste og mest seiglivede barnepikementalitetsloven i USA", sier Tea Party-favoritten.

Mindre farlig enn alkohol

Hasj og marihuana er ikke ufarlig, men skadevirkningene er relativt beskjedne, og i et fritt samfunn forbyr man ikke alt som medfører risiko. David J. Nutts rangering av skadevirkninger i The Lancet viser at ikke bare cannabis, men også en rekke andre ulovlige stoffer har mindre skadevirkninger enn de lovlige.

Her hjemme har SIRUS-forsker Hilde Pape pekt på at cannabis etter alt å dømme er mindre farlig enn alkohol. Ole Røgeberg ved Frisch-senteret og Hans Olav Melberg ved Sirus viser til omfattende forskning som peker i samme retning, samt at legalisering vil ha liten effekt på forbruket.

Høyresiden står for en liberal politikk når det gjelder vårt mest utbredte rusmiddel, alkohol. Det er bra. Det hadde vært fint om vi kunne ta konsekvensen av hva forskningen sier oss, og vår tro på voksne mennesker frihet, og også legalisere cannabis.

Siden dette er Norge, følger det en avgift med.

Mer fra Internrevisjonen:

 1. Les også

  «Vekten blir lagt på å forklare kriminalitet fremfor å fordømme den»

 2. Les også

  «Høyre har en lei tendens til å videreføre venstresidens politikk, bare den har fått virke en stund»

 3. Les også

  «Selv om hele befolkningen har mastergrad, må fortsatt noen av oss vaske toaletter»

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Frykt for at flere skal bruke narkotika, er en god grunn til ikke å legalisere

 2. KRONIKK

  Hjerneforsker advarer: Cannabis truer sjelden livet, men måten vi lever det på

 3. VERDEN

  Dette er konsekvensene av å legalisere cannabis

 4. A-MAGASINET

  Denne delstaten har dobbelt så mange marihuanabutikker som Starbucks-kafeer og McDonalds-restauranter – tilsammen

 5. OSLO

  Professor: – Kriminaliteten gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol

 6. VERDEN

  Cannabis-investorer jakter den grønne gullgruven. Nå arbeider dobbelt så mange i USA med cannabis som med kull