Meninger

Islamdebatten fremstår som en evig sirkeldans | Rune Berglund Steen

  • Rune Berglund Steen
    Rune Berglund Steen
    Leder, Antirasistisk Senter
Ingen jeg kjenner blant antirasister forsvarer kvinneundertrykkelse, i religionens navn eller på annet vis. Meg bekjent gjelder det samme venstresiden. Det som derimot får noen av oss til å reagere, er hangen til en stereotypisk og generaliserende forståelse av islam og muslimer fra en del islamkritikere, skriver artikkelforfatteren.

Mange islamkritikere går langt i å kuppe debatten gjennom å produsere og reprodusere en type forenklinger og skandaliseringer.

Kolbein Brede bidrar med sin kronikk 18. desember til at islamdebatten aldri kommer seg ut av den sørgelige sirkeldansen den så lenge har vært preget av.

Brede mener at «venstresiden» gjennom forsvar av muslimers rettigheter, godtar kvinneundertrykking i religionens navn. Selv om det ikke er min oppgave å forsvare venstresiden, mistenker jeg at antirasister er inkludert.

Jeg tillater meg derfor å klargjøre følgende:

  1. Ingen jeg kjenner blant antirasister forsvarer kvinneundertrykkelse, i religionens navn eller på annet vis. Meg bekjent gjelder det samme venstresiden.
  2. Det som derimot får noen av oss til å reagere, er hangen til en stereotypisk og generaliserende forståelse av islam og muslimer fra en del islamkritikere.

En vilje til å lage fiendebilder

Islamdebatten fremstår pr. i dag som en evig sirkeldans, i stor grad fordi mange selvutnevnte islamkritikere debatterer med antirasister og andre som om vi forsvarer kvinneundertrykkelse (noe vi simpelthen ikke gjør).

Samtidig ignorerer de at det vi faktisk reagerer på, er de mange grovkornede forenklingene av muslimer og viljen til å lage fiendebilder.

Hva gjelder forenklinger, gir Brede et godt eksempel i denne fremstillingen av islam: «Mennesket har ingen egenverdi, og forsøk på å lage menneskeskapte lover er en forbrytelse mot Allah og straffes med kokende olje i helvete.»

Rune Berglund Steen.

Dette er en skandaliserende påstand som ikke stemmer med de enkleste fakta.Mange muslimske land har verdslige lover, og de færreste norske muslimer har noe imot at man har verdslige lover som de norske.

Menneskets egenverdi

Ideen om at mennesket ikke har noen egenverdi innen islam, stemmer hverken med hva muslimer flest vil mene eller med muslimsk lære.

Vi har en del sitater innen kristendommen som vi alle kjenner som en slags essens, eksempelvis at du skal gjøre mot andre hva du ønsker at andre skal gjøre mot deg.

En av de muslimske setningene er at den som redder ett menneske, skal anses som å ha reddet hele menneskeheten. Dette prinsippet går nokså klart imot Bredes usjenerøse oppsummering av islam.

Det er åpenbart at en del kristne har oppført seg på et vis som de på ingen måte ville ønske at andre oppførte seg mot dem, akkurat som en del muslimer har gjort det motsatte av å redde sine medmennesker, og slik sett latt menneskeheten gå under nok av ganger.

At mange troende velger å bryte slike etiske regler, gjør det imidlertid ikke riktig å ignorere at disse reglene finnes, eller at mange troende faktisk prøver å leve opp til dem.

Les også

Debattene om hva slags Norge vi vil ha, kan ikke fortsette i parallelle universer, skriver Hadia Tajik

Reproduserer forenklinger

Grunnen til at vi kommer til å fortsette å gå i sirkler, er at ensporede islamkritikere som Brede vil fortsette å reprodusere forenklinger av denne typen.

Vi kunne ha stått sammen i kampen blant annet mot kvinneundertrykkelse, homofobi og straff for frafall (apostasi). Til forskjell fra de fleste jeg debatterer dette temaet med, har jeg bistått både kvinner, homofile og konvertitter som har flyktet fra slik undertrykkelse. Dette er med andre ord ikke et rent teoretisk engasjement for min del.

I stedet er det dessverre slik at mange islamkritikere går langt i å kuppe debatten gjennom å produsere og reprodusere en type forenklinger og skandaliseringer som antirasister og andre aldri vil kunne gå med på.

Årsaken er at slike forenklinger og skandaliseringer er et problem i seg selv, blant annet som opphav til diskriminering og trakassering.

Det er dessverre slik at de kvinnene som de selvutnevnte islamkritikerne ønsker å frigjøre, opplever markant statistisk diskriminering på arbeidsmarkedet nettopp på grunn av de forenklede forestillingene som er så heftig i omløp.

I siste instans er forenklinger og fiendebilder en trussel mot muslimske medmenneskers trygghet.

For øvrig blir det litt merkelig når Brede skriver at han ikke vet noe om hva norske muslimer faktisk mener, siden det finnes i alle fall noe statistikk på dette, fra TNS Gallup. Dette kunne han ha googlet.

Det er antagelig omkring 14 prosent av norske muslimer som ønsker religiøs lovgivning innført i Norge. Det er mer enn jeg skulle ønske,­ men det store, store flertallet av muslimer ønsker det altså ikke. Denne grunnleggende forståelsen av situasjonen i Norge er det dessverre vanskelig å gjenfinne hos Brede.

På Twitter: @rbsteen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også Kolbein Bredes tekst, som Rune Berglund Steen svarer på:

Les også

Hvorfor angripes norske islamkritikere fra norsk venstreside? Jeg begriper det ikke

Nytt svar fra Rune Berglund Steen:

Les også

  1. Kolbein Brede fortsetter runddansen om islam

Les mer om

  1. Religion
  2. Islam