Meninger

Teatermangfold koster, Widvey

  • Torstein Hvattum
    Torstein Hvattum
    Kommentator
Thorhild Widvey bør finne en støtteordning som sørger for en rell konkurranse mellom private og offentlige i teatermarkedet, mener vår kommentator

Institusjonsteatrene skal selvfølgelig ikke ha noen innblanding i sitt frie repertoarvalg.

Det ligger under, som et uuttalt ønske i Atle Halstensens klagesang over den tøffe økonomiske virkeligheten ved Folketeatret.

At staten bør stille kunstneriske krav til institusjonsteatrene om å spille mindre folkelige forestillinger som gjenytelse for å motta store million-subsidier. Jeg håper slike tanker ikke vekker gjenklang hverken i Oslos rådhus eller i departementale korridorer.

Det Norske Teatret, Oslo Nye og Nationaltheatret må gjøre sine kunstneriske valg uten hensyn til private konkurrenter i et tøft marked. Uten sammenligning for øvrig; det skulle tatt seg ut om Kulturdepartementet blandet seg inn i mediehusenes redaksjonelle prioriteringer som grunnlag for tildeling av produksjonsstøtte til dagens aviser.

Allerede i dialog

Kulturminister Thorhild Widvey bør likevel engasjere seg i innsatsen for et størst mulig mangfold i teatertilbudet. Ikke ved å redusere subsidier til institusjonsteatrene, men ved å etablere finansieringsordninger for de private teatrene, i tråd med støtten til filmproduksjon.

Produsentforeningen for privatteatre er allerede i konstruktiv dialog med departementet. I så måte er foreningen kommet lenger i arbeidet med å vinne politisk forståelse enn hva den lyktes med under den rødgrønne regjeringen. Hverken Huitfeldt eller Tajik fant tid til å møte Produsentforeningen.

Det er risikofylt for private aktører å sette opp kostnadskrevende musikaler i konkurranse med offentlige teatre som kan tåle en og annen publikumsfiasko, uten at det går utover nattesøvnen til institusjonens kasserer og kunstneriske leder.

Privatteatrene har riktig nok betydelig lavere driftskostnader, men mangler institusjonsteatrenes tunge markedsføringsapparat.

Subsidiert marked

Mener kulturminister Widvey alvor med sitt evige mantra «frihet, mangfold og kvalitet», bør hun ta et dypdykk i den politiske verktøykassen og komme opp igjen med en hensiktsmessig støtteordning som sikrer private aktører større forutsigbarhet.

Det er neppe god blå-blå politikk å etablere nye tilskuddsordninger, men det bør være god borgerlig politikk å styrke privates konkurransevilkår i et tungt subsidiert marked.

twitter:@torsteinhvattum

Les også

  1. Permitterer på Folketeateret

Les mer om

  1. Teater