Meninger

SSBs politiske valg

 • Hege Storhaug

Les også:

Les også

- Ikke en menneskerett å bo i Oslo

Les også

SSB: Halve Oslos befolkningvil være innvandrere i 2040

Les også

Denne dokumentaren fikk spanjoler til å strømme til Norge

Igjenpresenterer SSB befolkningsfremskrivning, denne gangen med fokus på byer ogregioner. Igjen underkommuniserer SSB utviklingen, når det sies at Oslo kan ha50 prosent innvandrere i 2040, mens tallet for Norge er 24 prosent samme år.

Hege Storhaug Privat

Fakta er: IGroruddalen og Søndre Nordstrand blir nordmenn i minoritet i 2015 hvis dagensflytte— og innvandringsmønster fortsetter (HRS-notat 1-2010). I Oslo blirnordmenn i minoritet i ca 2025 under samme forutsetninger (HRS-notat 1-2008). Isistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca 2060, igjenunder forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem tildet samme i sin fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vilutgjøre 52 prosent. Nei, vent litt.Det var ikke slik SSB presenterte tallene. SSB sa i fjor atNorge i 2060kan ha over 8 millioner innbyggere, der 2 millioner er innvandrere, samtidig erden norske befolkningen stabil på rundt 4 millioner. 4+2 er så vidt meg bekjentfortsatt 6. Vi mangler altså to millioner. Dette er blant annet barn født ihenteekteskap til 2.generasjon.

SSBsdefinisjonsvalg av en innvandrer kunne vært akseptabelt dersom det varfaglig godt fundert. Det er det ikke, all den tid undersøkelser i Europa viserdårligere integrering hos barnebarn av innvandrere enn besteforeldrene selv, ogeksempelvis mange i 3. generasjon møter til skolestart i Oslo uten godenorskferdigheter.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Nei, Norge var ikke et «drittland». Nordmenn var ønskede innvandrere i Amerika.

 2. NORGE

  SSBs omstridte rapport om innvandring i fire grafer. Kan koste 10.000 ekstra i skatt.

 3. NORGE

  SSB nærmer seg Storhaugs innvandringstall

 4. NORGE

  Når blir vi 6 millioner innbyggere i Norge? SSB svarer klokken 10.

 5. VITEN

  Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere

 6. VERDEN

  Theresa May har mistet fire ministre på et halvt år: Innenriksministeren går av etter innvandringsskandale