Vold og trakassering i eldreomsorgen er fullt mulig å forebygge | Nord og Larsen

Det skal være trygt å komme på sykehjem – både for den som er syk og den som skal jobbe der, skriver innleggsforfatterne.

Underbemanning og underfinansiering skaper utrygge situasjoner for pasienter og for ansatte, og lederne på sykehjem og hjemmetjenestene har ikke verktøy eller tid til å utøve ledelse på en god nok måte.

Konsekvensene av underbemanningen og sviktende satsing på kompetanse i eldreomsorgen er blitt svært tydelig gjennom Aftenpostens saker om vold og trakassering på sykehjem. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund vil understreke at vi på ingen måte laster gamle mennesker, mennesker som gjerne er rammet av kognitiv svikt eller demenssykdommer, for at det er slik. Det er bevilgende myndigheter, fagdepartementene og direktoratene som skal og bør sitte på tiltalebenken her.

Historiene som Aftenposten har dokumentert, er mange og gjenkjennbare. Sykepleiere, helsefagarbeider og assistenter som på jobb blir holdt fast til armen knekker, sperret inne på rommet, kastet ting etter, slått under stell, truet og skjelt ut. Dette er handlinger utført av alvorlig syke personer på sykehjem og i hjemmetjenestene. Vi trenger politikere og arbeidsgivere som tar ansvar.

Les også

Les saken: Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Få ønsker å jobbe på sykehjem

Det skal være trygt å komme på sykehjem – både for den som er syk og den som skal jobbe der. Underbemanning og underfinansiering skaper utrygge situasjoner for pasienter og for ansatte, og lederne på sykehjem og hjemmetjenestene har ikke verktøy eller tid til å utøve ledelse på en god nok måte.

Statsråden, rådmenn, ordførere og helsepolitikere må gi lederne rammebetingelser og fullmakter slik at de kan gjøre risikovurderinger, skape nødvendig kompetanseheving og sette inn ekstra personell der det er nødvendig. De må sørge for at de ansatte ikke arbeider alene, igangsette leder- og kollegastøtte og gi rom for debriefing og læring når hendelsene skjer. Pasientene fortjener bedre, og det gjør ansatte i helsetjenestene også.

En rapport fra Nova fra 2016 viser at underbemanning er selvforsterkende. Lite og sårbart fagmiljø gjør at færre ønsker å jobbe der. Svært få, bare åtte prosent av nyutdannede sykepleiere, ønsker å jobbe på sykehjem. Samtidig som det er stor mangel på personell, har en stor andel av de ansatte deltidsstillinger.

Dette rammer både de ansatte og pasientene, som må forholde seg til stadig nye pleiere. Mange sykepleiere og helsefagarbeidere ber om høyere stillingsbrøk. Vi krever et arbeidsmiljø som gjør at hele stillinger er mulig å stå i over tid. Heltidsstillinger skaper større kontinuitet, kompetansemiljø og trygghet for de ansatte. Et godt arbeidsmiljø skaper forutsetning for et godt pasientmiljø.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund og Mette Nord, leder i Fagforbundet.
Les også

Les også: SV og Sp kritiserer eldreministeren: Hun burde ha kjent til omfanget av sykehjemsvolden

Pasientene sykere enn før

Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012, har ført til at pasientene som overføres fra sykehus til kommunene er langt sykere enn før. Forenklet kan en si at de som nå får hjemmesykepleie, var på sykehjem før. De som er på sykehjem nå, var på sykehus før. Helse- og omsorgstjenestene har de siste årene fått mange flere oppgaver og pasienter med komplekse og sammensatte sykdommer. Men de har ikke fått mer ressurser.

Det er helt nødvendig med tiltak som er spesifikt rettet mot å styrke bemanningen og kompetansen i kommunehelsetjenesten. Vold og utagerende eller truende adferd mot eldre er fullt mulig å forebygge! Sykepleierforbundet og Fagforbundet står sammen for pasientene og ansatte, og vi forventer snarlige tiltak.

Les også

Les også: Alt er lov i krig og eldreomsorg

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter