Meninger

Orgelsaken i Nidarosdomen

 • Kristine Kaasa Moe

En kommentar til Bjørn Boysen i Aftenposten.no 29. mai 2012.

Dagensstrid dreier seg om orglets plassering. Plasseringen ved vestveggen, somledelsen har gått inn for, innebærer at betydelige deler av rosevinduet vil bliskjult. I lys av dette må Boysens uttalelse forstås, når han hevder: «Knaptnoen norsk orgelsak har vært utredet så grundig som denne.» Den slags har værten stadig tilbakevendede påstand fra de ansvarlige.

Alleredei år 2000 heter det i et referat at domorganist Bonsaksen «konkluderte med atfå orgelsaker har fått en så grundig behandling.» (Dette var 11 år etter atorgelsaken hadde begynt.) Men da kirkevergen overtok den påstått ‘grundigutarbeidede saken’ seks år senere, i 2006, fant han ingen ting å bygge på.Forholdet har ikke endret seg stort. I en e-post av i år (den 29. mai), skrevkirkevergen til meg: «Du har rett i at det ikke er utredet alternativeoppstillinger eller plasseringer av Steinmeyerorgelet enn i vest».

Sannhetener at ikke engang oppstillingen i vest er utredet. Den ligger idag på sammestadium som Wagnerorgelsaken lå på da den var i begynnelsesfasen. (Domkirkensbarokkorgel, som ble gjenreist i 1995.)

Boysenspør hvorfor jeg ikke foreslår en alternativ plassering – akkurat som at detskulle være mangel på gode forslag som er problemet. (Her kan for eksempel riksantikvar dr. Harry Fetts og arkitekt Arnstein Arnebergs forslag i 1929, iøstre tårnbue, nevnes. Forslaget finnes i flere utarbeidelser.) Min absoluttemening er – og det er attpåtil i tråd med god saksbehandling – at saken måutredes. Først når plasseringsspørsmålet er grundig utredet, kan man vitehvilken plassering man bør gå inn for. Underveis i arbeidet vil det kunne dukkeopp nye og langt bedre forslag. Det er sogar svært sannsynlig. Det er som medet innfløkt regnestykke. Hvis man vet svaret før regnestykket er satt opp, erdet ugler i mosen.

Boysensfremstilling av historien er helt gal. Til høsten vil det foreligge engjennomgang av Steinmeyerorglets historie på over 700 sider, uhyre nøyaktigdokumentert. Ikke minst vil interiørproblemene bli tatt opp. Her vil man fåinnblikk i noe ganske annet enn de skrømtene fra fortiden, som orgelsakensinvolverte idag varter opp med.

 1. Les også

  Kan Nidarosdomens rosevindu sperres?

 2. Les også

  Gjenreist orgel i Nidarosdomen

 3. Les også

  Den beste løsningen for orgelet i Nidarosdomen

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Det beste av det neste

 2. MENINGER

  Lord Laks

 3. MENINGER

  Kan gnister bli flammer?

 4. MENINGER

  Drømmen om livet

 5. MENINGER

  En uskjønn etterlysning

 6. MENINGER

  EU sett med norske øyne