Meninger

Det går ikke så det suser i norsk reiseliv

  • Kristin Krohn Devold
AA6Q88692.jpg

Reiseliv er en internasjonal næring. Konkurransen med andre turistland er knalltøff.

Våre konkurrenter har langt lavere reiselivslønninger enn oss, og våre hoteller har fallende inntjening. Norske hoteller har lavere pris pr. tilgjengelig rom i 2015 enn i 2008. Sagt i klartekst har hotellprisene vært flate mens lønningene har økt langt mer. Konsekvensen er at ca. hvert fjerde hotell går med underskudd. Thon-hotellene sier i klartekst at eieren samlet sett ikke tjener penger på hotelldriften i Norge.

Sikre arbeidsplasser

I årets lønnsoppgjør krevde Fellesforbundet dobbelt så mye av NHO Reiseliv som det man ble enig om i industrien. Ingen bransjer kan betale høyere lønn enn det som lønnsomheten i bransjen åpner for.

2016 er et år med sterkt økende arbeidsledighet. 30.000 jobber er borte. Det er varslet at flere vil forsvinne. For reiselivet er det nå viktigst å sikre våre arbeidsplasser. Vi er en av de få bransjene som har sysselsettingsvekst, og ungdom vil gjerne jobbe for oss.

Industrien kan flytte mange arbeidsplasser utenlands og beholde få og avanserte arbeidsplasser her. Reiselivet hverken kan eller vil flytte. Hotellene må ligge i Norge, arbeidskraften må bo i Norge, men vi overlever ikke hvis lønningene overskrider inntekten.

Forretningstrafikken har falt betydelig. Derfor må vi veie opp med flere utenlandske gjester. Våre utenlandske kunder kan velge og vrake i land å besøke. Prisen er ofte avgjørende. Vi vil også at nordmenn fortsetter å feriere hjemme fremfor å reise utenlands. Da er det ikke rom for stor kostnadsvekst og store lønnsøkninger i reiselivet. Lav kronekurs vil ikke vare. Kronen vil styrke seg straks oljeprisen stiger. Da blir Norge enda dyrere som turistland.

Reiselivet har ikke råd til et lønnsoppgjør som gir både i «pose og sekk», først sentrale lønnstillegg på linje med andre næringer, deretter en ekstra runde lokalt. I dag er det nokså lik lønn for ansatte på hoteller med overskudd og underskudd i samme kjede. Lokale forhandlinger vil øke forskjellene og utgiftene. Fellesforbundets medlemmer har rett til å streike. De andre ansatte, som er i stort flertall, har samme rett til å gå på jobb. Derfor holder de fleste hotellene åpent. Streik påfører samtidig bedriftene store tap. Vi risikerer både nedleggelser og at hoteller mister hele årsoverskuddet sitt.

At de fleste hoteller holder åpent, og at tilreisende får god hjelp, er veldig viktig for inntrykket av Norge som reisemål. Vi må ikke på få uker ødelegge det positive inntrykket av Norge som destinasjon. I denne konflikten er det bare tapere, og trygge arbeidsplasser er aller mest utsatt.