Meninger

Fedrekvoten bør økes igjen

  • Aftenposten Redaksjon
NAV har publisert nye tall som viser at fedrene tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter at fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker.

I fjor sommer kuttet Regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Erfaringene er i all hovedsak dårlige.

NAV har publisert nye tall som viser at fedrene tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter at fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker. Det er første gang norske fedre bruker mindre tid med barna siden fedrekvoten ble innført for første gang for 22 år siden.

Før 1993 tok nesten ingen norske fedre ut permisjon med barna sine. Da fedrekvoten ble innført, førte det ifølge SSB raskt til at flertallet av norske fedre tok ut permisjon. De neste 20 årene ble fedrekvoten gradvis utvidet til 14 uker. I denne perioden kalte Solveig Horne, den gangen Frps familiepolitiske talskvinne, fedrekvoten en «sosialistisk tvangsideologi som går på bekostning av familienes valgfrihet». Høyre ønsket også å fjerne fedrekvoten. Ingen ble overrasket da en ny regjering, med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen, kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. Men motstanden kom fra uventet hold.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, var rask med å påpeke at en ut­huling av fedrekvoten bare har tapere, fordi det vil føre til dårligere likestilling for kvinner, svekkede muligheter for menn til å være hjemme med barna, og svekkede muligheter for barna til å etablere nære relasjoner til begge foreldrene. Hun mente dessuten, fornuftig nok, at en eventuell reduksjon i fedrekvoten må bety en reduksjon i den totale foreldrepengeperioden.

Raus permisjonsordning

Norge har en meget raus permisjonsordning, og de siste utvidelsene har vært legitimert med behovet for å dedikere uker til far. Det var aldri meningen at staten, i praksis, skulle finansiere økt fravær fra arbeidslivet for mor. Arbeidsgiver­foreningen Spekter mente også at kuttet var kontraproduktivt. I 2016 trenger vi kvinnenes kompetanse og arbeidskraft i arbeidslivet. Det blir stadig vanskeligere å kategorisere fedre­kvoten som et ideologisk gufs fra et stykke ut på den venstre siden av den politiske aksen.

Som likestillingsminister har Horne dempet ordbruken, men tankegangen er den samme. Folk flest vet best, og skal ha frihet til å velge. Det avstedkom et forslag om å gjøre det enkelt å overføre hele permisjonen til mor uten statlig kontroll eller krav om dokumentasjon, noe ikke engang regjeringspartner Høyre ville være med på. Frihet til å velge må omfatte også kvinners frihet til å velge utdanning og karriere — og menns frihet til å velge å delta i omsorgsarbeidet, uten harde forhandlinger med arbeidsgivere og ektefeller. Fedrekvoten er dessuten valgfri. Samfunnet tilbyr lønnet permisjon for å stimulere til økt likestilling. Et sjenerøst tilbud de fleste takker ja til.

«Jeg tror flere fedre i fremtiden vil ta mer permisjon. Moderne fedre ønsker å være med sine barn. Å kutte ut mammaperm og pappakvote og erstatte begge med en felles foreldrepermisjon tror jeg vil bidra til det», sa Julie Brodtkorb (H) til Aftenposten i 2013, stikk i strid med forskernes spådommer og erfaringer fra tilsvarende kutt i Danmark. Ikke overraskende viser de ferske NAV-tallene at hun tok grundig feil. Er det en ønsket utvikling, er det jo bare å fortsette å uthule ordningen. Men erfaringene tilsier at en raus fedrekvote fungerer etter hensikten.

Les også

  1. Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten

  2. Høyre vil gi pappa perm, selv om mor ikke jobber

  3. Her fremstår vår norske tidsklemme som et ideal

  4. Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus