Meninger

Stipend i tillegg til lønn

  • Ingeborg Stana

En gjennomgang av årets tildelinger av statlige arbeidsstipend og garantiinntekt for billedkunstnere, viser en kreativ lek med forskriftene.

Årets tildelinger av statlige stipender og garantiinntekter viser at et utvalg kunstnere blir dobbelt premiert mens andre kunstnere ikke får en krone i offentlig støtte. Listene over diversestipend viser flere kunstnere som allerede er mottagere av garantiinntekt.

Ingeborg Stana, billedkunstner

Kunstnernes arbeids— og inntektsundersøkelse, utført av Telemarksforskning, sier at den store økningen av kunstnere ikke svarer til en tilsvarende vekst i næringsgrunnlaget, noe som skaper utfordringer for den enkelte kunstner men også for kulturpolitikken. En av de praktiske utfordringene er økt konkurranse omkring de statlige midlene. Dobbel premiering av enkelte kunstnerskap sår tvil om stipendkomiteens begrunnelse og setter stipendpolitikken i et tvilsomt lys.

Utvidelse av kunstbegrepet

Rapporten fra Telemarkforskning påpeker en stadig utvidelse av kunstbegrepet. Jo vanskeligere det er å si noe om "kunstnerisk kvalitet" jo større behov er det for offentligheten å vite hvordan juryene prioriterer. Behovet for å vite hvordan juryer og komiteer vurderer øker faktisk proporsjonalt med vanskelighetsgraden av å si noe om hva kunstnerisk kvalitet er.

En gjennomgang av årets tildelinger av statlige arbeidsstipend og garantiinntekt for billedkunstnere, viser en kreativ lek med forskriftene. Ifølge forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere pkt. 20.2 "Betingelse for søknad/tildeling" samt pkt. 20.6 "Betingelse for å motta garantiinntekt, krav til rapportering" presiseres det at for å beholde rett til å motta og inneha garantiinntekt, må mottageren være yrkesaktiv som kunstner.

Det er i år delt ut garantiinntekt til personer som i all vesentlighet har sitt yrkesaktive liv utenfor et kunstnerisk virke, så som kuratorer og fagpolitikere. Det er opplagt at kunstbegrepet er tøyelig og skal debatteres underveis men det er nå på tide om retningslinjer for stipendpolitikken. Det kan åpenbart virke merkelig at begrensede statlige midler skal tilfalle personer som nesten utelukkende bedriver fagpolitisk virksomhet.

En gullkantet ordning

Garantiinntekt er løfte om livslang offentlig støtte, en gullkantet ordning forbeholdt ca. 16 prosent av profesjonelle billedkunstnere. Eksempelvis er styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK) en av de få utvalgte på årets liste over garantiinntektmottagere. Dette kan virke betenkelig all den stund det er NBK selv som forvalter de statlige stipendene og garantiinntektene.

Vi har i Norge ingen tradisjon for en alternativ finansiering av kunstproduksjonen enn den som er statlige støttet. Staten har derfor også størst innflytelse på kulturpolitikken. Ønsker ikke Norsk Kulturråd å vite hvordan utvalget bruker sitt "skjønn" når de dobbelt premierer et utvalg privilegerte kunstnere og lar andre profesjonelle gå igjennom hele karrièrer uten offentlig støtte? Bryter utvalget forskriften da de vektlegger andre ting enn kunstnerisk virke?

Det bør også avklares hvorvidt enkelt politisk arbeid kan legges til grunn for stipendtildeling. Er det offentlig godkjent stipendpolitikk? Vi trenger nå en oppdatert prinsipiell diskusjon om hvem og hvordan de statlige stipendene skal forvaltes.