Meninger

Idretten må kjenne sitt samfunnsansvar

 • Leder

Vålerenga tar på alvor at idretten står i en unik posisjon til å nå ut.

IDRETT skaper glede, oppmerksomhet og tilhørighet. Skilhelter som Marit Bjørgen og Petter Northug stiller de færreste seg likegyldig til. Nå er nettopp fotballsesongen sparket i gang, med alt det engasjement den fører med seg for spillere, ledere og tilhengere.

Toppidrett kan være underholdning i stjerneklassen. Men den viktigste grunnen til at idrett spiller en så viktig rolle i det norske samfunn, er at toppidrett har vært og fortsatt er tuftet på masseidrett. Det er masseidretten som gjør at idrettsbevegelsen må bedømmes som en viktig samfunnsaktør.

Dette kan idrettsforeningene velge å ha et aktivt eller passivt forhold til. En klubb som virkelig har tatt sin samfunnsrolle på alvor, er Vålerenga Fotball.

KLUBBEN har en egen avdeling for samfunnsansvar. Det innebærer at klubben stiller opp økonomisk for familier som ellers ikke ville hatt råd til å la ungene spille organisert fotball. Ungdom med rusproblemer følges opp. Holdningsarbeid mot rasisme står sentralt.

Kjernen i det hele er at Vålerenga definerer seg selv som noe mer enn en idrettsklubb. Klubben vil gjøre en forskjell, også utenfor banen. Som lederen for samfunnsavdelingen Lars Eirik Eggen sa til Aftenposten nylig: «Vi føler ikke at vi må gjøre det, men at vi er i en posisjon til at vi bør gjøre det.»

VÅLERENGA er et forbilde. Klubben tar alvorlig at idretten står i en unik posisjon til å nå ut. Over 12000 lokale idrettslag er tilsluttet paraplyorganisasjonen Norges idrettsforbund, der det er registrert over to millioner medlemskap. Det gjør idrettsforbundet til Norges overlegent største frivillige bevegelse. All den frivillige innsatsen som nedlegges, er en stor samfunnsressurs.

Samtidig får nordmenn stadig mer fritid. Det sivile samfunn generelt og idrettsbevegelsen spesielt får dermed en stadig større rolle å spille, ikke minst i alt som har med integreringsarbeid å gjøre.

SOSIALISERING og samhandling er stikkord for hvorfor idretten er en av de aller viktigste arenaene for meningsfylt integreringsarbeid. Minoritetsungdom, særlig jenter, er mindre med i organisert idrett, konkluderte en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for en tid tilbake.

Alle må ikke drive idrett. Men alle skal kunne gjøre det, dersom de selv ønsker.

Vålerengas medlemmer har bakgrunn fra 74 ulike nasjonaliteter, og klubben har gjort en stor innsats for å trekke alle med. Men det er ikke størrelse og nedslagsfelt det kommer an på. Det er holdningene, både i klubben selv og i supporterorganisasjonen. Også her er Vålerenga et forbilde.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Kan gnister bli flammer?

 2. MENINGER

  Lord Laks

 3. MENINGER

  Det beste av det neste

 4. MENINGER

  Kulturuke!Ulturkeku!

 5. MENINGER

  Til ære for norske jøder

 6. MENINGER

  Drømmen om livet