Meninger

Vi vil ha ritualer

  • Torstein Hvattum
    Torstein Hvattum
    Kommentator
Grevinnen og hovmesteren skal til dyst for julestemningen i år igjen.

Skål! Det blir ikke jul før du har sett den stadig mer påseilede hovmesteren snøvle mot grevinnen fra enden av langbordet.

KOMMENTAR: Jeg er gått en smule lei av sketsjen som av mange omtales som tidenes morsomste, men jeg tilhører tydeligvis et knøttlite mindretall. Det høres ramaskrik fra det norske folk hver høst noen antyder at det kanskje er på tide å skyve Grevinnen og hovmesteren ut av NRK-kvelden lille julaften til fordel for noe ferskere og sprekere. Du tukler ikke med tradisjoner uten at det blir bråk.

Gjenkjennelighet

Folkekravet om å bevare til evig tid det faste innslaget i TV-menyen kvelden før kvelden, er uttrykk for vårt sterke behov for ritualer. Spesielt under høytider er de fleste av oss så enkelt og nostalgisk skrudd sammen at vi søker trygghet, gjenkjennelighet og nærhet. Vi må få bekreftelse på hvem vi er og hvor vi hører til.

Les også

Reklamekanalenetaper julekampen

At denne trygghetsforankringen i stor grad er knyttet til TV-en, viser bare at den er blitt vår kanskje fremste moderne møteplass. NRK har gjennom alle år evnet å ta den norske folkesjelen på alvor, enten det handler om nasjonale katastrofer, store sportsbegivenheter eller høytider som jul og påske. Denne rollen ligger som en forpliktelse i mandatet fra Stortinget. Hele grunnlaget for lisensordningen hviler på NRKs evne og vilje til å forvalte og reflektere vårt felles tankegods og våre felles tradisjoner.

Stor tillit

At institusjonen på Marienlyst i stor grad har lykkes, viser det faktum at NRK hvert år scorer høyt i profilmålinger. Ni av ti nordmenn svarte i fjorårets profilundersøkelse at NRK oppfyller oppgaven som allmennkringkaster. NRK fremstår likeledes som den kanalen som nyter størst tillit blant folk flest. Sytti prosent svarte at de har tillit til NRKs hovedkanal.

Her ligger selvfølgelig også NRKs og alle andre mediers utfordring fremover i kravet til å utvide perspektivet, innlemme det nye Norge i all sin fargeprakt og kulturelle mangfold, i programtilbudet.

Tradisjonsbærer

Les også

Hvor godt kjenner du julefilmene?

NRK er den mektigste tradisjonsbæreren, kulturinstitusjonen med det største forventningskravet hengende over seg. Den nye kringkastingssjefen, Thor Gjermund Eriksen, er seg forhåpentlig dette ansvaret bevisst. I et intervju i Dagens Næringsliv sist helg slår han fast: "NRK har en helt enestående posisjon i det norske samfunnet og er kanskje vår største fellesarena. NRK er institusjonen som binder hele folket sammen, i sorg og gleder".Dette tar tydeligvis en del av annonsørene i de kommersielle TV-kanalene konsekvens av når det nærmer seg i jul. Kanskje fordi de frykter at mange TV-seere er dyktig lei av reklame og kjøpepress og heller søker avkobling og refleksjon på tampen av året.

.