Hvorfor Nasjonal institusjon for menneskerettigheter?

DSCF6024_doc6ohosrblieq1et1qf9qj.jpg

I disse dager diskuteres menneskerettigheter i Norge med en styrke vi sjelden har sett maken til.

Debatten rundt den store flyktningtilstrømningen viser at det også her i landet er utfordringer knyttet til menneskerettigheter. Asylsøkere hevder nå at de nektes retten til å søke asyl. Tidligere er ulovlig tvangsbehandling, diskriminering, isolasjon i varetekt og svakt personvern trukket frem. Hvem skal gripe fatt i disse utfordringene?

Et nærliggende svar er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM ble opprettet av Stortinget i fjor, og skal sørge for en helhetlig overvåking av menneskerettighetene. Selv om Norge generelt har et godt system for gjennomføring av menneskerettigheter og tilhørende kontroll, finnes likevel menneskerettighetsbrudd i Norge – gjerne mindre synlige. Dette understreker behovet for en uavhengig institusjon som kan rette søkelyset på utfordringer og komme med råd og forslag. Og, som asyldebatten viser, er det på visse områder stor uenighet om hva våre internasjonale forpliktelser krever.

NIM bør bidra til å belyse slike spørsmål. Vi er derfor i ferd med å bygge opp en institusjon med engasjerte og faglig sterke medarbeidere som kan bidra til dette. Vårt mål er å være en synlig og aktiv aktør, med legitimitet tuftet på objektivitet, engasjement og gjennomføringsevne. Vi vil at NIM skal utgjøre en forskjell når vi griper fatt i utfordringer på menneskerettighetenes område.