Meninger

Hvor ble det av lederskapet, Erna? | Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp

 • Generalsekretær I Redd Barna
 • Tove R. Wang
 • Generalsekretær I Kirkens Nødhjelp
 • Anne-marie Helland
 • Generalsekretær I Norsk Folkehjelp
 • Liv Tørres

ta99fdf0.jpg

Om kuttene i bistanden blir stående, har du gjort et veivalg som svekker Norges rolle som internasjonalt forbilde og veiviser for verdens fattigdomsbekjempelse.

For noen uker siden sto du på talerstolen i FN som en av få utvalgte forkjempere for nye utviklingsmål.

Sammen med Paven, Obama og Malala snakket du inspirerende om det nye løftet om å utrydde fattigdom.

Fredag 30. oktober foreslo du med et pennestrøk en omfattende omlegging av norsk bistand.

En omlegging som ikke er basert på faglige vurderinger og som svekker Norges internasjonale lederrolle.

Et uklokt valg

Budsjettforslaget blottlegger et stort gap mellom ord og handling.

Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna. Foto: heidi borud

Budsjettforslaget sier til verdens fattge: «Beklager, vi trenger disse pengene selv». En femtedel av bistandspengene foreslås brukt her hjemme.

Til sammenligning brukte vi litt over 5 prosent av bistandsbudsjettet i Norge i 2015.

Konsekvensene er det vanskelig for folk flest å forstå.

Som fagpersoner med tiårs arbeidsinnsats for barn og bistand, og med nød og fattigdom på kloss hold, kan vi forsikre om at dette har dramatiske konsekvenser.

Budsjettforslaget sier til verdens fattge: «Beklager, vi trenger disse pengene selv».

Det er tydelig at man ikke har gjort faglige vurderinger av hva kuttene betyr for de fattigste i verden.

Norad – direktoratet som skal gi regjeringen faglig grunnlag for bistandspolitiske beslutninger, er, etter det vi skjønner, satt på sidelinjen.

I spørretimen onsdag ble du spurt om hva som er den faglige begrunnelsen for kutt i bistanden.

Svaret ditt «Fordi det kommer 30000 asylsøkere», er ikke et faglig begrunnet svar, og det er langt fra betryggende.

Det er heller ikke slik at utgifter til å ta godt i mot de som har søkt trygghet i Norge tas fra bistanden. Det er et valg . Og et uklokt valg.

Vi og andre har foreslått flere alternativer.

21 bistandsorganisasjoner skriver:

Les også

Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader

Bryter med regjeringserklæringen

I FN var du opptatt av Norges lange tradisjon for å støtte sivilsamfunnets arbeid med demokratisering og menneskerettigheter.

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Bøe, Torstein

Denne tradisjonen bryter du nå, når du foreslår massive kutt på 66 prosent av langsiktig bistand via frivillige organisasjoner. Budsjettforslaget er på kollisjonskurs med regjeringens politikk og budskap på dette området.

Sundvolden-erklæringen slår fast at regjeringen vil «prioritere tematiske områder som menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse, utvikling av sivilsamfunn og godt styresett, samt humanitær bistand».

Langsiktig bistand gjør behovet for nødhjelp mindre.

Da den tunisiske kvartetten ble tildelt Nobels Fredspris for en knapp måned siden lovpriste du betydningen sivilt samfunn har i arbeidet med å sikre demokrati og godt styresett:

«Tunisia viser betydningen av institusjonsbygging. Det er en viktig påminnelse om at verdenssamfunnet må øke støtten til sårbare stater og arbeidet med demokratiske prosesser. Kampen mot radikalisering er en viktig del av dette. Sivilsamfunnet har en avgjørende rolle i disse prosessene og må inkluderes og gis plass i samfunnsutviklingen.»

Samtidig som støtten til sivilt samfunn i ditt budsjettforslag raseres, økes den humanitære bistanden noe.

For de fleste er forskjellen mellom langsiktig bistand og humanitærhjelp uklart. Forskjellen er stor, og den er viktig.

Humanitærbistand er akutt hjelp i kriser som krig, hungersnød eller naturkatastrofer. Det er hjelpen flyktningene du møtte i Syrias naboland i helgen trenger på kort sikt.

På lang sikt trengs langsiktig bistand, som blant annet er arbeid for å bygge samfunnsstrukturer som forhindrer konflikter.

I år fyller FN 70 år. Erna Solberg og Børge Brende skriver:

Les også

- FN må pusses opp med slagordet: «A little less conversation, a little more action please»

Svekker Norge som forbilde

Langsiktig bistand kan også handle om å forebygge katastrofale skader når flom og jordskjelv rammer, eller det kan handle om å sikre trygg og tilgjengelig mat.

Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Langsiktig bistand gjør behovet for nødhjelp mindre.Vi vet at for hver dollar brukt på forebygging, sparer man mellom fire og sju dollar i unngåtte økonomiske tap og gjenoppbygging.

Konsekvensen av investeringer i nødhjelp på bekostning av langsiktig arbeid, er en ond sirkel hvor de humanitære krisene vil bli flere og de menneskelige og økonomiske kostnadene mangedobles.

Dette innlegget ble svært godt lest forrige uke:

Les også

Det er noe som lukter litt surt. Unnskyld meg, Norge, men jeg tror det er deg. | Ida Thommessen

Kuttene står i skarp kontrast til hva du sa i FNs generalforsamling for noen uker siden:«Vi kan være generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom. Vi kan være generasjonen som forhindrer at politiske kriser blir til humanitære kriser»

Norge har til nå blitt sett på som et forbilde internasjonalt.

Om budsjettforslaget blir stående, har du gjort et veivalg som svekker Norges rolle som internasjonalt forbilde og veiviser for verdens fattigdomsbekjempelse.


Vil du lese flere debattinnlegg om bistand og migrantkrisen? Her har vi plukket ut noen:

Politisk redaktør Trine Eilertsen skriver:

Les også

– Statsminister Erna Solberg frykter en debatt preget av «oss mot dem». Den er godt i gang.

21 bistandsorganisasjoner:

Frps Christian Tybring-Gjedde:

Les også

Dersom ikke syrere selv skal gjenreise eget land, hvem skal da gjøre det?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Hva mener ungdomspartiene migrantkrisen? Se video:

Les mer om

 1. FN
 2. Fattigdom
 3. Bistand

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Krevende veivalg for bistand

 2. DEBATT

  Vi advarer mot egobistand! | Anne-Marie Helland

 3. DEBATT

  Det er uakseptabelt å bruke bistand som pisk | Anne-Marie Helland

 4. ØKONOMI

  Norge gir milliarder til korrupte land, men vet ikke om pengene havner i feil hender

 5. POLITIKK

  Frp og Høyre blidgjør KrF og V med nye milliarder til bistand

 6. VERDEN

  Sultkrisene kan sende strømmen av mennesker mot Europa til værs igjen