Meninger

Uriktig om miljøvern

  • Rasmus Hansson

Miljøbistand er krevende. Men skal debatten bli god, må forskningen være seriøs.

Tre forskere presenterte i går en sjokkerende historie fra Rufiji-deltaet i Tanzania, der skogvesen og politi har brent ned hytter, hugget palmer og jaget tusenvis av bønder og fiskere fordi mangroveskogen skal vernes. På bred kronikkplass i Aftenposten påstår forskerne Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad og Ian Bryceson at WWF har vært involvert i dette og at fremgangsmåten er representativ for den norskfinansierte innsatsen for skog og klima og for miljøbistand i Afrika generelt. Dette

Les også

Fattigfolk i Afrika utsettes for ressursran

er rett og slett løgn, og det stiller trekløverets forskning i et merkelig lys. WWF har ikke virksomhet i det aktuelle området, og vi har heller ikke vært involvert som rådgiver. Derimot arbeider vi aktivt mot denne typen myndighetsovergrep. Påstandene gir generelt et uriktig bilde av den norskfinansierte innsatsen for skog og klima.

Styrke lokal råderett

Det er en forutsetning for å lykkes med miljøvern og bærekraftig utvikling at lokalbefolkningen har nytte av og innflytelse over naturressursene i sine områder. Dette er strategien for WWF-prosjekter over hele verden. Både i Rufiji-deltaet og i nærliggende områder, arbeider vi med å styrke lokal råderett over ressursene, kamp mot korrupsjon og misbruk, bedre forvaltning for nåværende og fremtidige generasjoner og rettferdig fordeling av inntektene. Vi utfordrer bl.a. Tanzanias myndigheter til å bruke sitt gode lovverk om deltagende skogforvaltning i samarbeid med lokalbefolkningen, i stedet for brutal håndhevelse av tradisjonell skoglov.

Bedret vilkårene

Vårt arbeid der og andre steder i Øst-Afrika blir stadig evaluert. Den siste uavhengige evalueringen av dette arbeidet (des. 2010), konkluderte at WWF har bedret de sosioøkonomiske vilkårene i området, gjennom bærekraftig, deltagende og økonomisk rettferdig forvaltning av naturressursene. Det er i dag økt kunnskap, bedre institusjoner, mer deltagelse. Samtidig støtter WWF Norge et samarbeid mellom mer enn 70 miljøorganisasjoner, hvor fokus er på bærekraftig og rettferdig forvaltning samt inkludering og opplæring av lokalbefolkningen til å kunne påvirke lokal miljøforvaltning. Hele den norskfinansierte REDD-innsatsen i Tanzania, også utenom WWFs arbeid, er basert på disse prinsippene. Dette har flere steder allerede bidradd til at lokalbefolkningen har fått økte rettigheter.

Inkludere lokalbefolkningen

WWF har helt klare mål og retningslinjer for å inkludere lokalbefolkningen overalt hvor vi arbeider. Vi kan dokumentere at vi følger våre prinsipper og at arbeidet gir resultater. Norads evaluering av WWF Norges arbeid (2008) fra Øst-Afrika og det sørlige Afrika bekrefter dette.

Miljøbistand – som all annen bistand – er krevende. Vi begår selvsagt feil. Kritisk debatt er viktig. Vi stiller gjerne vårt materiale til disposisjon for seriøse forskere. Men skal debatten bli god, må forskningen være seriøs. Om de tre forskerne hadde tatt én telefon til WWF i Tanzania, kunne de slått fast at deres påstander er grunnløse. Men det var det visst ikke rom for i deres forskning.