Meninger

Den mørke siden

  • Kjell Dragnes
    Kjell Dragnes
    Tidligere Moskva-korrespondent og utenriksredaktør i Aftenposten
USA bruker droner til å bombe mål flere steder i verden.

Krig. CIAs hardhendte avhør eller droneangrep for å drepe, omstridte midler i «krigen mot terror».

Krigen mot terror, erklært av president George W. Bush etter 11. september 2001, er i seg selv et omstridt begrep. Kan man egentlig krige mot et fenomen? Men én ting er likevel sikkert, Bush og hans administrasjon tok i bruk så å si alle virkemidler for å slå tilbake mot terrororganisasjonen Al-Qaida. Inkludert det som i forskjønnet terminologi kalles «hardhendte forhørsmetoder». I normal språkbruk vil det kalles tortur. Simulert drukning, søvnberøvelse i flere døgn, nakenhet, allment nedverdigende behandling — alt inngår i de hardhendte forhørsmetodene.

Dette forbød president Barack Obama da han overtok som president 20. januar 2009. Men krigen mot terror fortsatte. Og er det nå egentlig noe moralsk forskjell på de metodene Bush og Obama har godkjent?

Dobbeltmoral

Nei, sier CIA-veteranen José Rodriguez, som i slutten av april utga boken Harde tiltak: Hvordan pågående CIA-aksjoner etter 9/11 reddet amerikanske liv (Hard Measures: How Aggressive CIA Actions after 9/11 Saved American Lives) .

Rodriguez, som nylig også ble intervjuet på TV-programmet 60 Minutes, forsvarer med nebb og klør sine handlinger, som han skaffet seg juridisk ryggdekning for i regjeringen, helt opp til presidenten. Og han mener det er et element av dobbeltmoral i president Obamas beslutning. Denne dobbeltmoralen kommer klart til syne i det som har foregått, og nå foregår i Jemen, i Afghanistan, i Pakistan.

USA samarbeider USA tett med etterretningstjenesten i Saudi-Arabia, et land som forfekter en meget streng form for islam og er hjemland til mange av Al-Qaidas medlemmer, med Osama bin Laden i spissen. Saudi-Arabia er heller ikke noe modelldemokrati, for å si det mildt. Men her har de to landene en felles fiende. Hensikten helliger samarbeidet.

På grunnlag av opplysninger, blant annet fra Saudi-Arabia, sender USA sine førerløse fly, utstyrt med raketter, mot «militante og terrorister». Hittil i år har det vært 15 angrep, bare i Jemen.

Dreper

Så spør Rodriguez: Er det bedre å ta livet av en mistenkt terrorist med raketter fra droner enn å ta ham til fange, avhøre ham, uten å skade ham, og på den måten skaffe seg opplysninger om, og avverge, planlagte terrorangrep? For å redde amerikanske liv?

Rodriguez har sitt å forsvare. Hverken psykologer eller erfarne avhørere har noen tro på at opplysninger oppnådd gjennom tortur er fullt ut pålitelige. Tortur er dessuten forbudt i folkeretten, og i amerikansk lov.

Men dronekrigen mot angivelige Al-Qaida ledere fortsetter. - Vi er den mørke siden, sier Rodriguez. Det er mange mørke sider ved krigen mot terror.