Meninger

Kort sagt, 4. oktober

  • Aftenposten Redaksjonen

Ikke bland voldsidrett inn i politikken

Statsminister Erna Solberg (H) bør ikke støtt opp under bokseidretten med sitt personlige, og ikke minst som statsoverhode for en Høyre-regjering, fremmøte og personlige engasjement på helgens boksekamp i Oslo Spektrum. Dersom hun liker blodige ansikter med kanskje beskadigede hjerner som følge av uheldige (heldige?) slag, så bør hun hold dette for seg selv. Jeg tror de færreste nordmenn liker å se den franske bokserens blodige ansikt. Det er nok vold i samfunnet uten at vi skal oppfordre til mer. Som i overkant ivrig personlig idrettsinteressert, både som tilskuer som utøver, har jeg alltid sett på idretten som «en sunn sjel i et sunt legeme» og ikke som i boksing, der målet er å slå motstanderen så helseløs at vedkommende ikke evner å yte mer motstand.

Det ville glede meg og sikkert mange andre om Solberg gikk personlig ut og beklaget sitt uheldige engasjement som hun har utvist i anledning denne kampen.

Bjørn Gunnerød, Asker

Stopp denne barbariske såkalte «sporten»

Lørdag så jeg et menneske ble hoppende glad etter å ha tilført ett annet menneske ett slag mot hodet slik at hun ble hengende hjelpeløs over ett rep. Hvis man tilføyer et annet menneske en slik skade utenfor en boksering blir man dømt for legemsbeskadigelse.

Journal of Combative Sport, Nov 2007 lister 1465 dødsfall i boksing. Legen Hans Forstl’s undersøkelse (Deutsches Ärzteblatt International, juni 2011) viser at ti personer i året har dødd på grunn av boksing siden år 1900. 18 undersøkte profesjonelle boksere hadde alvorlig nedsatt evne til å behandle informasjoner og snakke flytende en måned etter en knockout. American Academy of Neurology viste i 2013 at deler av hjernen blir redusert med 5–10 prosent under en boksingskarrière. Nevrologen John Hardy ved University College London sier at «vi burde ikke glede oss over å se mennesker påføre hjerneskader på hverandre». «For meg som nevrolog er dette nesten surrealistisk.» Forskjellen mellom boksing og sport er at i boksing er målet å påføre konkurrenten slag som kan medføre skader, helst knockout.

Statsråder, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, solte seg i glansen etter at Anne Sophie Mathis «var helt i ørska. Jeg hørte lyder i ørene og klarte ikke å orientere meg. Jeg så stjerner.»

Lytt til Idrettsforbundet, Legeforeningen og internasjonal ekspertise og stopp denne barbariske såkalte «sporten»!

Nils Nordenstrøm, Drammen

En trist kveld

Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve: At statsministeren, kulturministeren, kommunalministeren og flere stortingsrepresentanter sitter ringside og heier på at en norsk kvinne slår en annen kvinne til blods. Og uten at politiet blir tilkalt. Det skjedde sist lørdag kveld – i Norge! Hvilket annet arrangement har de siste årene fått tre ministre, en parlamentarisk leder og flere stortingsrepresentanter til å møte opp?

Etter nevekampen uttalte statsministeren at hun syntes nedslåingen «gikk litt fort». «Jeg var helt i ørska og jeg så stjerner,» uttalte den franske kvinnen etter slagsmålet. Hun burde kanskje ha fått mer juling?

Jeg har et spørsmål til Erna Solberg, Linda Hofstad Helleland og Jan Sanner: Hvis en av kvinnene var blitt båret ut på båre (noe som ikke sjelden skjer i profesjonelle boksekamper) – og aldri kommet tilbake mer, hva ville dere da ha sagt til det norske folk?

Inge Eidsvåg, Lillehammer

Hva er kvalitet, Statsbygg?

Norges fineste nyklassisistiske park, universitetsparken ved NMBU på Ås, får nå en gigantisk utvidelse med nybygget for veterinærene. Uteanlegget blir kanskje dette århundrets største nye norske park. Men man skusler nå helt unødig bort denne enestående muligheten til å bygge en nyskapende, bærekraftig og høykvalitets park i tråd med de grønne kunnskaper og visjoner som utformes nettopp ved dette universitetet!

Planen har intet helhetlig form- eller funksjonsgrep, hverken isolert sett, eller i forhold til omgivelsene. Beplantningene fremstår som om det skulle dreie seg om hvilket som helst lavbudsjettanlegg. På harde flater samles overvann i sluk selv når vi nå vet at dette er galt, og terrengfall leder flommen inn i byggene. Sykler må kjøres over plenen for å settes i stativ, bekker og grøfter ligger på høyder, gangveier er smalest der de er mest trafikkert.

Statsbygg har hyrt inn konsulenter etter priskonkurranse. Disse har satt medarbeidere på oppgaven som ikke har tilstrekkelig erfaring for prosjekter av en slik skala. Statsbygg selv har tilsynelatende ikke evne eller vilje til å kvalitetssikre arbeidet.

Det er ikke for sent for å snu, men det haster! Uansett NMBU-parkens skjebne, retter vi følgende appell til Statsbygg: Som en av landets største byggherrer må dere skaffe dere den kompetansen som er nødvendig for landskaps-/ parkutbygging av den skala og viktighet dere er betrodd å gjennomføre!

Anne K. Geelmuyden, professor, Kirsten G. Lunde, dosent, begge fra Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

Økologi gir mindre mat

Regine Andersen, leder av Økologisk Norge, er forståelig nok ikke glad for at økologi er generelt dårligere for miljøet og uheldig for verdens sultne. Så hun snakker utenom i Aftenposten 16. september. Det største europeiske metastudie viser at økologi gir mere lystgass, ammoniakk, forsuring, eutrofiering, nitrogen og økologi forbruker langt mere natur. Hun påstår urimelig at jeg skulle ha «tyngden av internasjonal forskning mot meg», men bruker som dokumentasjon et politisk dokument fra en jurist. Hvis man ser på de største meta-studier trykket i riktige, vitenskapelige tidsskrifter som Nature og Royal Society, viser de samstemt at økologi, også i u-landene, gir lavere utbytte og derfor mindre mat.

Bjørn Lomberg, president, tenketanken Copenhagen Consensus Center

Når forskere går seg vill

Aftenpostens Uviten-spalte har som mål å avsløre dårlig forskning. Men med sitt bidrag 29. september tilslører professor Øyvind Østerud mer enn han opplyser.

«Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom, er rett og slett feil«, skriver han. Og begrunnelsen er at ulovlige kapitalstrømmer ut av fattige land er større enn bistanden. Hvorfor det at kapitalflukten er stor, medfører at bistanden fungerer dårlig, er et mysterium for meg – også etter å ha lest Østeruds artikkel.

Størrelsesforholdet mellom kapitalflukt fra utviklingsland og bistand er vel kjent. Og som jeg skriver i Aftenposten 31. juli har de uheldige virkningene av ulovlig kapitalflukt og plyndring av naturressurser i fattige land vært prioritert i både norsk og internasjonalt utviklingsarbeid i de siste tiårene.

Men selv om mange land får bedre skattesystemer og klarer å bekjempe ulovlig kapitalflukt, må vi samtidig huske på at for mange av de fattigste og mest sårbare landene vil tilførsel av bistand være nødvendig i mange år.

Østerud mener at det meste av bistand er bortkastet, bare på ett felt øyner han håp for at pengene kan komme til nytte, – og det er på sitt eget. Vi er enige i at forskning er viktig for å få enda bedre kunnskap om hva som virker og ikke virker. Men skal forskning bidra til bedre bistand, er jeg redd presisjonsnivået må bli vesentlig høyere enn hos Østerud.

Jon Lomøy, direktør, Norad

Ungdoms manglende høflighet

Vi er et «oppegående par» på 86 og 84 år. Vi kjører bil, vi går og vi beveger oss mye. Vi bruker også T-bane, trikk og buss når det er det fornuftigste.

Sist lørdag, midt på dagen, skulle vi ta T-banen til byen (Majorstuen) Vognene var passe fulle og vi trodde at noen ville reise seg for oss. Det var masse unge mennesker ombord, men ikke en eneste reiste seg for oss underveis. Vi sto i midtgangen og «hang», men med vår tilsynelatende kondisjon klarte vi oss bra tross vår irritasjon over dagens ungdom. Dette er ikke bare skolens skyld. Dette skyldes opplagt manglende oppdragelse hjemmefra. Videre på vår ferd mot byen gikk vi nedover Bogstadveien på fortauet ved siden av hverandre. Stadig vekk møtte vi ungdommer to-tre eller fire i rekken mot oss. Ikke én vek til side for å gi oss «gamle» plass til å fortsette vår gang. Dette er ikke ment som noen sutring, men vi må innrømme at dette er vi blitt så lei av at vi vil skrive noen ord om det.

Ivar Meltvedt, Oslo

Les mer om

  1. Debatt