Meninger

Oslo er på rett vei | Frode Jacobsen

 • Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.
Vi har bygget ni km ny sykkelvei hittil i år, mot årsgjennomsnittet på 1,5 km de siste ti årene på Høyres vakt. Vi har startet byggingen av åtte sentrumsruter for sykkel som skal stå ferdig i løpet av 2017, skriver Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti​. I september tok samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg turen til Bygdøy der det er strid om den planlagte sykkelveien forbi Kongsgården.

Oslo Arbeiderparti har bare så vidt startet med å ta Oslo i en ny retning. Nå øker vi farten.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg er i Aftenposten (21.10) forarget over at Arbeiderpartiet har gjort mye som ikke står i Høyres program. At Oslo Høyre er misfornøyd lever vi godt med, og jeg må nok advare om at de har krevende år foran seg.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti​

En grønnere by

Vår ambisjon er at Oslo skal bli Europas miljøhovedstad, og vi er på god vei. På ett år har vi sikret finansiering av blant annet ny T-banetunnel, Fornebubanen og tverrforbindelse i Groruddalen.

Vi har bygget ni km ny sykkelvei hittil i år, mot årsgjennomsnittet på 1,5 km de siste ti årene på Høyres vakt.

Vi har startet byggingen av åtte sentrumsruter for sykkel som skal stå ferdig i løpet av 2017, og innført vintervedlikehold av sykkelveiene i Oslo.

Radikal klimaplan

Får vi på plass karbonfangst og lagring på Klemetsrud sammen med Staten, vil vi klare å kutte utslippene i Oslo med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030. Kommunen har ikke kontroll med mer enn 4 prosent av utslippene i Oslo. Målene kan bare nås gjennom styring og samarbeid med andre. Det viktigste verktøyet er klimabudsjettet som vi la frem da budsjettet kom i slutten av september. Her lister vi opp 42 konkrete tiltak som viser hvordan vi skal nå klimamålene. Seth Schultz som er leder forskningsarbeidet på klima i C40, organisasjonen for verdens største byer, sier at han aldri før har hørt om en så radikal plan fra noen annen by i verden.

Med klimabudsjettet vil vi telle CO₂ på samme måte som vi teller penger.

Skal målene i Paris-erklæringen bli noe mer enn ord, så må byene gå foran og ta ansvar. Eirik Lae Solberg burde heller vært bekymret over at hans regjering ikke kom med noe klimabudsjett da de la frem sitt statsbudsjett i starten av oktober.

En varmere by

Vårt mål er at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme lenger, men samtidig vite at de raskt får en sykehjemsplass av god kvalitet om behovet og ønsket skulle oppstå. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig

Mens stoppeklokker og hemmelighold var Høyres resept for eldreomsorgen i Oslo, er det viktigste for oss å tilpasse omsorgen etter eldres ønsker og behov.

Vi har allerede styrket tjenestene som gjør at eldre kan bo trygt hjemme lenger med hundre nye årsverk, og i vårt forslag til budsjett for 2017 ligger det penger til bydelene slik at de kan øke med ytterligere hundre årsverk. Vi er i godt i rute på veien mot de fem hundre vi har lovet til 2019.

Oppretter mobbeombud

Vi har utvidet ordningen med hjemmebesøk fra helsestasjonen til småbarnsfamilier fra svangerskap til barnet fyller to år i tre bydeler, og ytterlige fire bydeler i 2017. Vi har styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonen for arbeid med kjønn og seksualitet, og vedtatt å opprette eget mobbeombud i Oslo for å bekjempe mobbing blant barn og unge. I høst åpnet vi Oslo-mottaket for rask bosetting og inkludering av flyktninger og asylsøkere.

En skapende by

Med Arbeiderpartiet i spissen bygger vi kunnskapsbyen Oslo. Da vi overtok byrådsmakten for ett år siden, var Oslo fylket med den dårligste barnehagedekningen i landet. Det har vi lovet å gjøre noe med. Så langt i år har vi etablert 618 barnehageplasser, og bestilt ytterligere 1600 kommunale plasser. Vi er godt i rute til å nå målet om tre tusen flere barnehageplasser i perioden.

Samtidig hever vi kvaliteten og sikrer et mer likeverdig tilbud gjennom kvalitetskrav til private barnehager.

Byrådet har satt nye mål for Osloskolen og er i gang med å bygge et sterkere lag rundt elevene. Vi ansetter flere lærere på 1.- 4. trinn, og setter en stopper underfinansiering av Osloskolen. Mens Høyre bare betalte 80 prosent av kostnaden for nye elever, har vi økt finansieringen i alle våre budsjett. Mer penger til skolene betyr flere lærer og bedre undervisning. Lae Solberg burde heller være skuffet over kuttene til sin egen regjering, som kutter 58 lærer i ungdomsskolen i Oslo.

For å bidra til at det utvikles et sterkere næringsliv og flere arbeidsplasser, bygger vi opp den fag- og yrkesopplæringen som Høyre-byrådet bygget ned. I tillegg støtter vi etableringen av Tøyen Startup Village, helseinkubatoren Aleap og vi har inngått partnerskapsavtale med Startuplab i Forskningsparken.

En by med plass til alle

Vi legger til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere og bedre boliger bygges, nye områder oppgraderes og et variert arbeidsmarked etableres. Flere barn og unge får mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet.

Arven etter Høyre er et kraftig etterslep i boligbyggingen, noe som har resultert i en voldsom økning i boligprisene.

Den eksplosive prisveksten setter særlig unge mennesker som ikke kommer seg inn i boligmarkedet i en håpløs situasjon. Det gjør vi noe med. Så langt har vi lagt frem regulering for over 15.000 boliger.

Vi overtok en by med den laveste idrettsanleggsdekningen av alle storbyene og et stort vedlikeholdsetterslep. Det har vi tenkt å gjøre noe med, og vi har allerede pusset opp 11 kunstgressbaner og bygget tre helt nye. De neste fire årene skal vi bruke over fire milliarder kroner på idrettsanlegg og bad i Oslo. Lederen av Oslo idrettskrets kalte det «en merkedag for idretten i Oslo» da vi la frem vårt forslag til budsjett 28. september.

Vi kommer til å trenge fire år på å innfri våre valgløfter. Når det er gjort, vil trenge flere år på å fortsette jobben med å gjøre Oslo bedre. Derfor gleder vi oss allerede til valgkampen i 2019.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Et Oslo-budsjett uten pomp og prakt | Andreas Slettholm

 2. Forsinket karbonfangst på Klemetsrud torpederer byrådets klimamål

 3. Oslos utslippskutt til neste år er større enn regjeringens «grønne» skatteskifte

Les mer om

 1. Eldreomsorg
 2. Barnehagedekning
 3. Mobbing
 4. Sykkel
 5. CO2
 6. Oslobudsjettet 2017