Meninger

De tre store blir ett sykehus

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad <

Rett over nyttår blir Aker, Ullevål og Rikshospitalet slått sammen til ett gigantisk universitetssykehus i Oslo.

Aker universitetssykehus blir slått sammen med Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet, har Helse Sør-Øst bestemt. Det nye gigantsykehuset er foreløpig døpt Oslo universitetssykehus (OUS). Tidligere har det vært foreslått at Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Ullevål skal slås sammen.

Best faglig tilbud.

Årsaken til at også Aker innlemmes i det nye storsykehuset er primært å sikre best mulig forskningsmuligheter, undervisning av medisinerstudenter og annet helsepersonell. Og at ett sykehus med både spesialistkompetanse og lokalsykehusfunksjoner blir et universitetssykehus med tett tilknytning til Universitetet i Oslo. Slik mener ledelsen i Helse Sør-Øst at pasientene får det beste faglige tilbudet, og at medisinsk utdanning på alle nivåer og forskning blir styrket. Ambisjonene for det nye sykehuset er høye. Oslo universitetssykehus skal være i fronten av den internasjonale medisinske utviklingen, erklærer Helse Sør-Øst. Det nye sykehuset får én felles direktør og ledelse, samt felles styre. Det fremgår av styrepapirene som ble sent alle styremedlemmene i Helse Sør-Øst sent i går. Torsdag i neste uke behandler styret forslagene fra ledelsen i det regionale helseforetaket. — Dette kan jeg ikke kommentere nå. Du må vente til i morgen, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst til Aftenposten.

Aker blir lokalsykehus.

På en pressekonferanse klokken 12 i dag presenterer Mikkelsen og viseadministrerende direktør Mari Trommald i Helse Sør-Øst hvordan sykehusene i Oslo skal organiseres i fremtiden. Det skjer etter en omfattende høringsrunde i den såkalte Hovedstadsprosessen blant sykehus og helseforetak, universitet, helsebyråkrater på ulikt nivå, fagforeninger, pasientorganisasjoner og andre. Aftenposten har fått innsyn i noen av dokumentene med konklusjonene styremedlemmene fikk i går. Mest overraskende er det at Aker slås sammen med Rikshospitalet og Ullevål. Ansatte ved Aker har i lengre tid vært redde for at sykehuset skulle nedlegges. Det vil ikke skje. I planene som etter det Aftenposten erfarer vil få tilslutning i styret, skal Aker spesialiseres på psykisk helse og rus, samt ha en lokalsykehusfunksjon for deler av Oslos befolkning. Som lokalsykehus skal Aker ta imot pasienter med mer vanlige lidelser. Pasienter som skal dit, er alle dem som ikke trenger høyspesialisert medisinsk behandling. Disse pasientene skal til Rikshospitalet eller Ullevål. Beregninger viser at rundt 80 prosent av pasientene i Oslo kan behandles ved et lokalsykehus. Dette er i stor grad eldre med sammensatte lidelser, og pasienter med vanlige lidelser.

Grorud, Stovner og Alna til Ahus.

Lokalsykehusene skal ha akuttmottak, men som prinsipp ønsker Helse Sør-Øst ett sentralisert akuttmottak for kirurgi. Dette har skapt protester blant annet fra Legeforeningen. Nå åpner helseforetaket for lokale tilpasninger. Et annet tidligere stridsspørsmål har vært om befolkningen i Grorud, Stovner og Alna bydel skal få det nye sykehuset i Akershus, Ahus, som sitt lokalsykehus. Slik blir det. De to siste sykehusene i Oslo, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus, vil fungere som lokalsykehus for deler av Oslos befolkning. Disse sykehusene er private stiftelser og vil måtte inngå avtaler med Helse Sør-Øst om hvilke oppgaver de skal ha og hvilke deler av byen de skal dekke.

Store endringer.

De tre sykehusene som blir slått sammen til ett, må være forberedt på store endringer i hvilke pasientgrupper de skal behandle i fremtiden. Det ligger an til sammenslåing av en rekke fagfelt. Konsekvensen blir at fagmiljøer med sterk forankring og lojalitet til sykehuset de nå tilhører, må flytte til et annet sykehus. Ved å samle ekspertisen ett sted, vil tilbudet til deg og meg når vi trenger avansert medisinsk behandling bli bedre, mener Helse Sør-Øst.Det blir ingen samlokalisering av de tre sykehusene nå. Alle nye bygg skal utnyttes, men på sikt er målet å samle høyspesialiserte fagmiljøer, forskning og landsfunksjoner i og rundt lokalene til dagens Rikshospital.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Stopp helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent.

 2. OSLOBY

  Slik blir Oslo universitetssykehus

 3. KRONIKK

  Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo ha nye sykehusbygninger

 4. DEBATT

  Sykehussamarbeid i Oslo løser fremtidens utfordringer

 5. OSLOBY

  Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus

 6. DEBATT

  Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest